Results for 'Shuo Dongfang'

89 found
Order:
 1. Separation of Politics and Morality: A Commentary On.Dongfang Shuo & Lin Hongcheng - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.
 2.  7
  Dongfang, Shuo 東方朔 [Lin, Hongxing 林宏星], The Quest for Rationality: Collected Research on the Thought of Xunzi 合理性之尋求: 荀子思想研究論集.Eric L. Hutton - 2014 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (3):421-424.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Dongfang, Shuo 東方朔, Hierarchical Order and Just World—Research on the Thought of Xunzi 差等秩序與公道世界: 荀子思想研究.Benoît Vermander - forthcoming - Dao: A Journal of Comparative Philosophy:1-4.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  42
  Separation of Politics and Morality: A Commentary on Analects of Confucius.Shuo Dongfang & Hongcheng Lin - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.
  Confucians emphasizes and values morality, hence observers tended to regard moralities as politics so that the independent politics in the Confucian tradition has become implicit. Through a perusal of the Analects of Confucius, we can find that ethics and politics were separated from and independent of each other to Confucius, the primitive Confucian: he did not substitute ethics for politics.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  3
  Learning and Meaning: Cui Shu's Historical Epistemology.Shao Dongfang - 1995 - Journal of Chinese Philosophy 22 (3):309-349.
 6.  1
  Forms of Popular Religion in Tibetan Populated Areas in Western Sichuan [J].Shi Shuo - 2002 - Religious Studies 4:012.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  16
  Xunzi as a Semantic Inferentialist: Zhengmin, Bian-Shuo and Dao-Li.Chung-I. Lin - 2011 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 10 (3):311-340.
  This essay argues that the idea of name-rectification ( zheng ming 正名) in the Xunzi can be properly reconstructed as revealing a normative pragmatic semantic theme that linguistic contents embody, and are embedded in, the normative, justificatory network, or pattern, of dao li 道理 (proper routes/patterns of norm) which, in turn, is constituted and manifested by social inferential justificatory practices of bian shuo 辯說 (dialectical justification/explanation).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8. Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu Shuo) : A Construction of the Confucian Metaphysics.Robin Wang - 2005 - Journal of the History of Ideas 66 (3):307-323.
 9.  2
  Of Words and Swords: Therapeutic Imagination in Action—A Study of Chapter 30 of the Zhuangzi, “Shuo Jian” 說劍.Romain Graziani - 2014 - Philosophy East and West 64 (2):375-403.
 10.  1
  Shih-Shuo Hsin-Yü: A New Account of Tales of the WorldShih-Shuo Hsin-Yu: A New Account of Tales of the World.Donald E. Gjertson, Liu I.-ch'ing & Richard B. Mather - 1980 - Journal of the American Oriental Society 100 (3):380.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  1
  Chinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries: The Wen-Hsüeh P'ien of the Shih-Shuo-Hsin-YüChinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries: The Wen-Hsueh P'ien of the Shih-Shuo-Hsin-Yu.Richard B. Mather - 1964 - Journal of the American Oriental Society 84 (4):348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  1
  The Dissertation as Handbook: A New Guide to the Shuo-Wen Chieh-Tzu. [REVIEW]Roy Miller - 1999 - Journal of the American Oriental Society 119 (3):457-465.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Zhong Yi Tu Hua Tong Shuo.Yunfeng Bai - 2007 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Laozi Shuo =.Xiqin Cai (ed.) - 2006 - Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
 15. Mengzi Shuo =.Xiqin Cai (ed.) - 2006 - Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Wu da Jia Shuo Ru.Degui Cai - 2007 - Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Zhuangzi Shuo =.Xiqin Cai (ed.) - 2006 - Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
 18. Zhongguo Ren Lun Xue Shuo Yan Jiu.Wenhua Chai - 2004 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. De Xing Jun Wang Lun: " Panguzi Shuo Mengzi " di 1 Juan.Fu Chen - 2007 - Tangshan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Fa Wai Shuo Fa: Chen Xingliang Xu Ba Ji.Xingliang Chen - 2004 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Kongzi Chuan Shuo de Wen Hua Shen Mei Yan Jiu.Jinwen Chen - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Xunzi de Bian Shuo.Wenjie Chen - 2008 - Huaxia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Shih-Shuo Hsin-Yu: A New Account of Tales of the World.Robert Joe Cutter & Richard B. Mather - 2003 - Journal of the American Oriental Society 123 (3):703.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Gui Guzi Zhong de Shuo Hua Zhi Hui.Na Fu - 2009 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Yuan Lai Kongzi Zhe Yang Shuo.Peirong Fu - 2010 - Jiu Ge Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Shi Shuo Lun Yu: Xun Zhao Hui Lai de "Lun Yu".Shijie Gao - 2010 - Jin Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Wang Longxi Zhe Xue Xi Tong Zhi Jian Gou: Yi "Jian Zai Liang Zhi" Shuo Wei Zhong Xin.Weiqian Gao - 2009 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Wei Bo Xue Shuo =.Zhonghua Gu - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Ming Jia Ping Shuo Kongzi Bian Xi =.Xikai Han - 2008 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Ru Jia de Yu Xue Shuo Lun Gang.Zhao Huang - 2006 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Hu Shizhi Shuo Ru.Shi Hu - 2005 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Jin Mu Shui Huo Tu: Zhongguo Wu Xing Xue Shuo.Huakai Hu - 2012 - Hai Tian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao.Yuanling Hu - 2004 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Jiang Kongyang: Qie Shuo Shuo Wo Zi Ji.Kongyang Jiang - 2008 - Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng.Xianlin Ji - 2007 - Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Tu Shuo Kongzi.Xianglin Kong - 2006 - Shandong You Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Liang Shuming Shuo Fo.Lu Li - 2006 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Xiang Xiang de Tou She: [Wen Yi Jie Shou Mei Xue Tan Shuo].Mingchang Lin - 2009 - Tang Shan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Ru Jiao, Kong Jiao, Sheng Jiao, San Jiao Cheng Ming Shuo: Fu "Zong Jiao" Cheng Ming Shuo, "Shen Dao She Jiao" Lun.Shen Li (ed.) - 2009 - Guo Jia Tu Shu Guang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue.Ming Li - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui.Xiaobo Li - 2012 - Zhen Pin Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Kangde de Zi You Xue Shuo.Xuekun Lu - 2009 - Li Ren Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Xin, Shi Shuo: Hou Xian Dai de Xin Sheng Huo Fang Shi.Keng Lu - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. The Fine Art of Conversation: The Yen-Yü P'ien of the Shih-Shuo Hsin-yüThe Fine Art of Conversation: The Yen-Yu P'ien of the Shih-Shuo Hsin-Yu.Richard B. Mather - 1971 - Journal of the American Oriental Society 91 (2):222.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. The Dissertation as Handbook: A New Guide to the Shuo-Wen Chieh-Tzu"... Und Cang Jie Erfand Die Schrift": Ein Handbuch Für den Gebrauch des Shuo Wen Jie Zi"... Und Cang Jie Erfand Die Schrift": Ein Handbuch Fur den Gebrauch des Shuo Wen Jie Zi. [REVIEW]Roy Andrew Miller & Marc Winter - 1999 - Journal of the American Oriental Society 119 (3):457.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Xi Shuo Min Guo da Wen Ren. Minguowenlin - 2010 - Xian Dai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Laozi Ta Shuo.Huaijin Nan - 2009 - Lao Gu Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Qian Shuo Yi Fen Wei San.Pu Pang - 2004 - Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Quan Qiu Shi Guan Xia de Kongzi Xue Shuo =.Guangzhong Qiang - 2011 - Nan Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 89