Results for 'Si-Yan Chang'

1000+ found
Order:
 1. Yi Zhong Qiu He: Dang Dai Xi Fang Duo Yuan Wen Hua Zhu Yi Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu = for Harmony Through Difference: Study on the Political Thoughts of Contemporary Multiculturalism in the West.Shiyin Chang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dang Dai Zhongguo Makesi Zhu Yi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Xiaofeng Yan (ed.) - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zheng He Yu Chong Zhu: Mou Zongsan Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Binggang Yan - 2012 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Body Ownership and Experiential Ownership in the Self-Touching Illusion.Caleb Liang, Si-Yan Chang, Wen-Yeo Chen, Hsu-Chia Huang & Yen-Tung Lee - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si.Shu Wang - 2010 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Falun Gong: The End of Days – Maria Hsia Chang.Zhonghu Yan - 2006 - Journal of Chinese Philosophy 33 (3):459–461.
 7. Guan Yu Zhi Shi de Ben Ti Lun Yan Jiu: Ben Zhi Jie Gou Xing Tai.Jiali Chang - 2004 - Ba Shu Shu She.
 8. She Hui Zhu Yi Jian She Bian Zheng Fa Yan Jiu =.Zhaoshun Chang (ed.) - 2005 - Zhongguo Jian Cha Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zhongguo Si Xiang Xiao Shi.Yansheng Chang - 2005 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zheng Ju Li Lun Yu Ke Xue: Shou Jie Guo Ji Yan Tao Hui Lun Wen Ji = Collection of Theses of the 1st International Symposium on Evidence Law and Forensic Science.Jinxi Wang & Lin Chang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Li Xing, Si Xiang Ji Shou Yu Fa Jie Shi.Jue'an Yan & Changfa Luo (eds.) - 2009 - Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhongguo Jiao Yu Xin Li Si Xiang Shi.Guocai Yan (ed.) - 2004 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  The Dorsal Attentional System in Oculomotor Learning of Predictive Information.Philip Tseng, Chi-Fu Chang, Hui-Yan Chiau, Wei-Kuang Liang, Chia-Lun Liu, Tzu-Yu Hsu, Daisy L. Hung, Ovid J. L. Tzeng & Chi-Hung Juan - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 15.  2
  The Application of Project Advancement to Developing the Deployment Procedure for Transnational Investment: The Example of Fast Food Industry Entry Into Mainland China.Cheng Chang & Yan Kwang Chen - 2009 - International Journal of Management Concepts and Philosophy 3 (3):290.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. "Guanzi" Cheng Shi Si Xiang Yan Jiu.Chang Su - 2010 - Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hasok Chang. 2012. Is Water H2O? Evidence, Realism and Pluralism.Hasok Chang - 2013 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 28 (2):331-334.
 18.  16
  Bruckner and the Third Reich: Philosophical Reflections on Taste: Yan Bruckner and the Third Reich.Hektor K. T. Yan - 2011 - Think 10 (28):89-100.
  Anton Bruckner, the Austrian composer famous for his monumental and sophisticated symphonies, has never been among the most popular composers in the English-speaking world. However, the fact that his works became the favourites of the Nazis before and during WWII has been the subject of an ongoing scholarly debate since the 1990's. Not only did Hitler show personal approval of the symphonist, the National Socialist Party used the orchestral music of Bruckner to accompany a number of important party events. For (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sagye Kim Chang-Saeng Ŭi Yehak Sasang.Se-ho Chang - 2007 - Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Chang Chü-Shêng Hsien Shêng Ch'i Shih Shêng Jin Chi Nien Lun Wên Chi.Shih Hu, Yüan-chi Chang, Yüan-P'ei Ts'ai & Yün-wu Wang - 1937 - Shang Wu Yin Shu Kuan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Gao Deng Jiao Yu Ceng Ci He Ke Lei Jie Gou Yan Jiu =.Yalin Yan - 2010 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jiao Zi You Fang: "Yan Shi Jia Xun" Xian Dai Jie du = Jiaoziyoufang: Yanshijiaxunxiandaijiedu.Yanyan Yan - 2008 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kong Mo Zhe Xue Zhi Bi Jiao Yan Jiu.Binggang Yan - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xing Shi Yi Ti Hua Shi Ye Zhong de Fan Zui Yan Jiu.Li Yan - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Yan Wen Si Yan: Wen Yu Zhong Ri Wen Xue Yan Jiu = Yanwen Siyan: Wen Yu Zhongri Wenxue Yanjiu.Duoyou Chen - 2009 - Shantou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Chang Yan Chang Xin: Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Zha Ji.Jijin Shi - 2011 - Jilin da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Liang Zhi Xue de Zhuan Zhe: Nie Shuangjiang Yu Luo Nian'an Si Xiang Zhi Yan Jiu.Yuehui Lin - 2005 - Guo Li Taiwan Dai Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu.Cairu Bai - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ru Xue de Zhuan Zhe: Yangming Xue Pai Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu.Cheng Bi - 2010 - Zhongguo Fa Zhan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Rong Tong Yu Chuang Xin: Tao Xingzhi Yu Mukou Changsanlang Jiao Yu Si Xiang Bi Jiao Yan Jiu.Xingfu Cai - 2008 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wei Jin Chu Shi Si Xiang Zhi Yan Jiu.Zhongdao Cai - 2007 - Wen Jin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Chu di Chu Tu Wen Xian Yu Xian Qin Si Xiang Yan Jiu.Feng Cao - 2010 - Taiwan Shu Fang Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Feng Youlan Si Xiang Yan Jiu =.Wenhua Chai (ed.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang Yan Jiu.Xia Chen, Yun Chen & Jie Chen (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. "Jin Si Lu" Ban Ben Yu Chuan Bo Yan Jiu.Shuilong Cheng - 2008 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. "3r" Shi Jiao Xia de Lü Shi Fa Zhi Jian She: Zhong Mei "Lü Shi Bian Hu Zhi Neng Yu Si Fa Gong Zheng" Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Weidong Chen (ed.) - 2004 - Zhongguo Jian Cha Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Song Dai Li Xue Lun Li Si Xiang Yan Jiu =.Gujia Chen - 2006 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Wang Chuanshan Li Xue Si Xiang Yan Jiu.Lixiang Chen - 2008 - Ba Shu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Yuan Dai Li Xue Lun Li Si Xiang Yan Jiu =.Gujia Chen - 2010 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhongguo Huan Jing Mei Xue Si Xiang Yan Jiu =.Xiangzhan Cheng (ed.) - 2009 - Henan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhongguo Jin Shi Si Xiang Shi Yan Jiu (Zeng Ding Ban).Lai Chen - 2010 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu.Zhen Chi - 2006 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Hanguo Ru Xue Si Xiang Yan Jiu =.Yŏng-jin Chʻoe - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Dong Xi Fang Zhi Jian de Fa Lü Zhe Xue: Wu Jingxiong Zao Qi Fa Lü Zhe Xue Si Xiang Zhi Bi Jiao Yan Jiu.Matthias Christian - 2004 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Tiao He Yu Zhi Heng: Xi Fang Hun He Zheng Ti Si Xiang de Yan Bian.Jianguo Chu - 2006 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Dong Zhongshu Si Xiang Yan Jiu.Hong Deng - 2008 - Wen Jin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wang Yangming Si Xiang Guan Nian Yan Jiu.Keming Deng - 2010 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Chu di Chu Tu Jian Bo Wen Xian Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding (ed.) - 2002 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chu di Jian Bo Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding & Shihua Xia (eds.) - 2005 - Chong Wen Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Hao Jing Si Xiang Yan Jiu.Ling Dong - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000