Results for 'Si-hua Liu'

1000+ found
Order:
 1.  11
  The Establishment of Weak Ecological Microexpressions Recognition Test : An Extension on EMERT.Ming Yin, Liangchen Tian, Wei Hua, Jianxin Zhang & Dianzhi Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dang Dai Zhongguo Si Xiang Wen Hua Pi Pan.Dongchao Liu - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kongzi Ji: Xue Shu Si Xiang de Qi Men Yu Wen Hua Zhi du de Chuang She.Fangwei Liu - 2009 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xiong Shili, Tang Junyi Dao de Yu Wen Hua Si Xiang Yan Jiu.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Comparing Different Venous Thromboembolism Risk Assessment Machine Learning Models in Chinese Patients.Xin Wang, Yu‐Qing Yang, Si‐Hua Liu, Xin‐Yu Hong, Xue‐Feng Sun & Ju‐Hong Shi - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tian-Tai Metaphysics Vs. Hua-Yan Metaphysics.JeeLoo Liu - unknown
  Tian-tai Buddhism and Hua-yan Buddhism can be viewed as the two most philosophically important schools in Chinese Buddhism. The Tian-tai school was founded by Zhi-yi (Chih-i) (538-597 A.D.). The major Buddhist text endorsed by this school is the Lotus Sutra, short for “the Sutra of the Lotus Blossom of the Subtle Dharma.” Hua-yan Buddhism derived its name from the Hua-yan Sutra, translated as “The Flower Ornament Scripture” or as “The Flowery Splendor Scripture.”1 The founder of the Hua-yan school was a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xi Hua Si Chao de Yuan Liu Yu Ping Jia.Shibao Zhang - 2005 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Atomic Force Microscopy Study on Microstructural Changes by 'Training' in Fe-Mn-Si-Based Shape Memory Alloys.D. Z. Liu, S. Kajiwara, T. Kikuchi & N. Shinya - 2003 - Philosophical Magazine 83 (25):2875-2897.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  26
  The P’an-Chiao System of the Hua-Yen School in Chinese Buddhism.Ming-Wood Liu - 1981 - T’Oung Pao 67 (1-2):10-47.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  34
  The Three-Nature Doctrine and its Interpretation in Hua-Yen Buddhism.Ming-Wood Liu - 1982 - T'oung Pao 68 (4-5):181-220.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhong Gu Si Xiang Shi Lun Ji.Shan Hua - 2008 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhe Xue Zheng Ming Yu Fan Si.Chunsheng Huang, Weimin Shi & Gede Liu - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu.Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ai Yu Zheng Yi: Nibuer Jidu Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Love and Justice: A Study of Reinhold Niebuhr's Christian Ethics.Shigong Liu - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Junping Liu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Chuan Tong Wen Hua Shi Shu.Changcheng Liu - 2010 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Shuxian Liu & Yuehui Lin (eds.) - 2005 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Dang Dai Si Chao Fan Si Lu.Ben Liu - 2005 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Duwei de Yu Si Xiang Yu Zhongguo de Yu Bian Ge.Changhai Liu - 2008 - Hua Zhong Ke Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dao Jiao Ru Shi Zhuan Xiang Yu Ru Xue Shi Su Shen Xue Hua de Guan Xi.Difan Liu - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fo Jiao Yu Zhongguo Lun Li Wen Hua de Chong Tu Yu Rong He.Lifu Liu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hui Ru Dui Hua: Tian Fang Zhi Jing Yu Kong Meng Zhi Dao.Yihong Liu - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Han Yu Si Xiang de Wen Ti Xing Shi.Ning Liu - 2012 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kong Xiang She Hui Zhu Yi Fa Xue Si Chao =.Wen Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu.Yourong Liu - 2004 - Anhui Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Li Ti Ching Shen Li Yüeh Wen Hua Yü Chung-Kuo Cheng Chih.Su Liu - 1990
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. "Laozi" Yu Zhongguo Shi Xue Hua Yu.Zhanxiang Liu - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua Chu Yi.Sen Liu - 2008 - Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Quan Qiu Hua Zhong Ru Jia de Yu de Zi Yuan.Guoqiang Liu - 2011 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Quan Qiu Lun Li Yu Zong Jiao Dui Hua.Shuxian Liu - 2006 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ru Jia Lun Li Si Xiang Yu Xian Dai Qi Ye Guan Li Lun Li.Jun Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ru Jia Si Xiang de Zhuan Xing Yu Zhan Wang.Shuxian Liu - 2010 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ren Lei Fa Lü Wen Hua de Feng Bei.Jinguo Liu (ed.) - 2005 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu.Mengjia Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sheng Ming Yu Jiao Hua: Xian Dai Xing Dao de Jiao Hua Wen Ti Shen Li.Tiefang Liu - 2004 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Song Xing Wen Hua Yu Song Dai Mei Xue Jing Shen.Fang Liu - 2004 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Tang Song Bian Ge Yu Song Dai Shen Mei Wen Hua Zhuan Xing.Fang Liu - 2009 - Xue Lin Chu Ban Seh.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Wen Hua Che Hsüeh Ti Shih T An.Shu-Hsien Liu - 1985 - T Ai-Wan Hsüeh Sheng Shu Chü.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Wen Hua de Shi Jue Xi Tong.Jihui Liu (ed.) - 2006 - Mai Tian Chu Ban.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Xin Jun Tong Gou: Zhongguo Gu Dai Zheng Zhi Si Xiang Shi de Yi Zhong Yuan Xing Fan Chou Fen Xi.Chang Liu - 2009 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xian Qin Zhu Zi Si Wei Yan Jiu =.Xue Liu - 2009 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Qi Jia an Tian Xia.Junzu Liu - 2011 - Taibei Shishi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Zuo Ren Yu Chu Shi.Junzu Liu - 2011 - Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Yi Ge Ren de Wen Hua Bai Nian =.Shilin Liu - 2006 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. You Guan: Zhongguo Gu Dian Hui Hua Kong Jian Ben Ti Quan Shi = Wandering-Observing: Ontology and Interpretation of Space in Traditional Chinese Painting.Jichao Liu - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Yu Laozi Dui Hua Fu Zhong di Qing Niu.Yan Liu - 1998
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yin Yang Wen Hua Nei Han Ji Qi Ying Yi Yan Jiu.Yang Liu - 2010 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000