Results for 'Songli Mei'

1000+ found
Order:
 1.  27
  Do Not Think Carefully? Re-examining the Effect of Unconscious Thought on Deception Detection.Song Wu, Hongyu Mei & Jiali Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  10
  A study on the correlation between work stressors and the coping styles of outpatients and emergency nurses in 29 pediatric specialty hospitals across China.Nan Song, Chun-Li Wang, Lin-Qi Zhang & Xu-Mei Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveThis study aimed to better understand the current situation involving work stressors and the coping styles of outpatient and emergency nurses in 29 pediatric specialty hospitals across China. The study analyzed this correlation to provide a reference for the occupational stress management of pediatric nurses.MethodsFrom June to September 2020, 1,457 outpatient and emergency nurses in 29 pediatric specialty hospitals across China were selected as study participants, and a questionnaire survey was conducted using the Basic Information Questionnaire, the Chinese version of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Relationships Between Depressive Symptoms, Interpersonal Sensitivity and Social Support of Employees Before and During the COVID-19 Epidemic: A Cross-lag Study.Songli Mei, Cuicui Meng, Yueyang Hu, Xinmeng Guo, Jianping Lv, Zeying Qin, Leilei Liang, Chuanen Li, Junsong Fei, Ruilin Cao & Yuanchao Hu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study examined the correlation between depressive symptoms, interpersonal sensitivity, and social support before and during the COVID-19 pandemic and verified causal relationships among them. The study used Social Support Scale and Symptom Self-Rating Scale to investigate relevant variables. A total of 1,414 employees from company were recruited for this longitudinal study, which a follow up study was conducted on the same group of participants 1 year later. Paired sample t-test results showed that significant differences were only found in social (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Hong yang chuan tong mei de gou jian he xie she hui: Yunnan Sheng Zhonghua chuan tong dao de yan jiu hui lun wen ji.Song Wu & Xiongwu Wu (eds.) - 2005 - [Kunming]: Yunnan da xue chu ban she.
  本文集收入“传统道德文化的继承与批判”、“中国传统文化的现代化意义”、“关于中国传统道德和文化的几个问题”等文章61篇。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  29
  First‐trimester Down syndrome screening in women younger than 35 years old and cost‐effectiveness analysis in Taiwan population.Ching-Yu Chou, Fon-Jou Hsieh, Mei-Leng Cheong, Fa-Kung Lee, Bo-Quing She & Ming-Song Tsai - 2009 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 15 (5):789-796.
 6.  21
  The Effect of Negative Feedback on Positive Beliefs in Self-Deception.Juan Liu, Wenjie Zhang, Youlong Zhan, Lixin Song, Peipei Guan, Dan Kang, Jie Jian, Ronghua Cai & Mei Li - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. volume 6]. Song Yuan juan.Song Wei & Dong Huifang zhu - 2017 - In Zhirong Zhu (ed.), Zhongguo shen mei yi shi tong shi =. Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhongguo mei xue shi xue shu dang an.Song Li (ed.) - 2017 - [Wuhan]: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Li Zehou mei xue si xiang yu Zhongguo san ci mei xue lun zheng =.Yan Song - 2015 - Xiamen Shi: Xiamen da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Xiang yue lü zhou: mei yu yu yi shu jiao yu san lun.Shenggui Song - 2011 - Huhehaote Shi: Nei Menggu da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Bu xiu di shou lü: ren sheng di zhen shan mei.Xiren Song - 1989 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  本书按着人生自然发展的步骤,深刻地分析、研究人生的九个方面。读者可从中学到,应该怎样做人、怎样生活、怎样使自己有价值和留有好的名声,成为一个真、善、美的人。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Liang Song li xue mei xue yu wen xue yan jiu =.Yinghui Deng - 2007 - Wuhan Shi: Hua zhong shi fan da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Song Ming li xue ren ge mei yu lun.Liyong Pan - 2021 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nan Song Jin Yuan shi qi de dao jiao wen yi mei xue si xiang.Xiping Shen - 2007 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Song Yuan Ming mei xue ming yan ming pian xuan du.Tonghai Sun - 1991 - [Changchun shi]: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Min Yu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Song dai mei xue si chao.Ran Huo - 1997 - Changchun Shi: Changchun chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Da guan Song chao: feng ya mei xue de shi ge ce mian.Xiaonan Deng - 2020 - Xianggang: Xianggang zhong he chu ban you xian gong si. Edited by Zhishui Yang & Pei-kai Cheng.
  本書從十個方面介紹了宋朝文化藝術的高度成就。第一章總體概述了宋朝社會形態和文化風氣,後九章,分別對理學、書法、宋畫、宋詞、宋瓷、名物、茶事、雅集、以及《清明上河圖》這九個代表性的宋朝文化藝術現象進行具 體論述,包括源流、發展、特色、代表人物、代表作品、後世影響等各個方面,從士大夫的雅文化到市井小民的俗文化,無不透露出宋人活躍的思想與豐富的精神世界。每一章的主講人都是在該領域造詣頗深的專家學者,通俗流 暢的語言,配以大量書畫器物圖片,幫助讀者理解和感受宋朝人文藝術的風雅魅力。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Song xing wen hua yu Song dai mei xue jing shen.Fang Liu - 2004 - Chengdu: Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Tang Song bian ge yu Song dai shen mei wen hua zhuan xing.Fang Liu - 2009 - Shanghai: Xue lin chu ban seh.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Song dai mei xue shi.Gongzheng Wu - 2007 - Nanjing Shi: Jiangsu jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  Song Yuan mei xue yu she ji si xiang.Qichang Zou - 2015 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Li xing zhi wei: Song dai zhong qi ru jia wen yi mei xue si xiang yan jiu.Xichun Fan - 2006 - Beijing Shi: Zhong yang min zu da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  16
  L’amitié dans un contexte de sociabilité hiérarchisée : Ouyang Xiu, Mei Yaochen et Su Shi en 1057.Hengying Rong - 2020 - Diogène n° 265-265 (1-2):175-193.
  L’amitié connaît un regain de faveur dans la Chine ancienne à partir des Song, avec l’attractivité sans précédent du système des examens mandarinaux dans les milieux savants. Mais quoi de plus éloigné, en apparence, du rapport égalitaire auquel nous associons l’amitié que le système foncièrement hiérarchisant que sont les examens? Le cas de la session de 1057 offre une vue exceptionnelle sur les possibilités du déploiement de l’amitié dans un contexte de sociabilité très hiérarchisée, à travers les rapports de l’examinateur (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  L’amitié dans un contexte de sociabilité hiérarchisée : Ouyang Xiu, Mei Yaochen et Su Shi en 1057.Hengying Rong - 2020 - Diogène n° 265-266 (1):175-193.
  L’amitié connaît un regain de faveur dans la Chine ancienne à partir des Song, avec l’attractivité sans précédent du système des examens mandarinaux dans les milieux savants. Mais quoi de plus éloigné, en apparence, du rapport égalitaire auquel nous associons l’amitié que le système foncièrement hiérarchisant que sont les examens? Le cas de la session de 1057 offre une vue exceptionnelle sur les possibilités du déploiement de l’amitié dans un contexte de sociabilité très hiérarchisée, à travers les rapports de l’examinateur (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Zhongguo li dai mei xue wen ku.Lang Ye (ed.) - 2003 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  [1] Xian Qin juan (shang) -- [2] Xian Qin juan (xia) -- [3] Qin Han juan -- [4] Wei Jin Nan Bei chao juan (shang) -- [5] Wei Jin Nan Bei chao juan (xia) -- [6] Sui Tang Wu dai juan (shang) -- [7] Sui Tang Wu dai juan (xia) -- [8] Song Liao Jin juan (shang) -- [9] Song Liao Jin juan (xia) -- [10] Yuan dai juan -- [11] Ming dai juan (shang) -- [12] Ming dai juan (zhong) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. volume 5]. Song Liao Jin Yuan juan (shang-xia).Ben Juan Zhu Bian Zou Qichang - 2017 - In Fa Zhang (ed.), Zhongguo mei xue jing dian =. Beijing Shi: Beijing shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. v. 5.Song Jin Yuan juan.Pan Liyong, Lu Qingxiang, Zhang Hui & Wu Shubo zhu - 2014 - In Lang Ye & Liangzhi Zhu (eds.), Zhongguo mei xue tong shi =. Nanjing Shi: Jiangsu ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. volume 5]. Song Jin Yuan juan.Li Fei zhu - 2017 - In Fanren Zeng, Haiwen Qi & Yanshun Liu (eds.), Zhongguo mei yu si xiang tong shi. Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Zhonghua ru jia jing shen.Guoqing Chen - 1999 - [Xi'an shi]: Xi bei da xue chu ban she.
  Ru jia jing shen dui yu xian dang dai de Zhongguo ren lai shuo ying xiang shi ju da de, ru jia jing shen yi shen tou dao Zhongguo ren de yi yan yi xing zhong, shi ji shang cheng wei Zhonghua min zu nei ju de jing shen niu dai. ben shu zuo zhe yi qing song, you mei de bi diao xiang guang da du zhe xi tong jie shao liao ru jia jing shen de ji ben nei (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  88
  What information and the extent of information research participants need in informed consent forms: a multi-country survey.Juntra Karbwang, Nut Koonrungsesomboon, Cristina E. Torres, Edlyn B. Jimenez, Gurpreet Kaur, Roli Mathur, Eti N. Sholikhah, Chandanie Wanigatunge, Chih-Shung Wong, Kwanchanok Yimtae, Murnilina Abdul Malek, Liyana Ahamad Fouzi, Aisyah Ali, Beng Z. Chan, Madawa Chandratilake, Shoen C. Chiew, Melvyn Y. C. Chin, Manori Gamage, Irene Gitek, Mohammad Hakimi, Narwani Hussin, Mohd F. A. Jamil, Pavithra Janarsan, Madarina Julia, Suman Kanungo, Panduka Karunanayake, Sattian Kollanthavelu, Kian K. Kong, Bing-Ling Kueh, Ragini Kulkarni, Paul P. Kumaran, Ranjith Kumarasiri, Wei H. Lim, Xin J. Lim, Fatihah Mahmud, Jacinto B. V. Mantaring, Siti M. Md Ali, Nurain Mohd Noor, Kopalasuntharam Muhunthan, Elanngovan Nagandran, Maisarah Noor, Kim H. Ooi, Jebananthy A. Pradeepan, Ahmad H. Sadewa, Nilakshi Samaranayake, Shalini Sri Ranganathan, Wasanthi Subasingha, Sivasangari Subramaniam, Nadirah Sulaiman, Ju F. Tay, Leh H. Teng, Mei M. Tew, Thipaporn Tharavanij, Peter S. K. Tok, Jayanie Weeratna & T. Wibawa - 2018 - BMC Medical Ethics 19 (1):1-11.
  Background The use of lengthy, detailed, and complex informed consent forms is of paramount concern in biomedical research as it may not truly promote the rights and interests of research participants. The extent of information in ICFs has been the subject of debates for decades; however, no clear guidance is given. Thus, the objective of this study was to determine the perspectives of research participants about the type and extent of information they need when they are invited to participate in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31.  22
  Eliciting Self-Explanations Improves Understanding.Michelene T. H. Chi, Nicholas De Leeuw, Mei-Hung Chiu & Christian Lavancher - 1994 - Cognitive Science 18 (3):439-477.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   55 citations  
 32. Eliciting Self‐Explanations Improves Understanding.Michelene T. H. Chi, Nicholas Leeuw, Mei‐Hung Chiu & Christian Lavancher - 1994 - Cognitive Science 18 (3):439-477.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 33.  38
  The perception of speech modulation cues in lexical tones is guided by early language-specific experience.Laurianne Cabrera, Feng-Ming Tsao, Huei-Mei Liu, Lu-Yang Li, You-Hsin Hu, Christian Lorenzi & Josiane Bertoncini - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34.  48
  Effects of corporate social responsibility on customer satisfaction and organizational attractiveness: A signaling perspective.Qingyu Zhang, Mei Cao, Fangfang Zhang, Jing Liu & Xin Li - 2019 - Business Ethics: A European Review 29 (1):20-34.
  Business Ethics: A European Review, EarlyView.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35.  16
  How Does Attention Alter Length Perception? A Prism Adaptation Study.Yong-Chun Cai, Xian Su, Yu-Mei Yang, Yu Pan, Lian Zhu & Li-Juan Luo - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  51
  Character Decomposition and Transposition Processes of Chinese Compound Words in Rapid Serial Visual Presentation.Hong-Wen Cao, Ke-Yu Yang & Hong-Mei Yan - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Governing AI-Driven Health Research: Are IRBs Up to the Task?Phoebe Friesen, Rachel Douglas-Jones, Mason Marks, Robin Pierce, Katherine Fletcher, Abhishek Mishra, Jessica Lorimer, Carissa Véliz, Nina Hallowell, Mackenzie Graham, Mei Sum Chan, Huw Davies & Taj Sallamuddin - 2021 - Ethics and Human Research 2 (43):35-42.
  Many are calling for concrete mechanisms of oversight for health research involving artificial intelligence (AI). In response, institutional review boards (IRBs) are being turned to as a familiar model of governance. Here, we examine the IRB model as a form of ethics oversight for health research that uses AI. We consider the model's origins, analyze the challenges IRBs are facing in the contexts of both industry and academia, and offer concrete recommendations for how these committees might be adapted in order (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. The Dark Side of Emotion Recognition – Evidence From Cross-Cultural Research in Germany and China.Helena S. Schmitt, Cornelia Sindermann, Mei Li, Yina Ma, Keith M. Kendrick, Benjamin Becker & Christian Montag - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  15
  Behavioral Model of Middle-Aged and Seniors for Bicycle Tourism.Shu-Wang Lin, Shih-Yun Hsu, Juei-Ling Ho & Mei-Ying Lai - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  30
  A New Nonlinear Equation with Lump-Soliton, Lump-Periodic, and Lump-Periodic-Soliton Solutions.Bo Ren, Ji Lin & Zhi-Mei Lou - 2019 - Complexity 2019:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  28
  Beyond Academics: A Model for Simultaneously Advancing Campus-Based Supports for Learning Disabilities, STEM Students’ Skills for Self-Regulation, and Mentors’ Knowledge for Co-regulating and Guiding.Consuelo M. Kreider, Sharon Medina, Mei-Fang Lan, Chang-Yu Wu, Susan S. Percival, Charles E. Byrd, Anthony Delislie, Donna Schoenfelder & William C. Mann - 2018 - Frontiers in Psychology 9:391113.
  Learning disabilities are highly prevalent on college campuses, yet students with learning disabilities graduate at lower rates than those without disabilities. Academic and psychosocial supports are essential for overcoming challenges and for improving postsecondary educational opportunities for students with learning disabilities. A holistic, multi-level model of campus-based supports was established to facilitate culture and practice changes at the institutional level, while concurrently bolstering mentors’ abilities to provide learning disability-knowledgeable support, and simultaneously creating opportunities for students’ personal and interpersonal development. Mixed (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  58
  Attention deficits revealed by passive auditory change detection for pure tones and lexical tones in ADHD children.Ming-Tao Yang, Chun-Hsien Hsu, Pei-Wen Yeh, Wang-Tso Lee, Jao-Shwann Liang, Wen-Mei Fu & Chia-Ying Lee - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 43.  59
  An Effective Method to Identify Adolescent Generalized Anxiety Disorder by Temporal Features of Dynamic Functional Connectivity.Zhijun Yao, Mei Liao, Tao Hu, Zhe Zhang, Yu Zhao, Fang Zheng, Jürg Gutknecht, Dennis Majoe, Bin Hu & Lingjiang Li - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 44.  17
  How does the email matter to the civic honesty? A comment on Cohn et al. (2019).Toan Luu Duc Huynh, Mei Wang & Marc Oliver Rieger - 2020 - Business and Society Review 125 (4):387-391.
  Cohn et al. (2019) designed the field experiment about the lost wallets across 40 countries to examine whether people attempt to contact the owners to return the 17,000 wallets. We discussed the design flaw in their experimental settings by reanalyzing the relationship between the rates of wallet return, in the Cohn et al. (2019)’s data, and the percentage of the Internet penetration (over population) as an upper bound of proportion email users. We found that countries with limited access to email (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  15
  The emotional adaptation aftereffect discriminates between individuals with high and low levels of depressive symptoms.Nan Jiang, Huiling Li, Chuansheng Chen, Ruilin Fu, Yuzhou Zhang & Leilei Mei - 2022 - Cognition and Emotion 36 (2):240-253.
  The adaptation aftereffect plays a critical role in human development and survival. Existing studies have found that, compared with general individuals, individuals with learning disability, autism and dyslexia show a smaller amount of non-affective-based cognitive adaptation aftereffect. Nevertheless, it is unclear whether individuals with depression or depression tendency show similar phenomenon in the adaptation aftereffect, and whether such depression tendency occurs in the non-affective-based cognitive or emotional adaptation aftereffect. To address this question, the present study conducted two experiments. Experiments 1A (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Neural Mechanisms of Observational Learning: A Neural Working Model.Weixi Kang, Sònia Pineda Hernández & Jie Mei - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Humans and some animal species are able to learn stimulus-response associations by observing others' behavior. It saves energy and time and avoids the danger of trying the wrong actions. Observational learning depends on the capability of mapping the actions of others into our own behaviors, processing outcomes, and combining this knowledge to serve our goals. Observational learning plays a central role in the learning of social skills, cultural knowledge, and tool use. Thus, it is one of the fundamental processes in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  53
  An Improved MOEA/D Based on Reference Distance for Software Project Portfolio Optimization.Jing Xiao, Jing-Jing Li, Xi-Xi Hong, Min-Mei Huang, Xiao-Min Hu, Yong Tang & Chang-Qin Huang - 2018 - Complexity 2018:1-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  33
  Factors impacting the demonstration of relational autonomy in medical decision-making: A meta-synthesis.Thi Dung Le, Shih-Chun Lin, Mei-Chih Huang, Sheng-Yu Fan & Chi-Yin Kao - forthcoming - Nursing Ethics.
  Background Relational autonomy is an alternative concept of autonomy in which an individual is recognized as embedded into society and influenced by relational factors. Social context, including social location, political structure, and social forces, significantly influence an agent to develop and exercise autonomy skills. The relational approach has been applied in clinical practice to identify relational factors impacting patient autonomy and decision-making, yet there is a knowledge gap in how these factors influence the demonstration of relational autonomy in the context (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  75
  Culture–personality based affective model.Asad Nazir, Sibylle Enz, Mei Yii Lim, Ruth Aylett & Alison Cawsey - 2009 - AI and Society 24 (3):281-293.
  Bringing culture and personality in a combination with emotions requires bringing three different theories together. In this paper, we discuss an approach for combining Hofstede’s cultural dimensions, BIG five personality parameters and PSI theory of emotions to come up with an emergent affective character model.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Aberrant prefrontal functional connectivity during verbal fluency test is associated with reading comprehension deficits in autism spectrum disorder: An fNIRS study.Melody M. Y. Chan, Ming-Chung Chan, Michael K. Yeung, Shu-Mei Wang, Duo Liu & Yvonne M. Y. Han - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Children with autism spectrum disorder show marked difficulties in reading comprehension, a complex cognitive skill fundamental to successful daily functioning that is associated with core executive functions. However, the neurophysiological mechanisms underlying reading comprehension deficits in these children remain elusive. Twenty-one right-handed males with high-functioning ASD and 23 age-, IQ-, educational level-, sex- and handedness-matched typically developing individuals underwent a reading comprehension test and the semantic verbal fluency test that tapped core executive functions underlying reading comprehension during concurrent prefrontal functional (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000