Results for 'St��phane Haber'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Towards Unravelling theIgf2/H19 Imprinted Domain.St�Phane Viville & M. Azim Surani - 1995 - Bioessays 17 (10):835-838.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  21
  Homeosis and Atavistic Regeneration: The 'Biogenetic Law' in Entwicklungsmechanik.Sté Schmitt & Phane - 2003 - History and Philosophy of the Life Sciences 25 (2):193-210.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  A Liberal Defence of the Intrinsic Value of Cultures.St|[Eacute]|Phane Courtois - 2008 - Contemporary Political Theory 7 (1):31.
 4. Sts, Science Education a Bibliography of Computer-Aided Language Learning, Vance Stephens, Roland Sussex, and Walter Vladimir Tuman. 1987. Ams Press, New York. Isbn: 0404-1266-9. $32.50. [REVIEW]Joseph Haberer - 1988 - Bulletin of Science, Technology and Society 8 (4):427-427.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  27
  Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics. Peter Singer. New York: St. Martin's Press, 1994. 256 Pp. [REVIEW]Joram Graf Haber - 1996 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5 (2):311.
 6.  2
  Fıkıh Usûlündeki Nesh Teorisine Göre Kur’an’da Geçen Haber İfadelerinin Neshi.Recep Çeti̇ntaş - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):731-764.
  İslâm’ın ilk dönemlerinden başlayarak âlimler neshin mahiyeti, delilleri ve Kur’an’da geçen emir ve nehiy ifadeleri yanında haber ifadelerinin neshin konusu olup olmayacağı meseleleri üzerinde yoğunlaşarak bir nesh teorisi meydana getirmişlerdir. Bu bağlamda şer’î hüküm içeren haber ifadelerinin emir ve nehiy manasında oldukları için metninin daha sonra gelen şer’î bir delille nesh edilmesi caiz görülmüştür. Haberin ifade ettiği şeye gelince; Allah’ın sıfatları ve kıyametin kopuşu gibi değişmesi mümkün olmayan şeylerden ise, yalana yol açacağı için, bunun nesh edilmesi caiz görülmemiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Sümeniyye Fırkası Ve İslam Âlimleriyle Polemikleri.Abdulvasıf Eraslan - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):69-86.
  İslam’ın bilgi kaynakları Kur’ân, Sünnet ve icmâ’dır. Bunların tamamı aynı zamanda "haber" kategorisinde yer almaktadır. İslam âlimlerinin ittifakıyla bilgi kaynağı olarak kabul edilen haber kısmı ise "mütevâtir haber"dir. İlk dönemlerinden itibaren haberi bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen ve bu konuda Müslüman âlimlerle çeşitli polemiklere giren bazı kesimler olmuştur. Bunların başında es-Sümeniyye fırkası gelmektedir. Bu fırkanın hangi kavim veya millet/milletler olduğu yönünde bazı araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların söz konusu fırkanın hüviyeti ve bilgi kaynaklarına dair görüşleri hakkında yeterli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı yorumların (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Does St. Thomas Really Prove the Soul’s Immortality?George St Hilaire - 1960 - New Scholasticism 34 (3):340-356.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  93
  Multilevel Lineages and Multidimensional Trees: The Levels of Lineage and Phylogeny Reconstruction.Matthew H. Haber - 2012 - Philosophy of Science 79 (5):609-623.
  The relation between method, concept and theory in science is complicated. I seek to shed light on that relation by considering an instance of it in systematics: The additional challenges phylogeneticists face when reconstructing phylogeny not at a single level, but simultaneously at multiple levels of the hierarchy. How does this complicate the task of phylogenetic inference, and how might it inform and shape the conceptual foundations of phylogenetics? This offers a lens through which the interplay of method, theory and (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 13. Norms and Values: Essays on the Work of Virginia Held.Joram G. Haber & Mark S. Halfon (eds.) - 1998 - Rowman & Littlefield Publishers.
  Virginia Held, best known for her landmark book Rights and Goods, has made an indelible mark on the fields of ethics, feminist philosophy, and social and political thought. Her impact on a generation of feminist thinkers is unrivaled and she has been at the forfront of discussions about the way in which an ethic of care can affect social and political matters. These new essays by leading contemporary philosophers range over all of these areas. While each stands alone, the essays (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 14.  34
  The Impending Demise of the Icon: A Critique of the Concept of Iconic Storage in Visual Information Processing.Ralph Norman Haber - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (1):1-11.
 15.  5
  The Symbolic Spirituality of St. Francis.Donald P. St John - 1979 - Franciscan Studies 39 (1):192-205.
 16.  35
  DNA Repair: The Search for Homology.James E. Haber - 2018 - Bioessays 40 (5):1700229.
  The repair of chromosomal double‐strand breaks (DSBs) by homologous recombination is essential to maintain genome integrity. The key step in DSB repair is the RecA/Rad51‐mediated process to match sequences at the broken end to homologous donor sequences that can be used as a template to repair the lesion. Here, in reviewing research about DSB repair, I consider the many factors that appear to play important roles in the successful search for homology by several homologous recombination mechanisms.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  13
  Information Extraction From Different Retinal Locations.Lester A. Lefton & Ralph N. Haber - 1974 - Journal of Experimental Psychology 102 (6):975.
 18.  46
  Ethical Considerations in the Use of Nonerotic Touch in Psychotherapy with Children.Fawn M. McNeil-Haber - 2004 - Ethics and Behavior 14 (2):123 – 140.
  Although touch frequently occurs in psychotherapy with children, there is little written on the ethical considerations of therapeutic touch. Because physical contact does occur, therapists must consider if, how, and when it is used, for both their clients' safety and their own. In this review, I further develop the issues suggested by Aquino and Lee (2000) in the use of nurturing touch in therapy by considering many types of touch that occur in psychotherapy with children; the possible positive role of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. John of St. Thomas [Poinsot] on Sacred Science: Cursus Theologicus I, Question 1, Disputation 2.John Of St Thomas - 2014 - St. Augustine's Press.
 20.  41
  Twenty Years of Haunting Eidetic Imagery: Where's the Ghost?Ralph Norman Haber - 1979 - Behavioral and Brain Sciences 2 (4):583-594.
 21.  16
  ST, LP and Tolerant Metainferences.Bogdan Dicher & Francesco Paoli - 2019 - In Can Başkent & Thomas Macaulay Ferguson (eds.), Graham Priest on Dialetheism and Paraconsistency. Springer Verlag. pp. 383-407.
  The strict-tolerant approach to paradox promises to erect theories of naïve truth and tolerant vagueness on the firm bedrock of classical logic. We assess the extent to which this claim is founded. Building on some results by Girard we show that the usual proof-theoretic formulation of propositional ST in terms of the classical sequent calculus without primitive Cut is incomplete with respect to ST-valid metainferences, and exhibit a complete calculus for the same class of metainferences. We also argue that the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 22.  57
  Colonies Are Individuals: Revisiting the Superorganism Revival.Matt Haber - 2013 - In Philippe Huneman & Frédéric Bouchard (eds.), From Groups to Individuals. Evolution and Emerging Individuality. MIT Press. pp. 195.
 23.  66
  Beyond Postmodern Politics: Lyotard, Rorty, Foucault.Honi Fern Haber - 1994 - Routledge.
  In this book, Honi Haber offers a much-needed analysis of postmodern politics. While continuing to work towards the voicing of the "other," she argues that we must go beyond the insights of postmodernism to arrive at a viable political theory. Postmodernism's political agenda allows the marginalized other to have a voice and to constitute a politics of difference based upon heterogeneity. But Haber argues that postmodern politics denies us the possibility of selves and community--essential elements to any viable (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 24.  7
  G. KIOURTZIAN, Receuil des Inscriptions Grecques Chrétiennes des Cyclades, De la Fin du IIIe au VIIe Siècle Après J.-C.Phane Drossoyianni - 2003 - Byzantinische Zeitschrift 95 (2):690-696.
  This is a very good book. It gives 205 inscriptions from ten of the Cycladic islands. A number of them are published here for the first time. In their majority they are either funerary or invocations for divine help. Some are dedicatory. Some are inscriptions on well-paintings identifying the scene or the saint depicted or being themselves dedicatory or invocatory. Some are in praise of God or in thanks to God. Some are exhortations to the faithful or quotations from the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  58
  Perspectives on Embodiment: The Intersections of Nature and Culture.Gail Weiss & Honi Fern Haber (eds.) - 1999 - Routledge.
  First published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 26.  10
  Forgiveness.Joram Graf Haber - 1991 - Rowman & Littlefield Publishers.
  'A thorough examination of the nature and value of forgiveness....This book stays close to its subject matter and moves within a tight focus. It is well written and thoroughly researched.'.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 27.  1
  Historical and Culturologic Aspects in Slavic Studies as the Directions of a Joint Activity of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo and Bashkir State University.St Burov & L. A. Kalimullina - 2013 - Liberal Arts in Russiaроссийский Гуманитарный Журналrossijskij Gumanitarnyj Žurnalrossijskij Gumanitaryj Zhurnalrossiiskii Gumanitarnyi Zhurnal 2 (3):293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  37
  Saying of St. Francis de Sales Concerning the Need for Christian Cheerfulness in Everyday Life.St Francis de Sales - 1997 - The Chesterton Review 23 (3):391-391.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  98
  The Individuality Thesis (3 Ways).Matthew Haber - 2016 - Biology and Philosophy 31 (6):913-930.
  I spell out and update the individuality thesis, that species are individuals, and not classes, sets, or kinds. I offer three complementary presentations of this thesis. First, as a way of resolving an inconsistent triad about natural kinds; second, as a phylogenetic systematics theoretical perspective; and, finally, as a novel recursive account of an evolved character. These approaches do different sorts of work, serving different interests. Presenting them together produces a taxonomy of the debates over the thesis, and isolates ways (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30.  49
  Reframing the Ethical Issues in Part-Human Animal Research: The Unbearable Ontology of Inexorable Moral Confusion.Matthew H. Haber & Bryan Benham - 2012 - American Journal of Bioethics 12 (9):17-25.
  Research that involves the creation of animals with human-derived parts opens the door to potentially valuable scientific and therapeutic advances, yet invokes unsettling moral questions. Critics and champions alike stand to gain from clear identification and careful consideration of the strongest ethical objections to this research. A prevailing objection argues that crossing the human/nonhuman species boundary introduces inexorable moral confusion (IMC) that warrants a restriction to this research on precautionary grounds. Though this objection may capture the intuitions of many who (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 31.  60
  How to Misidentify a Type Specimen.Matthew H. Haber - 2012 - Biology and Philosophy 27 (6):767-784.
  Type specimens are used to designate species. What is the nature of the relation between a type specimen and the species it designates? If species names are rigid designators, and type specimens ostensively define species, then that relation is, at the very least, a close one. Levine :325–338, 2001) argues that the relationship of type specimen to a named species is one of necessity—and that this presents problems for the individuality thesis. Namely, it seems odd that a contingently selected specimen (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 32.  47
  Beyond STS: A Research‐Based Framework for Socioscientific Issues Education.Dana L. Zeidler, Troy D. Sadler, Michael L. Simmons & Elaine V. Howes - 2005 - Science Education 89 (3):357-377.
 33. St. Thomas Aquinas on Death and the Separated Soul.Patrick Toner - 2010 - Pacific Philosophical Quarterly 91 (4):587-599.
  Since St. Thomas Aquinas holds that death is a substantial change, a popular current interpretation of his anthropology must be mistaken. According to that interpretation – the ‘survivalist’ view – St. Thomas holds that we human beings survive our deaths, constituted solely by our souls in the interim between death and resurrection. This paper argues that St. Thomas must have held the ‘corruptionist’ view: the view that human beings cease to exist at their deaths. Certain objections to the corruptionist view (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 34.  23
  An Asterisk Denotes a Publication by a Member of the American Catholic Philosophical Association. The Editors Welcome Suggestions for Reviews. Allman, Mark J. Who Would Jesus Kill? War, Peace, and the Christian Tradition. Winona, Minn.: St. Mary's Press, 2008. Pp. 325. Paper $24.95, ISBN: 978-0-88489-984-6. [REVIEW]G. E. M. Anscombe & St Thomas Aquinas - 2008 - American Catholic Philosophical Quarterly 82 (4).
 35.  42
  Would St. Thomas Aquinas Baptize an Extraterrestrial?Edmund Michael Lazzari - 2018 - New Blackfriars 99 (1082):440-457.
  This paper will attempt an investigation of hypothetical intelligent extraterrestrial life from the perspective of the philosophy and theology of St. Thomas Aquinas. Section I will feature an overview of St. Thomas's relevant philosophy of human nature and the differences between human and extraterrestrial natures. Section II will, with special attention to St. Thomas's De malo, treat some possibilities regarding the need for salvation in our hypothetical species. Section III will outline relevant aspects of Thomistic soteriology, especially the reasons behind (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  9
  The Two Visual System Hypothesis Loses a Supporter.Ralph Norman Haber - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (3):453.
 37. Intro Summa Theologiae Thomas Aquinas: John of St. Thomas.John Of St Thomas & John Poinsot - 2004 - St. Augustine's Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  The Biological and the Mereological.Matthew H. Haber - 2016 - In Thomas Pradeu & Alexandre Guay (eds.), Individuals Across the Sciences. Oxford University Press.
  Michael Ghiselin and David Hull’s individuality thesis is that biological species are individuals. Philosophers often treat the term “individual” as synonymous with “mereological sum” and characterize it in terms of mereology. It is easy to see how the biological project has been interpreted as a mereological one. This chapter argues that this is a mistake, that biological part/whole relations often violate the axioms of mereology. Conflating these projects confuses the central issues at stake in both, and makes the job of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 39.  12
  Can Information Be Objectivized?Ralph Norman Haber - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (1):70-71.
 40. Feminist Perspectives on the Body.Barbara Brook, Gail Weiss, Honi Fern Haber, Jane Arthurs & Jean Grimshaw - 2004 - Hypatia 19 (2):160-169.
 41.  48
  Species in the Age of Discordance.Matthew H. Haber - 2019 - Philosophy, Theory, and Practice in Biology 11 (21).
  Biological lineages move through time, space, and each other. As they do, they diversify, diverge, and grade away from and into one another. One result of this is genealogical discordance; i.e., the lineages of a biological entity may have different histories. We see this on numerous levels, from microbial networks, to holobionts, to population-level lineages. This paper considers how genealogical discordance impacts our study of species. More specifically, I consider this in the context of three framing questions: (1) How, if (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  7
  Coping with Complexity When Predicting Surface Roughness in Milling Processes: Hybrid Incremental Model with Optimal Parametrization.Gerardo Beruvides, Fernando Castaño, Rodolfo E. Haber, Ramón Quiza & Alberto Villalonga - 2017 - Complexity:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43.  4
  Multiresolution Neural Networks for Tracking Seismic Horizons From Few Training Images.Bas Peters, Justin Granek & Eldad Haber - 2019 - Interpretation 7 (3):SE201-SE213.
  Detecting a specific horizon in seismic images is a valuable tool for geologic interpretation. Because hand picking the locations of the horizon is a time-consuming process, automated computational methods were developed starting three decades ago. Until now, most networks have been trained on data that were created by cutting larger seismic images into many small patches. This limits the networks ability to learn from large-scale geologic structures. Moreover, currently available networks and training strategies require label patches that have full and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  13
  God’s Categories: The Effect of Religiosity on Children’s Teleological and Essentialist Beliefs About Categories.Gil Diesendruck & Lital Haber - 2009 - Cognition 110 (1):100-114.
 45.  14
  Critical Notice: Cycles of Contingency '€“ Developmental Systems and Evolution.J. M. H. Griesemer, G. Haber & Yamashita - 2005 - Biology and Philosophy 20 (2-3):517.
  The themes, problems and challenges of developmental systems theory as described in Cycles of Contingency are discussed. We argue in favor of a robust approach to philosophical and scientific problems of extended heredity and the integration of behavior, development, inheritance, and evolution. Problems with Sterelny's proposal to evaluate inheritance systems using his `Hoyle criteria' are discussed and critically evaluated. Additional support for a developmental systems perspective is sought in evolutionary studies of performance and behavior modulation of fitness. -/- .
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  25
  Deleuze and Guattari’s Language for New Empirical Inquiry.Elizabeth Adams St Pierre - 2017 - Educational Philosophy and Theory 49 (11):1080-1089.
  This paper reviews Deleuze’s theory of language in Logic of Sense, and Deleuze and Guattari’s theory of language in A Thousand Plateaus. In the ontology informed by the Stoics described in those books, human being and language do not exist separately but in a mixture of words and things. The author argues that this flattened ontology of surfaces is incommensurable with the ontology of depth used in conventional humanist qualitative methodology and recommends beginning new empirical inquiry with a concept instead (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 47. The Record Book of the St. Louis Philosophical Society, Founded February 1866.Mo St Louis Philosophical Society Louis, Kurt F. Leidecker & William Torrey Harris - 1990
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Are We Ready to Bootstrap Neurophysiology Into an Understanding of Perception?Ralph Norman Haber - 1979 - Behavioral and Brain Sciences 2 (2):263-264.
 49.  13
  Species in the Age of Discordance: Meeting Report and Introduction.Matthew H. Haber & Daniel J. Molter - 2019 - Philosophy, Theory, and Practice in Biology 11.
  The papers included in this special issue were selected from a series of three interdisciplinary workshops titled Species in the Age of Discordance. Participants including philosophers, phylogeneticists, systematists, population geneticists, invasion biologists, historians, social scientists, botanists, herpetologists, ichthyologists, and microbiologists, among others, were asked to consider species in the context of discordance. The sense of “discordance” was left intentionally ambiguous in the call for abstracts, as our goal was to examine this question from many different perspectives, to seek out connections (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  63
  The St. Petersburg Gamble and Risk.Paul Weirich - 1984 - Theory and Decision 17 (2):193-202.
  One resolution of the St. Petersburg paradox recognizes that a gamble carries a risk sensitive to the gamble's stakes. If aversion to risk increases sufficiently fast as stakes go up, the St. Petersburg gamble has a finite utility.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 1000