Results for 'St��phane Haber'

1000+ found
Order:
 1.  21
  Homeosis and Atavistic Regeneration: The 'Biogenetic Law' in Entwicklungsmechanik.Sté Schmitt & Phane - 2003 - History and Philosophy of the Life Sciences 25 (2):193-210.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Towards Unravelling theIgf2/H19 Imprinted Domain.St�Phane Viville & M. Azim Surani - 1995 - Bioessays 17 (10):835-838.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  A Liberal Defence of the Intrinsic Value of Cultures.St|[Eacute]|Phane Courtois - 2008 - Contemporary Political Theory 7 (1):31.
 4. Sts, Science Education a Bibliography of Computer-Aided Language Learning, Vance Stephens, Roland Sussex, and Walter Vladimir Tuman. 1987. Ams Press, New York. Isbn: 0404-1266-9. $32.50. [REVIEW]Joseph Haberer - 1988 - Bulletin of Science, Technology and Society 8 (4):427-427.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  27
  Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics. Peter Singer. New York: St. Martin's Press, 1994. 256 Pp. [REVIEW]Joram Graf Haber - 1996 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5 (2):311.
 6.  3
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Fıkıh Usûlündeki Nesh Teorisine Göre Kur’an’da Geçen Haber İfadelerinin Neshi.Recep Çeti̇ntaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):731-764.
  İslâm’ın ilk dönemlerinden başlayarak âlimler neshin mahiyeti, delilleri ve Kur’an’da geçen emir ve nehiy ifadeleri yanında haber ifadelerinin neshin konusu olup olmayacağı meseleleri üzerinde yoğunlaşarak bir nesh teorisi meydana getirmişlerdir. Bu bağlamda şer’î hüküm içeren haber ifadelerinin emir ve nehiy manasında oldukları için metninin daha sonra gelen şer’î bir delille nesh edilmesi caiz görülmüştür. Haberin ifade ettiği şeye gelince; Allah’ın sıfatları ve kıyametin kopuşu gibi değişmesi mümkün olmayan şeylerden ise, yalana yol açacağı için, bunun nesh edilmesi caiz görülmemiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Sümeniyye Fırkası Ve İslam Âlimleriyle Polemikleri.Abdulvasıf Eraslan - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):69-86.
  İslam’ın bilgi kaynakları Kur’ân, Sünnet ve icmâ’dır. Bunların tamamı aynı zamanda "haber" kategorisinde yer almaktadır. İslam âlimlerinin ittifakıyla bilgi kaynağı olarak kabul edilen haber kısmı ise "mütevâtir haber"dir. İlk dönemlerinden itibaren haberi bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen ve bu konuda Müslüman âlimlerle çeşitli polemiklere giren bazı kesimler olmuştur. Bunların başında es-Sümeniyye fırkası gelmektedir. Bu fırkanın hangi kavim veya millet/milletler olduğu yönünde bazı araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların söz konusu fırkanın hüviyeti ve bilgi kaynaklarına dair görüşleri hakkında yeterli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı yorumların (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  Does St. Thomas Really Prove the Soul’s Immortality?George St Hilaire - 1960 - New Scholasticism 34 (3):340-356.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  7
  The Symbolic Spirituality of St. Francis.Donald P. St John - 1979 - Franciscan Studies 39 (1):192-205.
 14.  2
  Reasoning, Rationality and Dual Processes: Selected Works of Jonathan St B T Evans.Jonathan St B. T. Evans - 2013 - Psychology Press.
  In the World Library of Psychologists series, international experts themselves present career-long collections of what they judge to be their finest pieces - extracts from books, key articles, salient research findings, and their major theoretical and practical contributions. Jonathan St B T Evans is amongst the foremost cognitive psychologists of his generation, having been influential in spearheading developments in the psychological study of reasoning from its very beginnings in the 1970s up to the present day. This volume of self-selected papers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. John of St. Thomas [Poinsot] on Sacred Science: Cursus Theologicus I, Question 1, Disputation 2.John Of St Thomas - 2014 - St. Augustine's Press.
 16.  3
  Norms and Values: Essays on the Work of Virginia Held.Joram Graf Haber & Mark S. Halfon (eds.) - 1998 - Rowman & Littlefield Publishers.
  Virginia Held, best known for her landmark book Rights and Goods, has made an indelible mark on the fields of ethics, feminist philosophy, and social and political thought. Her impact on a generation of feminist thinkers is unrivaled and she has been at the forfront of discussions about the way in which an ethic of care can affect social and political matters. These new essays by leading contemporary philosophers range over all of these areas. While each stands alone, the essays (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 17.  93
  Multilevel Lineages and Multidimensional Trees: The Levels of Lineage and Phylogeny Reconstruction.Matthew H. Haber - 2012 - Philosophy of Science 79 (5):609-623.
  The relation between method, concept and theory in science is complicated. I seek to shed light on that relation by considering an instance of it in systematics: The additional challenges phylogeneticists face when reconstructing phylogeny not at a single level, but simultaneously at multiple levels of the hierarchy. How does this complicate the task of phylogenetic inference, and how might it inform and shape the conceptual foundations of phylogenetics? This offers a lens through which the interplay of method, theory and (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 18.  37
  Saying of St. Francis de Sales Concerning the Need for Christian Cheerfulness in Everyday Life.St Francis de Sales - 1997 - The Chesterton Review 23 (3):391-391.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Intro Summa Theologiae Thomas Aquinas: John of St. Thomas.John Of St Thomas & John Poinsot - 2004 - St. Augustine's Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Historical and Culturologic Aspects in Slavic Studies as the Directions of a Joint Activity of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo and Bashkir State University.St Burov & L. A. Kalimullina - 2013 - Liberal Arts in Russiaроссийский Гуманитарный Журналrossijskij Gumanitarnyj Žurnalrossijskij Gumanitaryj Zhurnalrossiiskii Gumanitarnyi Zhurnal 2 (3):293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Record Book of the St. Louis Philosophical Society, Founded February 1866.Mo St Louis Philosophical Society Louis, Kurt F. Leidecker & William Torrey Harris - 1990
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  64
  The Homilies of St John Chrysostom on the Letters of St Paul to Titus and Philemon: Prolegomena to an Edition. [REVIEW]J. Neville Birdsall, B. Goodall & St Paul - 1982 - Journal of Hellenic Studies 102:297-297.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  G. KIOURTZIAN, Receuil des Inscriptions Grecques Chrétiennes des Cyclades, De la Fin du IIIe au VIIe Siècle Après J.-C.Phane Drossoyianni - 2003 - Byzantinische Zeitschrift 95 (2):690-696.
  This is a very good book. It gives 205 inscriptions from ten of the Cycladic islands. A number of them are published here for the first time. In their majority they are either funerary or invocations for divine help. Some are dedicatory. Some are inscriptions on well-paintings identifying the scene or the saint depicted or being themselves dedicatory or invocatory. Some are in praise of God or in thanks to God. Some are exhortations to the faithful or quotations from the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  37
  The Impending Demise of the Icon: A Critique of the Concept of Iconic Storage in Visual Information Processing.Ralph Norman Haber - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (1):1-11.
 25. On Life's Threshold: Talks to Young People on Character and Conduct, Tr. By E. St. John.Charles Wagner & Edna St John - 1905
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Material Logic of John of St. Thomas: Basic Treatises.John of St Thomas - 1955 - Chicago: University of Chicago Press.
 27.  21
  ST, LP and Tolerant Metainferences.Bogdan Dicher & Francesco Paoli - 2019 - In Can Başkent & Thomas Macaulay Ferguson (eds.), Graham Priest on Dialetheism and Paraconsistency. Springer Verlag. pp. 383-407.
  The strict-tolerant approach to paradox promises to erect theories of naïve truth and tolerant vagueness on the firm bedrock of classical logic. We assess the extent to which this claim is founded. Building on some results by Girard we show that the usual proof-theoretic formulation of propositional ST in terms of the classical sequent calculus without primitive Cut is incomplete with respect to ST-valid metainferences, and exhibit a complete calculus for the same class of metainferences. We also argue that the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 28.  16
  The Language and Style of the Letters of St. Basil.A. C. Way & St Basil - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:309.
 29. Beyond STS: A Research‐Based Framework for Socioscientific Issues Education.Dana L. Zeidler, Troy D. Sadler, Michael L. Simmons & Elaine V. Howes - 2005 - Science Education 89 (3):357-377.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   49 citations  
 30.  13
  Information Extraction From Different Retinal Locations.Lester A. Lefton & Ralph N. Haber - 1974 - Journal of Experimental Psychology 102 (6):975.
 31.  46
  Ethical Considerations in the Use of Nonerotic Touch in Psychotherapy with Children.Fawn M. McNeil-Haber - 2004 - Ethics and Behavior 14 (2):123 – 140.
  Although touch frequently occurs in psychotherapy with children, there is little written on the ethical considerations of therapeutic touch. Because physical contact does occur, therapists must consider if, how, and when it is used, for both their clients' safety and their own. In this review, I further develop the issues suggested by Aquino and Lee (2000) in the use of nurturing touch in therapy by considering many types of touch that occur in psychotherapy with children; the possible positive role of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32.  4
  St. Robert Bellarmine, Conciliarism, and the Limits of Papal Power.Christian D. Washburn - 2020 - Perichoresis 18 (6):21-40.
  This article will examine Bellarmine’s first anti–conciliarist work, found in the Disputationes de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos, emphasizing his theological treatment of the pope’s authority relative to the authority of a council and his repudiation of conciliarism. Bellarmine sees the conciliarists as attacking the divinely instituted Petrine structure of the Church. He does not advocate for an absolute papal monarchy in which there are no ‘constitutional’ limitations on the papacy. For Bellarmine, Christ and his Word, as found (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  36
  DNA Repair: The Search for Homology.James E. Haber - 2018 - Bioessays 40 (5):1700229.
  The repair of chromosomal double‐strand breaks (DSBs) by homologous recombination is essential to maintain genome integrity. The key step in DSB repair is the RecA/Rad51‐mediated process to match sequences at the broken end to homologous donor sequences that can be used as a template to repair the lesion. Here, in reviewing research about DSB repair, I consider the many factors that appear to play important roles in the successful search for homology by several homologous recombination mechanisms.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Optimal Social Choice Functions: A Utilitarian View.Craig Boutilier, Ioannis Caragiannis, Simi Haber, Tyler Lu, Ariel D. Procaccia & Or Sheffet - 2015 - Artificial Intelligence 227:190-213.
 35.  49
  Twenty Years of Haunting Eidetic Imagery: Where's the Ghost?Ralph Norman Haber - 1979 - Behavioral and Brain Sciences 2 (4):583-594.
 36.  67
  Beyond Postmodern Politics: Lyotard, Rorty, Foucault.Honi Fern Haber - 1994 - Routledge.
  In this book, Honi Haber offers a much-needed analysis of postmodern politics. While continuing to work towards the voicing of the "other," she argues that we must go beyond the insights of postmodernism to arrive at a viable political theory. Postmodernism's political agenda allows the marginalized other to have a voice and to constitute a politics of difference based upon heterogeneity. But Haber argues that postmodern politics denies us the possibility of selves and community--essential elements to any viable (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 37.  64
  Colonies Are Individuals: Revisiting the Superorganism Revival.Matt Haber - 2013 - In Philippe Huneman & Frédéric Bouchard (eds.), From Groups to Individuals. Evolution and Emerging Individuality. MIT Press. pp. 195.
 38.  22
  Should Physicians Assist the Reaper?Joram Graf Haber - 1996 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5 (1):44.
  Physician-assisted suicide is a novel idea having affinities with both suicide and euthanasia. It has affinities with suicide because it involves a self-inflicted death, and it has affinities with euthanasia because the physician is instrumental in the death. It is, however, not exactly either, making it the subject of an exciting debate.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  35
  Forgiveness.Joram Graf Haber - 1991 - Rowman & Littlefield Publishers.
  'A thorough examination of the nature and value of forgiveness....This book stays close to its subject matter and moves within a tight focus. It is well written and thoroughly researched.'.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 40.  68
  Perspectives on Embodiment: The Intersections of Nature and Culture.Gail Weiss & Honi Fern Haber (eds.) - 1999 - Routledge.
  First published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41.  19
  Neoliberalism and STS in Japan: Critical Perspectives.Francis Remedios - 2013 - Social Epistemology 27 (2):123 - 124.
  Neoliberalism advocates for the construction of free markets, which are to be used for solutions to economic and social problems rather than state solutions to those problems. Though Neoliberal reforms in Japan have affected its science and technology, STS literature has not focused on responses to neoliberalism through the lens of a country. Japan has a discrete STS history and Japan makes a good case study to the influence of neoliberalism on STS. In August 2010, at Tokyo’s Social Studies of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Book Review the Poverty of the Linnaean Hierarchy. [REVIEW]Matthew H. Haber - 2005 - Philosophy of Science 72 (3):491-494.
 43. History, Nature of Science & Technology. [REVIEW]Joseph Haberer - 1986 - Bulletin of Science, Technology and Society 6 (6):644-669.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  « Habere jus sacerdotis ». Sacerdoce et laïcat au témoignage de Tertullien : De exhortatione castitatis et monogamia.Paul Mattei - 1985 - Revue des Sciences Religieuses 59 (3):200-221.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Individuality Thesis (3 Ways).Matthew H. Haber - 2016 - Biology and Philosophy 31 (6):913-930.
  I spell out and update the individuality thesis, that species are individuals, and not classes, sets, or kinds. I offer three complementary presentations of this thesis. First, as a way of resolving an inconsistent triad about natural kinds; second, as a phylogenetic systematics theoretical perspective; and, finally, as a novel recursive account of an evolved character. These approaches do different sorts of work, serving different interests. Presenting them together produces a taxonomy of the debates over the thesis, and isolates ways (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46. The Works of John Locke. Philosophical Works, with a Preliminary Essay and Notes by J.A. St. John.John Locke & James Augustus St John - 1854
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  23
  An Asterisk Denotes a Publication by a Member of the American Catholic Philosophical Association. The Editors Welcome Suggestions for Reviews. Allman, Mark J. Who Would Jesus Kill? War, Peace, and the Christian Tradition. Winona, Minn.: St. Mary's Press, 2008. Pp. 325. Paper $24.95, ISBN: 978-0-88489-984-6. [REVIEW]G. E. M. Anscombe & St Thomas Aquinas - 2008 - American Catholic Philosophical Quarterly 82 (4).
 48.  8
  The Relation-Theory of Mental Acts: Durand of St.-Pourcain on the Ontological Status of Mental Acts.Peter Hartman - 2019 - Oxford Studies in Medieval Philosophy 7 (1).
  The relation-theory of mental acts proposes that a mental act is a kind of relative entity founded upon the mind and directed at the object of perception or thought. While most medieval philosophers recognized that there is something importantly relational about thought, they nevertheless rejected the view that mental acts are wholly relations. Rather, the dominant view was that a mental act is either in whole or part an Aristotelian quality added to the mind upon which such a relation to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  63
  How to Misidentify a Type Specimen.Matthew H. Haber - 2012 - Biology and Philosophy 27 (6):767-784.
  Type specimens are used to designate species. What is the nature of the relation between a type specimen and the species it designates? If species names are rigid designators, and type specimens ostensively define species, then that relation is, at the very least, a close one. Levine :325–338, 2001) argues that the relationship of type specimen to a named species is one of necessity—and that this presents problems for the individuality thesis. Namely, it seems odd that a contingently selected specimen (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 50.  16
  The Vision of God: St. Thomas Aquinas on the Beatific Vision and Resurrected Bodies.Robert Llizo - 2019 - Perichoresis 17 (2):19-26.
  The beatific vision is central to St. Thomas Aquinas’ doctrine of the soul’s enlightenment. In its vision of the essence of God, the soul/intellect achieves its telos, its highest goal. But the resurrection of the body is a central dogma of the Christian faith, so the main question of this essay concerns the manner in which the resurrected body of the blessed benefits from the soul’s apprehension of the beatific vision. For St. Thomas, the physical eyes do not see the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000