21 found
Order:
 1.  14
  “Universalism” According to Władysław Leopold Jaworski and Othmar Spann.Stanisław Borzym - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (3-4):37-47.
  Polish conservative thinker Władysław Leopold Jaworski developed an interest for the theories of Austrian philosopher Othmar Spann. Both accepted universalism, both also believed that universalism was inspired by romantic tradition, although Spann sought its roots much further back in history, even as far as Aristotle. Both authors staunchly criticized modern-day individualism and liberalism, which they considered fatal. In their opinion individualism and liberalism upset the primacy of totality in social thought, which led to multiple pathologies. Despite their accentuation of totality, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dwa „uniwersalizmy„: Jaworskiego i Spanna.Stanisław Borzym - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Friedrich Heinrich Jacobi. Z dziejów niemieckiej filozo­fii życia.Stanisław Borzym - 1995 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 40.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia i ryzyko.Stanisław Borzym - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Hamann I Inni Szkice Filozoficzne.Stanisław Borzym (ed.) - 2009 - Wydawn. Ifis Pan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Masaryk jako filozof (w 50. rocznicę śmierci).Stanisław Borzym - 1987 - Studia Filozoficzne 255 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Otwarcie konferencji.Stanisław Borzym - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 16 (4):11-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. „Przegląd Filozoficzny„ wobec prądów modernistycz­nych.Stanisław Borzym - 1972 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Przesłania nauczyciela filozofii. Henri Bergson.Stanisław Borzym - 1989 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rybarskiego uzasadnienie koncepcji państwa narodowego.Stanisław Borzym - 2008 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Schelling a filozofia życia.Stanisław Borzym - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 30 (2):115-129.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sentencje Filozofów Nowożytnych W Układzie Stanisława Borzyma.Stanisław Borzym (ed.) - 2004 - Wydawn. Instytutu Filozofii I Socjologii Pan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Trentowski a Schelling.Stanisław Borzym - 2000 - Idea 12 (12).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Transformacje idei Bergsonowskich: Sorel i Brzozowski.Stanisław Borzym - 1979 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 25.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Uwagi o Polskiej filozofii powojennej.Stanisław Borzym - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):327-329.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ukryty potencjał filozoficzności;. [REVIEW]Stanisław Borzym - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Uniwersytet według Twardowskiego.Stanisław Borzym - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (16).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Światopogląd Feliksa Młynarskiego.Stanisław Borzym - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Feliks Młynarski ciągle jeszcze nie należy do kanonu lektur z polskiej myśli filozoficznej, chociaż coś takiego zasugerował już Władysław Tatarkiewicz w swojej Historii filozofii. Łączył go tam, jeśli chodzi o orientację, z Florianem Znanieckim, tj. przede wszystkim z jego wczesną, filozoficzną właśnie, twórczością. Obaj autorzy, Znaniecki i Młynarski, budowali swój filozoficzny światopogląd na przekonaniu o wielkiej roli swoistości świata społecznego, często ignorowanego przez profesjonalnych, akademickich filozofów. Zwięzła charakterystyka Tatarkiewicza jest jak gdyby wyciągiem z autoprezentacji samego Młynarskiego, napisanej w r. 1949, (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wartości i historia. Ze studiów nad Masarykiem.Stanisław Borzym - 1987 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 32.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. W kręgu idei Bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki.Stanisław Borzym - 1977 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 23.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Władysław Tatarkiewicz jako mistrz rozważnego filozofowania.Stanisław Borzym - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 37 (1):7-13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark