Order:
 1. Artykuły o treści etycznej w „The Philosophical Review” ().Stanisław Jedynak - 1967 - Etyka 2:305-309.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Artykuły o treści etycznej w „Philosophy” ().Stanisław Jedynak - 1968 - Etyka 3:241-246.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Błąd naturalistyczny.Stanisław Jedynak - 1967 - Etyka 2:289-297.
  The article presents Moore’s concept of the naturalistic fallacy, with particular reference to two interpretations of the term: According to the interpretation, the naturalistic fallacy consists in identifying the quality of „goodness” with any other qualities, while according to the second, naturalistic fallacy would consist in identifying „good” with the natural qualities. Further, distinction is made between the naturalistic fallacy and its consequences which are sometimes confused with the fallacy itself by some authors.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Czasopismo ukraińskich filozofów.Stanisław Jedynak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):137-139.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia ducha Juliusza Słowackiego i jego recepcja w XX wieku.Stanisław Jedynak - 2004 - Colloquia Communia 76 (1):115-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia przyrody w bułgarskim czasopiiśmie filozoficznym.Stanisław Jedynak - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):111-115.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia w Afryce.Stanisław Jedynak - 1987 - Studia Filozoficzne 265 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ideliazm subiektywny i logika ( Willard van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, Warszawa 1969, PWN, s.238).Stanisław Jedynak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):121-128.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Moralność a nauka (W.T. Ganżin, Nrawstwiennost' i nauka).Stanisław Jedynak - 1979 - Etyka 17:265-266.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Moje spotkania z filozofią w Warszawie.Stanisław Jedynak - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):145-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Moralność w perspektywie przyszłościowej.Stanisław Jedynak - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Naturalizm metaetyczny a marksizm (streszczenie).Stanisław Jedynak - 1968 - Etyka 3:69-71.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O banalności intuicji.Stanisław Jedynak - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (1):193-198.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O filozofii słowackiej.Stanisław Jedynak - 2001 - Colloquia Communia 71 (4):11-15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O przedmiocie moralności.Stanisław Jedynak - 1989 - Studia Filozoficzne 288 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Polish Axiology.Stanisław Jedynak - 2006 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  Polish Axiology of the 20th Century: Polish Philosophical Studies, Iv.Stanisław Jedynak (ed.) - 2001 - Council for Research in Values and Philosophy.
  INTRODUCTION This work follows the recent publication of the landmark study edited by Leon Dyczewski of the Catholic University of Lublin entitled, ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Piotr Mohyła- obrońca prawosławia i prawdziwej przyjaźni polsko-ukraińskiej.Stanisław Jedynak - 1998 - Colloquia Communia 68 (1):15-20.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Philosophical Publications in the „Myśli I Ludzie" (Ideas and People) Series of the Wiedza Powszechna Publishers.Stanisław Jedynak - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (1):195-197.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  13
  Philosophical Publications in the „Myśli I Ludzie.Stanisław Jedynak - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (1):195-197.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rozdroża aksjologiczne demografii.Stanisław Jedynak - 1999 - Etyka 32:181-190.
  The subject of the article is a description of a certain version of fanaticism represented by spokesmen of family planning. The author first presents some definitions of fanaticism. Next he discusses the world’s demographic problems linking demography with the question of good life. He calls the standpoints that do not notice the negative effect of the demographic explosion fanatical.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Życie i twórczość Gustawa Szpieta.Stanisław Jedynak - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Zarys historii etyki (Tejmuraz Dżafarli, Iz istorii domarksistoskoj eticzeskoj mysli).Stanisław Jedynak - 1973 - Etyka 12:180-182.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Z nauk moralnych starożytnego Egiptu.Stanisław Jedynak - 1971 - Etyka 8:23-40.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark