Results for 'Stanisław Markiewicz'

835 found
Order:
 1. Z badań nad religijnością młodzieży szkolnej.Stanisław Markiewicz - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):102-111.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ameryka Łacińska a losy chrześcijaństwa ( Stanisław Markiewicz, Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej, LSW 1969 , s.400).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):127-131.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy: The Case of the Columbia Card Task.Łukasz Markiewicz, Elżbieta Kubińska & Tadeusz Tyszka - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  3
  Introducing Conjoint Analysis Method Into Delayed Lotteries Studies: Its Validity and Time Stability Are Higher Than in Adjusting.Michał Białek, ŁUkasz Markiewicz & Przemysław Sawicki - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  42
  Neue Erziehung und virtuelle Menschheit.Barbara Anna Markiewicz - 2006 - Synthesis Philosophica 21 (1):33-42.
  Die Autorin stellt ein neues Erziehungsprojekt vor, das mit Rawls’ Modell der vernünftig eingerichteten Gesellschaft in Zusammenhang steht. Das wichtigste Element dieses Projektes ist die moralische Erziehung. Der moderne Liberalismus setzt die moralische Erziehung mit der bürgerlichen Erziehung gleich. Diese Auffassung der Teilnahme am sozialen und politischen Leben findet die Autorin interessant und notwendig. Doch wie ist es um die anthropologische Fundiertheit dieser Begriffe bestellt? Die Idee des menschlichen Wesens – als eines rationalen Individuums – setzt dieses als ein Subjekt (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  33
  Cross-Sex Relationships at Work and the Impact of Gender Stereotypes.I. Devine & D. Markiewicz - 1990 - Journal of Business Ethics 9 (4-5):333 - 338.
  Organizations pride themselves on their creation of rational structures based primarily on a male perspective of interaction. Workers are expected to set aside interpersonal behaviours that do not directly contribute to task performance. As more women enter management, norms concerning appropriate interpersonal relationships at work are undergoing strain. In addition, the phenomenon of mutual sexual attractions between co-workers is demanding attention. This study systematically describes attitudes, attributions and anticipated consequences of mutual sexual attractions at work. Findings suggest that gender stereotypes (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Procesy wyobrażeniowe on-line.Piotr Markiewicz - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Typowe stanowisko w kontekście procesów wyobrażeniowych zakłada, że takie procesy realizują się bez obecności bodźca percepcyjnego. Celem artykułu jest wykazanie, że istnieją specyficzne procesy wyobrażeniowe transformujące bodziec percepcyjny w jego obecności. Inaczej mówiąc, niektóre wyobrażenia mają status on-line w procesie przetwarzania informacji wizualnej. Można się o tym przekonać analizując przykłady prostych iluzji wzrokowych. Podczas doznawania iluzji włączają się prawdopodobnie dodatkowe operacje wyobrażeniowe, które pozwalają na wizualizację osobliwych własności w bodźcach iluzorycznych. W konsekwencji proces rejestracji iluzji ma charakter dwutorowy, tj. percepcyjny (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Suwerenność jako miara politycznej wielkości.Barbara A. Markiewicz - 2003 - Civitas 7 (7):216-230.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  29
  The New Education and Virtual Humankind.Barbara Anna Markiewicz - 2006 - Synthesis Philosophica 21 (1):33.
  The author presents a new education project connected with Rawls’ model of a well-ordered society. The most important element of this project is moral education. Modern liberalism identifies moral education with civic education. The author finds this way of thinking about one’s participation in social and political life rather interesting and needed. However, what does the anthropological foundation of these concepts look like? The very idea of human being – as a rational individual alone – is assumed as the subject (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  23
  La nouvelle éducation et les ętres humains virtuels.Barbara Anna Markiewicz - 2006 - Synthesis Philosophica 21 (1):33-42.
  L’auteur présente un nouveau projet éducatif rattaché au modčle de société bien ordonnée de Rawls. L’élément le plus important de ce projet est l’éducation morale. Le libéralisme moderne assimile l’éducation morale ŕ l’instruction civique. L’auteur trouve que cette maničre de concevoir la participation individuelle ŕ la vie sociale et politique est intéressante et utile. Cependant, quelle forme le fondement anthropologique de ces conceptions revęt-il? L’idée męme de l’ętre humain – exclusivement en tant qu’individu doué de raison – y est prise (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Wspolczesna Teoria Badan Literackich Za Granica.Max Rieser & Henryk Markiewicz - 1972 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 31 (1):139.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Didactics of logic in Ken schools and the conception of logic in the'encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné'(koncepcja logiki W wielkiej encyklopedii francuskiej. Studium Z historii recepcji).Janeczek Stanislaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):5-24.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing: When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task?Łukasz Markiewicz & Elżbieta Kubińska - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Reviews of Books and Perodicals / Chronique Bibliographique : CHODAK Szymon : System y Polityczne Czarnej Afriyki. , Warszawa, Ksiazka Wiedza, 1963, Pp. 536, 3 Cartes. [REVIEW]Janina Markiewicz - 1964 - Social Sciences Information 3 (2):85-86.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Sensations and sense data (wrazenia I Dane zmyslowe).Judycki Stanislaw - 2009 - Kwartalnik Filozoficzny 37 (3):129-141.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mathematics and Metaphysics. A Short Comment on the Hypothesis of the Matematicallity of the World (Matematyka I Metafizyka. Krotki Komentarz Na Temat Hipotezy Matematycznosci Swiata).Wszolek Stanislaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1).
 17.  10
  Naturalistic Limits of Phenomenology of Perception.Piotr Markiewicz - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (7-8):137-148.
  I discuss the limits of Ingarden’s phenomenology of perception from a naturalistic perspective. Ingarden did not propose any proper method of the realization of the applied theory of perception (critics of perception). This situation enables to apply empirical data from cognitive neurosciences. The applied procedure shows that basic components of the phenomenology of perception are not valid.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Speakers.Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz & Janusz Górski - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):7-13.
 19.  11
  Matematyka i metafizyka. Krótki komentarz na temat hipotezy matematyczności świata.Wszolek Stanislaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):25-36.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Koncepcja logiki w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Studium z historii recepcji.Janeczek Stanislaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):5-24.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Model gry w układach literackich Julia Cortázara.Michał Markiewicz - 2005 - Nowa Krytyka 18.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Adopting the German Past.T. Markiewicz - 1999 - Dialogue and Universalism 9 (1-2):165-166.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Politic as a System of Education.Barbara A. Markiewicz - 2007 - In Ewa Czerwińska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Peter Lang. pp. 1--30.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Key Issues in the Protection of Intellectual Property in a Uniting Europe.Janusz Barta & Ryszard Markiewicz - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 82.
 25. Święto filozofów. Komunikat o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie.Marta Śliwa & Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Übergänge. Texte und Studien zu Handlung Sprache und Lebenswelt, Richard Grathov, Bernhard Waldenfels, Wilhelm Fink Verlag - Book Reviev.Barbara Markiewicz - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (1):181-185.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Czy filozofii potrzebna jest tradycja?Barbara A. Markiewicz - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Dlaczego przysięgają?Barbara Markiewicz - 1997 - Civitas 1 (1):177-184.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dlaczego politycy nic nie wiedzą o polityczności.Barbara Markiewicz - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 16 (4):107-113.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Filozofia praktyczna w warunkach nowej techniki.Barbara Markiewicz - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):75-82.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. God and Nation: Frank Rosenzweig\'s Concept of Messianism Vs. Polsih Messianism'.Barbara Markiewicz - 1989 - Dialectics and Humanism 16 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Georga Cantora filozofia nieskończoności.Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Intra-aktywne kartografie neomaterialistycznej produkcji wiedzy.Miłosz Markiewicz - 2018 - Etyka 57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Justice as Aletheia.Barbara A. Markiewicz - 2009 - Civitas 11 (11).
 35. Jan Szczepanski as an Educator.Wladyslaw Markiewicz - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):27.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości.Piotr Markiewicz - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):223-234.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ludwik Fleck and the Philosophy of Lwow in Cognition and Fact. Materials on Ludwik Fleck.W. Markiewicz & T. Schnelle - 1986 - Boston Studies in the Philosophy of Science 87:223-265.
 38. Międzynarodowa współpraca „Ruchu Filozoficznego\".Barbara Markiewicz - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Neuroestetyka - krytyczna analiza wybranych badań empirycznych.Piotr Markiewicz - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nowożytne prawa obywatela, albo co można było kupić za 50 franków złotem, czyli markę srebra (marc d\'argent).Barbara A. Markiewicz - 2002 - Civitas 6 (6):79-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Obywatel a globalizacja.Barbara A. Markiewicz - 2007 - Civitas 10 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. O sprawach drobnych.Barbara Markiewicz - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (1):253-258.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. O tożsamości europejskiej rozważania w nastroju melancholijnym.Barbara A. Markiewicz - 2006 - Civitas 9 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej.Piotr Markiewicz - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):175-189.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. „Przechytrzony rozum”, czyli kilka uwag o polskim tłumaczeniu List der Vernunft.Barbara Markiewicz - 1995 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 40.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Paweł Łuków, Lekcja z filozofii politycznej.Barbara Markiewicz - 1996 - Etyka 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Reason and Mythology, or Das Alteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus.B. Markiewicz - 1987 - Dialectics and Humanism 14 (2):147-161.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Raya Dunayevskaya: Eine Humanistische Tradition Des Marxismus in Amerika.Barbara Markiewicz - 1990 - Hegel-Studien 25:135.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sprawiedliwość jako aletheia.Barbara A. Markiewicz - 2000 - Civitas 4 (4):49-60.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sny - Nasze Stany Wyzwolone (O. Flanagan, \"Dreaming Souls. Sleep, Dreams and the Evolution of the Conscious Mind\").Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
1 — 50 / 835