36 found
Order:
 1.  21
  A Treatise of Master Hervaeus Natalis († 1323), The Doctor Perspicacissimus, On Second Intentions Vol. I: An English Translation Vol. II: A Latin Edition.Stanislav Sousedík - 2008 - Studia Neoaristotelica 5 (2):197-198.
 2.  19
  Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (1):84-95.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  14
  Co je přesně vzato předmětem naší diskuse o existenci.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):518-523.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  10
  Vorwort.Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):6-9.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  12
  Kritická poznámka k sémantickým východiskům transparentní intenzionální logiky.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3):358-365.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  8
  K ontologii intencionálních jsoucen.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):524-530.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  11
  Tomistické Pojetí Predikace (1) K příspěvku Lukáše Nováka.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):118-121.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  13
  Tomistická teorie predikace.Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):155-161.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  17
  De reductione artium ad theologiam. Jak přivést umění zpět k theologii. Unus est magister vester, Christus. Váš učitel je jeden, Kristus. [REVIEW]Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):204-205.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Universal Language in the Work of Juan Caramuel, a Contemporary of Comenius.Stanislav Sousedík - 1991 - Acta Comeniana 9:149-158.
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 11.  7
  Odpověď mým kritikům.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):62-68.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  7
  K příspěvku prof. Cmoreje.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):239-244.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  7
  Aristotelské pojetí individua v dnešní filosofické diskusi.Stanislav Sousedík - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (1):1-12.
  The author explains in the following paper the main ideas of the substratum and bundle theories of individuals and tries than to sketch some important features of the traditional Aristotelian first-substance theory.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  16
  M. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):219-225.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  14
  Franciscus de Mayronis a jeho traktát De esse essentiae et existentiae.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):271-276.
 16.  14
  (3) Ke stati Petra Dvořáka.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):124-125.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  6
  O existenci a povaze intencionálních individuí.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (3):403-409.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  6
  Ještě k problematice existence.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (1):81-84.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  14
  František Mayronis o pomyslných jsoucnech.Stanislav Sousedík - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (2):196-197.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  5
  Poznámka k některým ontologickým a sémantickým předpokladům TIL-ky.Stanislav Sousedík - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (3):312-315.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  5
  K problému existence ve Fregeho dialogu s Pünjerem.Stanislav Sousedik - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):489-492.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  7
  O čem je řeč v partikulárních větách.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (2):238-247.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  13
  Bohemia Jesuitica 1556–2006 Oznámení o Konání Mezinárodní Vědecké Konference V Praze.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):270-270.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  11
  Základní fenomény lidského bytí očima filosofie. Témata týkající se života každého člověka.Stanislav Sousedík - 2007 - Studia Neoaristotelica 4 (1):99-101.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  5
  Poznámka k příspěvku prof. Materny o existenci.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (2):239-240.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  11
  Dilinganae Disputationes. Der Lehrinhalt der gedruckten Disputationen an der philosophischen Fakultät der Universität Dillingen.Stanislav Sousedík - 2007 - Studia Neoaristotelica 4 (1):105-108.
 27.  4
  Na závěr úvah o intencionálních jsoucnech.Stanislav Sousedík - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):97-105.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Is the Mind Identical with the Brain? Critical Comment on Tomas Hribek's Post.Stanislav Sousedik - 2012 - Filosoficky Casopis 60 (6):913-916.
 29. Transparentní intenzionální logika a problém determinismu.Pavel Materna & Stanislav Sousedík - 2002 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 9 (4):419-439.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. A Note on J. Vacha's Contribution About Hylomorphism.Stanislav Sousedik - 2013 - Filosoficky Casopis 61 (3):427-433.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Der Streit um den wahren Sinn der scotischen Possibilienlehre.Stanislav Sousedík - 1996 - In Ludger Honnefelder, Rega Wood & Mechthild Dreyer (eds.), John Duns Scotus: Metaphysics and Ethics. E.J. Brill. pp. 191--204.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Filozofia na ziemiach czeskich w XVII wieku. Z jęz. czeskiego tłum. M. Chmiel.Stanislav Sousedik - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Karel Grobendoncq a ratio status. Prispevek k politicke filosofii ćeskeho baroku.Stanislav Sousedik - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Michael Sudduth, The Reformed Objection to Natural Theology.Stanislav Sousedík - 2011 - Philosophisches Jahrbuch 118 (1):160.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Utrum eadem propositio de vera in falsam transire possit? Ein Beitrag zu einem wenig bekannten Kapitel der fruhneuzeitlichen Logik.Stanislav Sousedik - 2002 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 47.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Walerian Magni jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa.Stanislav Sousedik - 1982 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography