Order:
 1.  8
  Recenzije I Prikazi.Zvonimir Komar, Mile Marinčić, Stjepan Špoljarić, Milan Pelc, Tonči Valentić, Marko Tokić, Lino Veljak, Danijela Majić, Željko Senković & Duška Dobrosavljev - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):223-248.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Smisao Petrićeva mita o povijesti.Stjepan Špoljarić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (3):413-430.
  Problem kojega članak obrađuje jest: zašto Petrić jedini unutar rasprave o ars historica tijekom 16. stoljeća poseže za mitom? Na taj se problem pokušava odgovoriti analizom mita o povijesti , sadržanog u dijalogu »Il Contarino, overo che, sia l’historia« iz Petrićevih della historia diece dialoghi . S formalne strane, mitsko kazivanje svrstava Petrića u tradiciju pjesničke teologije, u kojoj preko ingenija i zanosa pjesnik utemeljuje ljudsku povijest i cjelinu znanja. Sa sadržajne strane, ovaj mit predstavlja rezultat Petrićeva nadahnuća različitim antičkim (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  The Meaning of Petrić's Myth of History.Stjepan Špoljarić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (3):413-430.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark