Results for 'T. Lans'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb.Abdurrahman Altuntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):17-17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  38
  Öğretmenlerin Akıllı Tahta Ve Öğrencilere Dağıtılan Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Yaşadıkları Soru.Önder Şanli - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):833-833.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  On the Uniqueness and Sensitivity Issues in Determining the Elastic and Plastic Properties of Power-Law Hardening Materials Through Sharp and Spherical Indentation.H. Lan & T. A. Venkatesh - 2007 - Philosophical Magazine 87 (30):4671-4729.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  8
  Eggers Lan Introduccion Histórica Al Estudio de Platon. Buenos Aires: Centro de Estudiantes de Filosofia y Letras. 1965. Pp. Ii + 108. Price Not Stated. [REVIEW]J. S. T. - 1967 - Journal of Hellenic Studies 87:166-167.
 5.  10
  Introduccion Historica Al Estudio de Platon.T. J. S. & Lan C. Eggers - 1967 - Journal of Hellenic Studies 87:166.
 6.  14
  Individual Competencies for Corporate Social Responsibility: A Literature and Practice Perspective.E. R. Osagie, R. Wesselink, V. Blok, T. Lans & M. Mulder - 2016 - Journal of Business Ethics 135 (2):233-252.
  Because corporate social responsibility can be beneficial to both companies and its stakeholders, interest in factors that support CSR performance has grown in recent years. A thorough integration of CSR in core business processes is particularly important for achieving effective long-term CSR practices. Here, we explored the individual CSR-related competencies that support CSR implementation in a corporate context. First, a systematic literature review was performed in which relevant scientific articles were identified and analyzed. Next, 28 CSR directors and managers were (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 7.  10
  On the Relationships Between Hardness and the Elastic and Plastic Properties of Isotropic Power-Law Hardening Materials.Hongzhi Lan & T. A. Venkatesh - 2014 - Philosophical Magazine 94 (1):35-55.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Why I Have Parted From T'ang Na.Lan P'ing - 1980 - Chinese Studies in History 14 (2):83-91.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Barış Harek'tı Sonrasında Türkiye'den Kıbrıs'a Yapılan Göçler Ve Tatbik Edilen İsk'n Politikası.İsmail ŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):599-599.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pai T o K Un Ching Hsin Ju Hsüeh Yü Chung-Kuo Cheng Chih Wen Hua Ti Yen Chin.Thomas A. Metzger, Tung-lan Huang, Hua Kao, Tzu-K. O. Mo & Shih-an Yen - 1995
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Chiang Ch'ing's "Farewell Letter" to T'Ang Na.Lan P'ing Chiang Ch'ing - 1980 - Chinese Studies in History 14 (2):77-82.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  A Comparative Study of Life Ideals, the Way of Decrease and Increase, with Interpretations and Illustrations From the Philosophies of the East and the WestYu-Lan Fung.E. T. Mitchell - 1926 - International Journal of Ethics 36 (2):207-208.
 13. A Comparative Study of Life Ideals. By E. T. Mitchell. [REVIEW]Yu-lan Fung - 1925 - Ethics 36:207.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Book Review:A Comparative Study of Life Ideals, the Way of Decrease and Increase, with Interpretations and Illustrations From the Philosophies of the East and the West. Yu-Lan Fung. [REVIEW]E. T. Mitchell - 1926 - Ethics 36 (2):207.
 15.  10
  The Significance of Confusion: The Origins of The T'ai-P'ing Yü-lanThe Significance of Confusion: The Origins of The T'ai-P'ing Yu-Lan.John Winthrop Haeger - 1968 - Journal of the American Oriental Society 88 (3):401.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  Bursa Şer‘Iyye Sicillerindeki Arapça Kayıt Örnekleri.Habibullah Habi̇b - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):110-136.
  Osmanlı şer‘iyye sicillerinin bir kısmı Arapça olarak tutulduğu için söz konusu dile hâkim olamayanlar pek yararlanamamaktadırlar. Arapça kayıtlardan istifade etme ve bunların tercümesi ek bir uzmanlık gerektirir. İstanbul kadı sicilleri dahil birkaç örnek dışında bu alanda pek çalışılmamıştır. Bu makalemizde, Arapça siciller üzerinde çalışacaklar için Bursa B-18 numaralı sicilden nitelikli kayıt örnekleri seçilerek günümüz Türkçesi’ne tercüme edilmiştir. Bunun yanında bir kaydın muhteva açısından hangi konuları içerdiğine de değinilmiştir. Ayrıca sicilde yer alan Arapça methiye ve lakaplar da günümüz Türkçesi’ne çevrilmiştir. Sicillerde, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534. [REVIEW]Yakup Yüksel - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):565-569.
  Kitap, Çağdaş müfessirlerden Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı oldukça hacimli tefsir eserinin mukaddime kısmının tercümesinden ibarettir. Tefsir ilmiyle ilgili geniş bir malumatın yer aldığı mukaddime bölümünün dilimize tercüme edilmiş olması tefsir akademyası açısından oldukça önemlidir. Zira son dönem tefsirle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında İbn Âşûr’un ilgili eserinin referanslar arasında sıkça yer almış olması bu tercümeyi daha da önemli kılmakta hatta Ülkemiz açısından böyle bir tercümeye duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Nass ile Tayin Fikrine Mu‘tezilî Bir Eleştiri: Ebû T'hir Rüknüddin et-Tureysisî Örneği.Özkan ŞİMŞEK - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1117-1150.
  Bu çalışmada İslam düşünce tarihinde çokça ele alınan yönetime gelmede “nass ile tayin” anlayışına yönelik genelde Mu‘tezile’nin özelde ise bir Mu‘tezilî âlim Ebû Tâhir Rüknüddin et-Tureysisî’nin eleştirileri konu edinilmektedir. “Nass ile tayin” anlayışı Kur’ân âyetleri ve hadisler üzerinden temellendirilmeye çalışılan bir husustur. Şii çevrelerle özdeşleşen bu anlayış bazı Sünnî ekollerde de dillendirilmiştir. Genelde dördüncü halife Ali’nin imâmeti çerçevesinde konu tartışılsa da bazı çevrelerde birinci halife Ebû Bekir’in imâmeti için de nass ile tayin iddia edilmiştir. Mu‘tezile temelde Şîa’nın imâmet anlayışına birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Kuçuradi̇ felsefesi̇nde i̇nsanlaşma sorunu olarak eği̇ti̇m.Ayşe Çiğdem Kocaman - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:36-55.
  Günümüzde eğitim, rotasını kimi zaman çeşitli türden izm’lerin, ideolojilerin, kültürel veya ahlaki normların, kimi zaman ise ulusal ya da bireysel çıkarların belirlediği, “her şey gider” anlayışından hareket eden, içi tıklım tıklım yolcularla dolu bir trene benzemektedir. Ancak dur durak bilmeksizin yol alan, hangi istasyonda duracağı da belli olmayan bu tren, yolcularına, kendilerini, diğer insanları, dünyayı ve hayatı, insan olmanın değerinin bilgisine açılan bir pencereden değil, rotasını belirleyenin istediği ve seçtiği pencereden göstermekte, onları her geçen gün insanın olmanın ne demek olduğundan (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  33
  I–T. M. Scanlon.T. M. Scanlon - 2000 - Aristotelian Society Supplementary Volume 74 (1):301-317.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 24.  5
  مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة.‪Ahmad Snobar - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):433-485.
  Bu araştırma hicri birinci asrın ilk yarısında varlık gösteren Basra’nın, fıkhıyla meşhur bazı sahâbîlere ev sahipliği yapmasına rağmen hadis ve fıkıh ilimlerinde, aynı dönemde öne çıkan Kûfe’den geri kalmasının muhtemel sebeplerine odaklanmaktadır. Söz konusu sahâbe arasında öne çıkanlar, Basra’da on iki sene ikamet etmiş olan Ebû Musa el-Eş’arî ve dört sene bulunan İbn Abbas’tır. Mezkûr iki sahâbenin fıkhî müktesabatlarının yanında çok sayıda hadis rivayetine sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak buna rağmen her ikisinin de İbn Mes‘ûd’un, Kûfe’de yaptığı etkiyi gösterdikleri söylenemez. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The T-Schema is Not a Logical Truth.R. T. Cook - 2012 - Analysis 72 (2):231-239.
  It is shown that the logical truth of instances of the T-schema is incompatible with the formal nature of logical truth. In particular, since the formality of logical truth entails that the set of logical truths is closed under substitution, the logical truth of T-schema instances entails that all sentences are logical truths.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 26.  80
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Can’T Philosophers Tell the Difference Between Science and Religion?: Demarcation Revisited.Robert T. Pennock - 2011 - Synthese 178 (2):177-206.
  In the 2005 Kitzmiller v Dover Area School Board case, a federal district court ruled that Intelligent Design creationism was not science, but a disguised religious view and that teaching it in public schools is unconstitutional. But creationists contend that it is illegitimate to distinguish science and religion, citing philosophers Quinn and especially Laudan, who had criticized a similar ruling in the 1981 McLean v. Arkansas creation-science case on the grounds that no necessary and sufficient demarcation criterion was possible and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 28.  8
  İsl'm Coğrafyasında Salgınlar Tarihinin Sessiz Kaynakları: Taun/Veba Risaleleri Literatürü.Mustakim Arıcı - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):93-148.
  1347’den itibaren İslâm ve Batı coğrafyalarında yeni bir literatür ortaya çıktı, taun ya da Türkçede daha çok kullandığımız şekliyle veba risaleleri. İslâm coğrafyasındaki literatür şu üç şeyden beslendi: Jüstinyanus Salgının İslâm’ın doğuşundan beri yaşanan bir olgu olması sayesinde taun, haliyle hadis kaynaklarının, siyer ve tarih eserlerinin gündeminde oldu. Bu gündem, risalelere özel olarak taun ve salgınlar, daha genel olarak da hastalıklarla mücadelenin itikadî ve fıkhî bir zeminde tartışılması şeklinde yansıdı. Taunu ya da hıyarcık vebasını tanımlamayı ve bununla bir şekilde başa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  H'ricî ve İb'zî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam düşünce dünyasının oluşumuna büyük katkı sağladıkları da su götürmez bir gerçektir. Zira her farklılık beraberinde yeni tezleri doğurmuş ve her tez de peşinden anti-tezler geliştirmiştir. Fikri hareketlilikler de İslam düşüncesini başka bir medeniyete nasip olmayacak bir kültürel zenginlikle taçlandırmıştır. Bu meyanda Hâricîler, İslam düşünce tarihinin ilk ortaya çıkan oluşumudur. Hâricîler tarihi süreçte çeşitli etkenlerle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  46
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Natural Kinds: T. E. Wilkerson.T. E. Wilkerson - 1988 - Philosophy 63 (243):29-42.
  What is a natural kind ? As we shall see, the concept of a natural kind has a long history. Many of the interesting doctrines can be detected in Aristotle, were revived by Locke and Leibniz, and have again become fashionable in recent years. Equally there has been agreement about certain paradigm examples: the kinds oak, stickleback and gold are natural kinds, and the kinds table, nation and banknote are not. Sadly agreement does not extend much further. It is impossible (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 33. The Greatest Happiness Principle*: T. L. S. Sprigge.T. L. S. Sprigge - 1991 - Utilitas 3 (1):37-51.
  My purpose in what follows is not so much to defend the basic principle of utilitarianism as to indicate the form of it which seems most promising as a basic moral and political position. I shall take the principle of utility as offering a criterion for two different sorts of evaluation: first, the merits of acts of government, social policies, and social institutions, and secondly, the ultimate moral evaluation of the actions of individuals. I do not take it as implying (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 34. It Seems Like There Aren’T Any Seemings.T. Ryan Byerly - 2012 - Philosophia 40 (4):771-782.
  Abstract I argue that the two primary motivations in the literature for positing seemings as sui generis mental states are insufficient to motivate this view. Because of this, epistemological views which attempt to put seemings to work don’t go far enough. It would be better to do the same work by appealing to what makes seeming talk true rather than simply appealing to seeming talk. Content Type Journal Article Pages 1-12 DOI 10.1007/s11406-012-9363-8 Authors T. Ryan Byerly, Department of Philosophy, Baylor (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35. T.H. Green's Theory of Punishment.T. Brooks - 2003 - History of Political Thought 24 (4):685-702.
  Green agrees with Kant on the abstract character of moral law as categorical imperatives and that intentional dispositions are central to a moral justification of punishment. The central problem with Kant's account is that we are unable to know these dispositions beyond a reasonable estimate. Green offers a practical alternative, positing moral law as an ideal to be achieved, but not immediately enforceable through positive law. Moral and positive law are bridged by Green's theory of the common good through the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  51
  Omnipotence: P. T. Geach.P. T. Geach - 1973 - Philosophy 48 (183):7-20.
  It is fortunate for my purposes that English has the two words ‘almighty’ and ‘omnipotent’, and that apart from any stipulation by me the words have rather different associations and suggestions. ‘Almighty’ is the familiar word that comes in the creeds of the Church; ‘omnipotent’ is at home rather in formal theological discussions and controversies, e.g. about miracles and about the problem of evil. ‘Almighty’ derives by way of Latin ‘omnipotens’ from the Greek word ‘ pantokratōr ’; and both this (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 37.  36
  A Study of the Relationship Between Personal Values and Moral Reasoning of Undergraduate Business Students.George Lan, Maureen Gowing, Sharon McMahon, Fritz Rieger & Norman King - 2008 - Journal of Business Ethics 78 (1):121-139.
  This study examines values and value types as well as scores in levels of moral reasoning for␣students enrolled in a business program. These two factors are measured using the Schwartz Personal Values␣Questionnaire and the Defining Issues Test 2. No statistically significant differences in levels of moral␣reasoning, rankings of values, and value types could be attributed to gender. However, eight significant correlations between value types and levels of moral reasoning provide evidence that a systematic relationship exists. The relationships are not only (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 38. The Folk Strike Back; or, Why You Didn’T Do It Intentionally, Though It Was Bad and You Knew It.Mark T. Phelan & Hagop Sarkissian - 2008 - Philosophical Studies 138 (2):291 - 298.
  Recent and puzzling experimental results suggest that people’s judgments as to whether or not an action was performed intentionally are sensitive to moral considerations. In this paper, we outline these results and evaluate two accounts which purport to explain them. We then describe a recent experiment that allegedly vindicates one of these accounts and present our own findings to show that it fails to do so. Finally, we present additional data suggesting no such vindication could be in the offing and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   70 citations  
 39.  35
  Locating Consciousness: Why Experience Can't Be Objectified.T. W. Clark - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (11-12):60-85.
  The world appears to conscious creatures in terms of experienced sensory qualities, but science doesn't find sensory experience in that world, only physical objects and properties. I argue that the failure to locate consciousness in the world is a function of our necessarily representational relation to reality as knowers: we won't discover the terms in which reality is represented by us in the world as it appears in those terms. Qualia -- arguably a type of representational content -- will therefore (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  39
  Non-Compliance Shouldn't Be Better.Andrew T. Forcehimes & Luke Semrau - 2019 - Australasian Journal of Philosophy 97 (1):46-56.
  Agent-relative consequentialism is thought attractive because it can secure agent-centred constraints while retaining consequentialism's compelling idea—the idea that it is always permissible to bring about the best available outcome. We argue, however, that the commitments of agent-relative consequentialism lead it to run afoul of a plausibility requirement on moral theories. A moral theory must not be such that, in any possible circumstance, were every agent to act impermissibly, each would have more reason to prefer the world thereby actualized over the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  10
  Can’T or Won’T? Immunometabolic Constraints on Dopaminergic Drive.Michael T. Treadway, Jessica A. Cooper & Andrew H. Miller - 2019 - Trends in Cognitive Sciences 23 (5):435-448.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  21
  T. H. Huxley on Education.Cyril Bibby & T. H. Huxley - 1972 - British Journal of Educational Studies 20 (3):352-353.
 43. Curriculum in a New Key: The Collected Works of Ted T. Aoki.Ted T. Aoki - 2005 - Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
  Ted T. Aoki, the most prominent curriculum scholar of his generation in Canada, has influenced numerous scholars around the world. Curriculum in a New Key brings together his work, over a 30-year span, gathered here under the themes of reconceptualizing curriculum; language, culture, and curriculum; and narrative. Aoki's oeuvre is utterly unique--a complex interdisciplinary configuration of phenomenology, post-structuralism, and multiculturalism that is both theoretically and pedagogically sophisticated and speaks directly to teachers, practicing and prospective. Curriculum in a New Key: The (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 44.  38
  Mathematics in Aristotle. By T. Heath. Pp. Xiv + 291, with 79 Figures. Oxford: Clarendon Press, 1949. 25s.A. P. Treweek & T. Heath - 1953 - Journal of Hellenic Studies 73 (91):160-160.
  Originally published in 1949. This meticulously researched book presents a comprehensive outline and discussion of Aristotle’s mathematics with the author's translations of the greek. To Aristotle, mathematics was one of the three theoretical sciences, the others being theology and the philosophy of nature . Arranged thematically, this book considers his thinking in relation to the other sciences and looks into such specifics as squaring of the circle, syllogism, parallels, incommensurability of the diagonal, angles, universal proof, gnomons, infinity, agelessness of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 45.  33
  Model Companions of $T_{\rm Aut}$ for Stable T.John T. Baldwin & Saharon Shelah - 2001 - Notre Dame Journal of Formal Logic 42 (3):129-142.
  We introduce the notion T does not omit obstructions. If a stable theory does not admit obstructions then it does not have the finite cover property . For any theory T, form a new theory $T_{\rm Aut}$ by adding a new unary function symbol and axioms asserting it is an automorphism. The main result of the paper asserts the following: If T is a stable theory, T does not admit obstructions if and only if $T_{\rm Aut}$ has a model companion. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 46.  14
  Solitary Rule-Following: T. S. Champlin.T. S. Champlin - 1992 - Philosophy 67 (261):285-306.
  Can a rule be followed by one person who has lived all his life in as complete isolation from other human beings as is consistent with his mere physical survival? This question divides philosophers as sharply today as it did over thirty years ago when, prompted by their reading of Wittgenstein, they first asked it. My aim here is to suggest a way of reconciling the two opposing sides in the current debate. I also hope to explain why it was (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  25
  Arrow's Theorem: The Paradox of Social Choice.Lanning Sowden & Alfred F. Mackay - 1983 - Philosophical Quarterly 33 (130):104.
 48.  15
  Parental Autonomy Support and Psychological Well-Being in Tibetan and Han Emerging Adults: A Serial Multiple Mediation Model.Xiaoyu Lan, Chunhua Ma & Rendy Radin - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  1
  Shields for Emotional Well-Being in Chinese Adolescents Who Switch Schools: The Role of Teacher Autonomy Support and Grit.Xiaoyu Lan & Lifan Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 50.  15
  Equilibrium-Point Hypothesis, Minimum Effort Control Strategy and the Triphasic Muscle Activation Pattern.Ning Lan & Patrick E. Crago - 1992 - Behavioral and Brain Sciences 15 (4):769-771.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
1 — 50 / 1000