16 found
Order:
Disambiguations
Tadeusz M. Jaroszewski [16]Tadeusz Jaroszewski [5]Tadeusz Stefan Jaroszewski [1]
 1.  3
  Koncepcja życia autentycznego Martina Heideggera.Tadeusz Jaroszewski - 1969 - Etyka 4:119-138.
  The article makes a critical assessment if Heidegger’s conception of an authentic life. After presenting a number of social reasons which account for the current expansion of anthropological problems within philosophy, the author observes that the criticism of contemporary philosophical anthropologies – first and foremost of existentialism – is one of the fundamental tasks confronting the marxist philosophy. The reason for the critical studies on existentialism rests not only in the fact of its dealing with certain problems arising in definite (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  9
  Biopsychic Aspects of Anthropogenesis.Tadeusz M. Jaroszewski & Lech Petrowicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (3-4):97-119.
 3. Człowiek, struktury, historia. Na marginesie propozycji antropologicznych Claude Lewi-Straussa.Tadeusz M. Jaroszewski - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):21-42.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Emmanuel Mounier: poszukiwanie \" wspólnoty ludzkiej\".Tadeusz M. Jaroszewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):35-58.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Filozofia egzystencji a etyka sytuacyjna Jean Paul Sartre’a.Tadeusz Jaroszewski - 1970 - Etyka 7:39-75.
  The article contains an exposition of the moral philosophy of J. P. Sartre as well as a trial of its evaluation. The author presents the social basis and main theses of Sartre’s.philosophical system and stresses the questions of social conditioning, real contents, and functions of the situational ethics of Sartre. According to the author, the situational ethics of Sartre, being an expression of feelings of intellectuals, middle-class, and students in the period of violent changes in our civilization, simply describes a (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hegel a Wspołczesność: Materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 Viii-2 Ix 1974.Tadeusz M. Jaroszewski, Ryszard Palacz & Tadeusz Płużański (eds.) - 1975 - Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.
 7. Leninowska idea ludowładztwa a problemy terenowej demokracji przedstawicielskiej w Polsce.Tadeusz M. Jaroszewski - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):29-57.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Marksistowska kategoria praktyki.Tadeusz Jaroszewski - 1968 - Człowiek I Światopogląd 2 (2):11-16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. \" Populorum Progressio\'\'- doctrinae progressio? (II).Tadeusz M. Jaroszewski - 1968 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):101-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  24
  Section.Tadeusz M. Jaroszewski - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):28-30.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Społeczne i moralne implikacje rewolucji naukowo-technicznej.Tadeusz Jaroszewski - 1974 - Etyka 13:49-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  The Definition of the Notion of "Praxis" in Karl Marx's Philosophy.Tadeusz M. Jaroszewski & Lech Petrowicz - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):31-52.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  The Definition of the Notion Of.Tadeusz M. Jaroszewski & Lech Petrowicz - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):31-52.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  57
  The Scientific and Technological Revolution in the Light of Historical Materialist Theory.Tadeusz M. Jaroszewski & Stefan Piekarczyk - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (2):23-32.
 15.  1
  Moralność i polityka.Jerzy Wiatr, Zygmunt Ziembiński, Tadeusz Jaroszewski, Wiesław Lang, Jarosław Ładosz, Henryk Jankowski, Mieczysław Michalik, Halina Maślińska, Romuald Jezierski, Jan Strzelecki, Alicja Glińska, Jan Malanowski, Maria Ossowska & Marek Fritzhand - 1972 - Etyka 10:7-59.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Christian-Marxist Encounters in" Dialectics and Humanism" in the Years 1974—1986.Janusz Zablocki, Tadeusz M. Jaroszewski, Andrzej Grzegorczyk, Janusz Kuczyhski, Janusz Kuczynski, Andrew N. Woznicki, Jozef Borgosz, Andrzej Kasia, Mieczyslaw Gogacz & Zdzislaw Kuksewitz - 1987 - Dialectics and Humanism 14:322.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark