17 found
Order:
 1. Być pacjentem: chorować i zdrowieć, umierać i żyć (perspektywa antropologiczna).Tadeusz Kobierzycki - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:327-336.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dylematy ludzkiej odwagi: chrześcijaństwo a zło (rec. R. Kozłowski, \"Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Studium antropologiczne\"). [REVIEW]Tadeusz Kobierzycki - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:399-407.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia \"Innego\" - podmiot prelogiczny, magiczny i mistyczny w nauce Z. Freuda (rec. A. Leder, \"Nauka Freuda w epoce \"Sein und Zeit\"\"). [REVIEW]Tadeusz Kobierzycki - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:299-309.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Humanistyczne wymiary zdrowia i choroby.Tadeusz Kobierzycki - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:153-173.
  Artykuł dotyczy rozumienia pojęć „zdrowie” i „choroba” w medycynie, psychologii i kulturoznawstwie. Jest próbą odejścia od technicznego sposobu analiz chorób jako zjawisk deficytowych, powstających w strukturze ciała i psychiki ludzkiej oraz w relacjach społecznych i wzorach kulturowych opartych na eliminacjonistycznej teorii. Autor traktuje zdrowie jako wynik gry między procesami życiowymi, w których suma jest dodatnia, a chorobę jako grę tych samych procesów, w których suma jest ujemna. Zdrowie i choroba są traktowane jako trwałe składniki kondycji ludzkiej, jednakowe dla wszystkich, różnicują (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O filozofii mistycznej czasu dnia i nocy.Tadeusz Kobierzycki - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 55 (3):57-67.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O spostrzeganiu wzruszeń ludzkich.Tadeusz Kobierzycki - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):185-194.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Prínos duchovných cvičeni svätého Ignáca z Loyoly pre zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia.Tadeusz Kobierzycki - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:370-379.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Problemy teologicke a psychologicke prevencii syndromu vyhorenia (rec. S. Pritrska, \"Prinos duchovnych cviceni svateho Ignaca z Loyoly pre zvladanie a prevenciu syndromu vyhorenia\").Tadeusz Kobierzycki - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Twórczość jako mechanizm i dynamizm jaźni (Między neurobiologią a neurokulturą).Tadeusz Kobierzycki - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Mój tekst przedstawia koncepcję twórczości polskiego neuropsychiatry, Kazimierza Dąbrowskiego (1902-1980), twórcy teorii dezintegracji pozytywnej. Autor ten zakładał, że rozwój psychiczny człowieka ma charakter twórczy. Podmiotem twórczości jest jaźń (osobowość), która jest wynikiem rozwoju pięciu się pięciu typów wrażeń i percepcji – sensytywnej, ruchowej, wyobrażeniowej, intelektualnej i emocjonalnej. Typ wzmożonej pobudliwości psychicznej decyduje o rodzaju twórczości. Niektóre tezy teorii dezintegracji pozytywnej konfrontuję z badaniami mózgu dokonanymi przez Antonio Damasio.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  32
  The Concept of National Character and the Problem of Humanity.Tadeusz Kobierzycki - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (6-7):85-103.
  The author of this text introduces to Kazimierz Dąbrowski’s views on the subject of national character as a category describing the structure and character traits of individual and collective identity. The Polish psychiatrist and existential psychotherapist K. Dąbrowski distinguishes positive and negative traits of the „national character” of Poles, based on a typology of characters by Ernst Kretschmer and his own theory of psychical over-excitability types. My text verifies the introduced psychological arguments with the concept of “humanity”, finding that the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  38
  The Trouble with the Notion of Loneliness.Tadeusz Kobierzycki & Filip Maj - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (8-9):93-107.
  Henryk Elzenberg, a Polish axiologist, existentialist wrote about loneliness in the 30 contexts of the soul, virtues, protection, culturalization and personality, etc. He bases the negative image of loneliness on the identification of deficits, and the positive one on the identification of their transcendence (love, freedom, salvation). My text is an attempt to reconstruct the philosophy of loneliness on the basis of the book Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, 1907–1963 [Trouble with Existence. Aphorisms in the Order of Time].
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  The Trouble with the Notion of Loneliness.Tadeusz Kobierzycki - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (8-9):93-107.
  Henryk Elzenberg, a Polish axiologist, existentialist wrote about loneliness in the 30 contexts of the soul, virtues, protection, culturalization and personality, etc. He bases the negative image of loneliness on the identification of deficits, and the positive one on the identification of their transcendence (love, freedom, salvation). My text is an attempt to reconstruct the philosophy of loneliness on the basis of the book Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, 1907–1963 [Trouble with Existence. Aphorisms in the Order of Time].
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  The Trouble With the Notion of the Suffering.Tadeusz Kobierzycki & Kamil Zięba - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):165-173.
  In the book Kłopot z istnieniem.[The Trouble with the Existence (1963).Ed. Toruń 2002] Henryk Elzenberg formulates valuable philosophical remarks about suffering. I present them here as “statements”. They provoke many questions defining here as „problems”.At the end in appendix I confront briefly the epistemological position of Elzenberg with that postulated by Jan Srzednicki in the book Kłopoty pojęciowe [Notional Troubles], Warszawa 1993.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Filozofia psychiatrii ekstremalnej (rec. A. Kapusta, \"Szaleńswo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii\"). [REVIEW]Tadeusz Kobierzycki - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:409-420.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Niektóre problemy poznania doświadczenia religijnego (studium filozoficzno-psychologiczne).Tadeusz Kobierzycki - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:91-112.
  Tekst dotyczy trzech koncepcji doświadczenia religijnego: K. Dąbrowskiego, J. Fowlera i K. Osera. Swoje uzasadnienie znajdują one w psychologii rozwoju osobowości i nie są zależne od konkretnej historycznej religii lub teorii religii. Doświadczenie religijne opisywane jest za pomocą modelu rozwoju wielopoziomowego, rozwoju stadialnego i rozwoju orientacji religijnej. Ich kryteriami są postawy, wartości i świadomość, które kształtują się wraz z rozwojem poznawczym i moralnym człowieka, natomiast źródeł metodologicznych można szukać w teoriach rozwoju osobowości J. Piageta i E. Eriksona, L. Kohlberga.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Pojęcie charakteru narodowego i problem człowieczeństwa (w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego).Tadeusz Kobierzycki - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:29-50.
  Autor przedstawia poglądy Hazimierza Dąbrowskiego na temat charakteru narodowego jako kategorii określającej strukturę i cechy tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Polski psychiatra i psychoterapeuta egzystencjalny H. Dąbrowski wyodrębnił pozytywne i negatywne cechy „charakteru narodowego” Polaków w oparciu o typologie charak- terów E. Kretschmera i własna koncepcje typów nadpobudliwości psychicznej. Autor tek- stu za pomocą pojęcia „człowieczeństwo” weryfikuje przedstawiane tezy psychologiczne, dochodząc do wniosku, ze pojęcie „charakter narodowy” można zaliczysz do zespołu mechanizmów obronnych ego w takim sensie, jak rozumie je współczesna psychoanaliza.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Tristan - miłość jako strata i marzenie (rec. R. Wagner, Henk de Vliger, \"Tristan\" - Balet Krzysztofa Pastora w dwóch aktach do muzyki \"Tristana i Izoldy, pasji orkiestrowej\").Tadeusz Kobierzycki - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:349-356.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark