33 found
Order:
 1.  29
  From „Sacrum Imperium” to the „Technopolis” of the Future.Janina Jakubowska, Tadeusz Płużański & Lech Petrowicz - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (1):133-144.
 2. Hegel a Wspołczesność: Materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 Viii-2 Ix 1974.Tadeusz M. Jaroszewski, Ryszard Palacz & Tadeusz Płużański (eds.) - 1975 - Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.
 3.  1
  Discussion.Stanisław Kowalczyk, Władyslaw Krajewski, Tadeusz Płużański, Władysław Kaniowski & Jerzy Topolski - 1991 - Dialogue and Humanism 1 (1):181-192.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Cywilizacja i postęp w ujęciu Mouniera.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):23-34.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Człowiek w ontologii społecznej G. Lukacsa.Tadeusz Płużański - 1986 - Studia Filozoficzne 252 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Człowiek w perspektywie Teilharda i Marksa.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):76-86.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dramat ludzkiej osoby (Madeleine Barthélemy-Madaule, La Personne et la drame humain chez Teilhard dr Chardin).Tadeusz Płużański - 1970 - Etyka 6:171-176.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Filozofia formacji socjalistycznej \"in statu nascendi\".Tadeusz Płużański - 1988 - Studia Filozoficzne 275 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia i życie.(Janusz Kuczyński, Żyć i filozofować, KiW 1969, s.544).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):145-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Heglowska koncepcja państwa i religii (GWF Hegel, Zasady filozofii prawa, PWN 1969).Tadeusz Płużański - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):132-140.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kierkegaard Contra Hegel.Tadeusz Płużański - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):47-67.
 12. Ku czemu zmierza katolicyzm polski.Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 3 (3):164-169.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Konfrontacja humanizmów.Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 5 (5):91-101.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Leninowska interpretacja Hegla.Tadeusz Płużański - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):13-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mesjanizm i mesjaniści polscy ( Adam Sikora. Posłannicy słowa Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz. W-wa. 1967. PAN, s.352). [REVIEW]Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 4 (4):160-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O rehabilitację miłości.Tadeusz Płużański - 1989 - Studia Filozoficzne 288 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Prawosławie i przesłanki ekumenizmu.Tadeusz Płużański - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):133-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Panta rei (\"Panta rei. Studia z filozofii marksistowskiej\", t. 1: \"Perspektywy filozofii\", pod red. S. Butryna, Wrocław 1985). [REVIEW]Tadeusz Płużański - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Paradoks życia osobowego: Kierkegaard a Mounier.Tadeusz Płużański - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):61-83.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Royaumont 1970.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):119-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Reprodukcja wartości osobowej.Tadeusz Płużański - 1986 - Studia Filozoficzne 245 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Społeczeństwo obywatelskie a życie codzienne.Tadeusz Płużański - 1987 - Studia Filozoficzne 262 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Społeczeństwo obywatelskie socjalizmu jako przedmiot badań.Tadeusz Płużański - 1987 - Studia Filozoficzne 262 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Społeczeństwo obywatelskie socjalizmu (Uwagi o modelu).Tadeusz Płużański - 1987 - Studia Filozoficzne 262 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tailhard de Chardine w Czechosłowacji ( P. Benlova - Teilhard de Chardine nova nadeje katolicizmu? Wyd. Svoboda , Praha 1967). [REVIEW]Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):132-135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tragizm i paradoks Pascala.Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 5 (5):50-67.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Teologia materii ( M.D. Chenu, Theologie de la matiere, Paryż 1968).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):120-126.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. U źródeł wartości ludzkich.Tadeusz Płużański - 1987 - Studia Filozoficzne 258 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Vezelay1968.Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 6 (6):91-100.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Veselay 1969- Spór o sens istnienia.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):105-113.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wiara i cywilizacja ( Nauka i technika a wiara- praca zbiorowa- PAX 1969).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):120-126.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Świętość w epoce kryzysu religijności ( Rudolf Otto : - \"Świętość\", KiW 1968, s.252).Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 5 (5):125-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Z powrotem do Feuerbacha...?Tadeusz Płużański - 1968 - Człowiek I Światopogląd 3 (3):77-95.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark