15 found
Order:
 1. The Genealogy of Avenging Spirits.Takeshi Umehara - 1974 - Diogenes 22 (86):17-30.
 2.  54
  Heidegger and Buddhism.Takeshi Umehara - 1970 - Philosophy East and West 20 (3):271-281.
 3. Nihon to Toyo Bunka.Shunpei Ueyama & Takeshi Umehara - 1969 - Shinchosha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bi to Shukyo No Hakken.Takeshi Umehara - 1982 - Shueisha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ikai No Tabi E.Takeshi Umehara - 1988
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jigoku No Shiso Nihon Seishin No Ichikeifu.Takeshi Umehara - 1967 - Chuo Koron Sha.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. La Philosophie Japonaise des Enfers.Takeshi Umehara, Alain Robert Coulon & Kanoko Yuhara - 1990
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. La philosophie japonaise des enfers, coll. « Philosophie ».Takeshi Umehara - 1991 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 181 (3):360-365.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Mirai E No Taiwa.Takeshi Umehara, Tadao Umesao, Kazumi Takahashi & Shunsuke Tsurumi - 1967 - Yukonsha.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Nihirizumu.Takeshi Umehara - 1968 - Chikuma Shobo.
 11. Nihonjin No Shizenkan.Takeshi Umehara - 1989 - Kagaku Gijutsu Seisaku Kenkyåujo Dai 2 Chåosa Kenkyåu Guråupu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Seishin No Hakken.Takeshi Umehara - 1983
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tetsugaku No Fukko.Takeshi Umehara - 1983
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tetsugaku Suru Kokoro.Takeshi Umehara - 1968 - Kodansha.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Yami No Patosu.Takeshi Umehara - 1983
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark