Results for 'Tao Zeng'

1000+ found
Order:
 1.  52
  Brain Atrophy and Reorganization of Structural Network in Parkinson's Disease With Hemiparkinsonism.Xiaojun Xu, Xiaojun Guan, Tao Guo, Qiaoling Zeng, Rong Ye, Jiaqiu Wang, Jianguo Zhong, Min Xuan, Quanquan Gu, Peiyu Huang, Jiali Pu, Baorong Zhang & Minming Zhang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2.  11
  How Social Communications Influence Advertising Perception and Response in Online Communities?Fue Zeng, Ran Tao, Yanwu Yang & Tingting Xie - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 3.  12
  First language translation involvement in second language word processing.Tao Zeng, Chen Chen & Jiashu Guo - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Studies on bilingual word processing have demonstrated that the two languages in a mental lexicon can be parallelly activated. However, it is under discussion whether the activated, non-target language gets involved in the target language. The present study aimed to investigate the role of the first language translation in the second language word processing. The tasks of semantic relatedness judgment and lexical decision were both adopted, to explore the relation of the possible L1 involvement and the task demand. Besides, bilinguals (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  54
  COVID-19: Presumed Infection Routes and Psychological Impact on Staff in Administrative and Logistics Departments in a Designated Hospital in Wuhan, China.Li-Sha Luo, Ying-Hui Jin, Lin Cai, Zhen-Yu Pan, Xian-Tao Zeng & Xing-Huan Wang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. A new framework for host-pathogen interaction research.Hong Yu, Li Li, Anthony Huffman, John Beverley, Junguk Hur, Eric Merrell, Hsin-hui Huang, Yang Wang, Yingtong Liu, Edison Ong, Liang Cheng, Tao Zeng, Jingsong Zhang, Pengpai Li, Zhiping Liu, Zhigang Wang, Xiangyan Zhang, Xianwei Ye, Samuel K. Handelman, Jonathan Sexton, Kathryn Eaton, Gerry Higgins, Gilbert S. Omenn, Brian Athey, Barry Smith, Luonan Chen & Yongqun He - 2022 - Frontiers in Immunology 13.
  COVID-19 often manifests with different outcomes in different patients, highlighting the complexity of the host-pathogen interactions involved in manifestations of the disease at the molecular and cellular levels. In this paper, we propose a set of postulates and a framework for systematically understanding complex molecular host-pathogen interaction networks. Specifically, we first propose four host-pathogen interaction (HPI) postulates as the basis for understanding molecular and cellular host-pathogen interactions and their relations to disease outcomes. These four postulates cover the evolutionary dispositions involved (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Zeng Guofan, Guo Songtao, Wang Tao, Xue Fucheng, Zheng Guanying, Hu Liyuan.Lie He (ed.) - 1999 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zeng Guofan.He Lie zhu - 1999 - In Lie He (ed.), Zeng Guofan, Guo Songtao, Wang Tao, Xue Fucheng, Zheng Guanying, Hu Liyuan. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wang Tao.Lü Shiqiang zhu - 1999 - In Lie He (ed.), Zeng Guofan, Guo Songtao, Wang Tao, Xue Fucheng, Zheng Guanying, Hu Liyuan. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Wang Yangming yu Yangming wen hua.Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Ben shu gong you ba jiang zu cheng, fen bie shi sheng ren bi ke xue er zhi, Wang Yangming de xin xue ti xi, shi gong yu bing xue, wen xue si xiang yu shi wen chuang zuo, jiao yu si xiang yu shi jian, Yangming hou xue, Yangming xue zai jin xian dai de ying xiang, Yangming wen hua yu Guizhou lü you. Mei ge lun ti lun shu ji zhong, shen du shi zhong, xu shu xing yu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Ting jing: fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan deng Xiang Huai zhong zhen shou ji.Guofan Zeng - 2007 - Beijing Shi: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Zeng Jinyi Zi Xuan Ji =.Jinyi Zeng - 2007 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Zeng Fanren xue shu wen ji =.Fanren Zeng - 2021 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  本套文集是作者一生学术成果的总结,共14卷500余万字,收录了他的15部重要美学著作.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Zhongguo gu dian mei xue.Zuyin Zeng - 2008 - Wuhan: Huazhong shi fan da xue chu ban she.
  本书内容包括:巫史艺术时代、理性艺术时代、自觉艺术时代、古典艺术时代、启蒙艺术时代几部分。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Tao Xingzhi jiao yu lun zhu xuan bian.Xingzhi Tao - 1991 - Taiyuan: Shanxi gao xiao lian he chu ban she. Edited by Shihua Jing & Qihang Zhang.
 15.  7
  Entrepreneurship: Tenacity, Future Self-Continuity, and Inter-Temporal Risky Choice.Xueyun Zeng & Yuting Ouyang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  5
  Tao Xingzhi xuan ji: San juan ben = Tao Xingzhi xuanji (Sanjuan ben).Xingzhi Tao - 2011 - Beijing: Jiao yu ke xue chu ban she. Edited by Mingyuan Gu & Shouzheng Bian.
 17.  13
  Zhuan xing qi de Zhongguo mei xue: Zeng Fanren mei xue wen ji.Fanren Zeng - 2007 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  本书论述了文艺美学——由本质论到经验论、审美教育——由思辨美学到人生美学、生态美学论——由人类中心到生态整体三编内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. How Does Mentoring Affect Protégés’ Adaptive Performance in the Workplace: Roles of Thriving at Work and Promotion Focus.Hao Zeng, Lijing Zhao & Shuai Ruan - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  13
  The transformation of Chinese traditional education: selected papers by Tao Xingzhi on education.Xingzhi Tao - 2016 - Boston: Brill.
  This book introduces Tao Xingzhi's ideas and thoughts on education. Tao Xingzhi, one of the very few figures in whose name a national association has been established to commemorate his life and work, has been influential in education and social reforms in contemporary China. Over twenty articles written by Tao Xingzhi have been selected for this book and these articles touch on key aspects of Tao's ideas on education and his plans in developing China's educational system. Influenced by John Dewey, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. di 4 ce. Chan zong mei xue yan jiu.Zeng Yihan zhu - 2017 - In Xiyan Sun (ed.), Gu dai mei shu shi yan jiu chu bian: Li dai mei xue yan jiu zhuan ji. Xinbei Shi Zhonghe Qu: Hua Mulan wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  28
  Teachers' Growth Mindset and Work Engagement in the Chinese Educational Context: Well-Being and Perseverance of Effort as Mediators.Guang Zeng, Xinjie Chen, Hoi Yan Cheung & Kaiping Peng - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 22. Hermeneutical dialogue with Tao.I. Tao - 1999 - Dialogue and Universalism 9 (7-12):201.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Role of moral judgment in peers’ vicarious learning from employees’ unethical pro-organizational behavior.Kai Zeng, Duanxu Wang, Weize Huang, Zhengwei Li & Xianwei Zheng - 2022 - Ethics and Behavior 32 (3):239-258.
  ABSTRACT By integrating theories of social learning and moral judgment, we developed a theoretical model on whether and when peers imitate employees’ unethical pro-organizational behavior in the workplace. The study, which involved 256 employees in a large manufacturing company in China, revealed that employees’ UPB positively predicted peers’ vicarious learning of UPB, with the effect strengthened by employees’ organizational tenure but weakened by peers’ deontic injustice. Moreover, the positive effect of employees’ UPB on their peers’ vicarious learning was mitigated, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  48
  Enhanced conflict-driven cognitive control by emotional arousal, not by valence.Qinghong Zeng, Senqing Qi, Miaoyun Li, Shuxia Yao, Cody Ding & Dong Yang - 2017 - Cognition and Emotion 31 (6):1083-1096.
  Emotion is widely agreed to have two dimensions, valence and arousal. Few studies have explored the effect of emotion on conflict adaptation by considering both of these, which could have dissociate influence. The present study aimed to fill the gap as to whether emotional valence and arousal would exert dissociable influence on conflict adaptation. In the experiments, we included positive, neutral, and negative conditions, with comparable arousal between positive and negative conditions. Both positive and negative conditions have higher arousal than (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25.  11
  Corporate Environmental Governance Strategies Under the Dual Supervision of the Government and the Public.Huixiang Zeng, Zhiying Huang, Qiong Zhou, Pengwei He & Xu Cheng - 2023 - Business and Society 62 (4):860-907.
  External regulatory and normative pressures from both the Chinese central environmental protection inspection (CEPI) program and public participation can act together to influence corporate environmental governance behavior. This research uses the multiperiod Difference-In-Differences method to test the compound impact of CEPI and public participation on corporate environmental governance strategies and investigate the underlying influence mechanisms. The results show that CEPI and public participation have a positive compound effect on the corporate “source-control” strategy. A reasonable reduction in pollution charges and increased (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Li shi wei wu zhu yi jiang hua.Xi Zeng - 1987 - Lanzhou: Gansu sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Wang Chuanshan zhe xue.Zhaoxu Zeng - 1983 - Taibei Shi: Li ren shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Xi fang mei xue jian lun.Fanren Zeng - 1983 - Jinan: Shandong sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Zhongguo yi shu mei xue san lun.Fanshu Zeng - 1992 - Zhengzhou Shi: Henan sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Hui Zeng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Chu tu wen xian yu jun zi shen du: shen du wen ti tao lun ji.Tao Liang & Yunlong Si (eds.) - 2012 - Guilin Shi: Li Jiang chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  51
  Health professionals' attitude towards information disclosure to cancer patients in China.Zeng Tieying, Huang Haishan, Zhao Meizhen, Li Yan & Fang Pengqian - 2011 - Nursing Ethics 18 (3):356-363.
  A self-designed questionnaire was given to 634 health professionals in a large teaching hospital in Hubei Province in mainland China, to clarify the participants’ attitude towards information disclosure to cancer patients. Statistic description was used to analyze the data. The item ‘inappropriate information about cancer easily leads to medical disputes’ scored highest at 3.86, while the scores of such items as ‘advantages of fully informing patients outweigh disadvantages’, ‘if their family members demand nondisclosure, you will find it difficult to cooperate (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Lun tao chi.Xisheng Tao - 1942
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  49
  Origins of Moral-Political Philosophy in Early China: Contestation of Humaneness, Justice, and Personal Freedom.Tao Jiang - 2021 - New York, NY, USA: Oxford University Press.
  This book rewrites the story of classical Chinese philosophy, which has always been considered the single most creative and vibrant chapter in the history of Chinese philosophy. Works attributed to Confucius, Mozi, Mencius, Laozi, Zhuangzi, Xunzi, Han Feizi and many others represent the very origins of moral and political thinking in China. As testimony to their enduring stature, in recent decades many Chinese intellectuals, and even leading politicians, have turned to those classics, especially Confucian texts, for alternative or complementary sources (...)
 34.  7
  Luo ji yu si wei tan gai: Tao Wenlou wen ji.Wenlou Tao - 2014 - Taibei Shi: Lan tai chu ban she.
  本書係作者將以前不同時期寫作的有關邏輯學知識的科普文章及學術論文彙集在一起,圍繞著辯證邏輯、科學邏輯、邏輯思維技巧、創新思維研究等方面的議題,系統地闡述了作者的邏輯學術觀點。 雖然這些論文及文章多數都是以前已發表過的,但其中有很多觀點和內容,至今仍具有一定的科學性、創新性、趣味性和應用性,具有較高的學術價值。通過閱讀本書,還能使讀者瞭解到中國大陸在邏輯學方面的發展狀況及學術 環境狀況,對於人們豐富邏輯學知識。啟迪智慧,掌握邏輯技巧,提高邏輯思維素質。同時也能進一步地瞭解大陸學者的思想意識和學術風格,都具有的啟發意義和洞察意義。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  25
  Shang Yang as a Historical Personality and as a Symbol.Zeng Zhenyu - 2016 - Contemporary Chinese Thought 47 (2):69-89.
  EDITOR’S ABSTRACTThis article gives an overview of Shang Yang portrayals in four stages: from Han Fei’s sympathetic yet balanced assessment, passing over a variety of conflicting Han views, skipping through “the two millennia of vilification” to Zhang Taiyan’s rediscovery of Shang Yang, and ending up at the Shang Yang fervor of the 1970s. Zeng shows how the figure of Shang Yang keeps popping up with a certain regularity, inciting conflicts about his legacy. He also argues that at each flare (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  16
  ""A Historical Reflection on the Myth of" Free Market": from Blaudel's Perspective.Zeng Qingwei - 2008 - Modern Philosophy 4:008.
 37.  25
  Exploring and Validating the Effects of Mega Projects on Infrastructure Development Influencing Sustainable Environment and Project Management.Tao Xiaolong, Nida Gull, Shahid Iqbal, Muhammad Asghar, Ahsan Nawaz, Gadah Albasher, Javaria Hameed & Ahsen Maqsoom - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  The study is based on validating and exploring the effects of a mega project plan on infrastructure development and Sustainable Project Management. The CPEC has great importance to infrastructure development and economy-boosting. The current study's primary aim is to deal with environmental protection, economic boost up, international relations influencing to the Project's success. The paper also addressed project management as a moderator between environmental protection, economic boost up, international relations, and the CPEC project's success. The primary data has been gathered (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 38.  46
  The effect of loving-kindness meditation on positive emotions: a meta-analytic review.Xianglong Zeng, Cleo P. K. Chiu, Rong Wang, Tian P. S. Oei & Freedom Y. K. Leung - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 39.  9
  Shuo bu jin de Zhongguo ren: Zeng Shiqiang tan min zu jing shen.Shiqiang Zeng - 2013 - Beijing Shi: Zhongguo gong ren chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  21
  I Hope to Start My Own Computer Company.Zeng Qitian - 2002 - Chinese Studies in History 36 (1):68-73.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Zhonghua wen hua de te zhi.Shiqiang Zeng - 2011 - Xi'an: Shanxi shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  25
  Effect of Growth Mindset on School Engagement and Psychological Well-Being of Chinese Primary and Middle School Students: The Mediating Role of Resilience.Zeng Guang, Hou Hanchao & Peng Kaiping - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 43.  51
  Research integrity in china: Problems and prospects.Weiqin Zeng & David Resnik - 2010 - Developing World Bioethics 10 (3):164-171.
  In little more than 30 years, China has recovered from the intellectual stagnation brought about by the Cultural Revolution to become a global leader in science and technology. Like other leading countries in science and technology, China has encountered some ethical problems related to the conduct of research. China 's leaders have taken some steps to respond to these problems, such as developing ethics policies and establishing oversight committees. To keep moving forward, China needs to continue to take effective action (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 44. Dao de yu dao de shi jian.Zhaoxu Zeng - 1932 - Taibei Shi: Han guang wen hua shi ye gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  34
  Ecological Citizenship and Green Burial in China.Chen Zeng, William Sweet & Qian Cheng - 2016 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (6):985-1001.
  In 2012, China officially declared, as a national strategy of governance, the development of ecological consciousness, the promotion of what has been called “eco-civilization,” and the development of “ecological citizens.” In this paper, we argue that the concept of green burial reflects a number of the values underlying “eco-civilization” and ecological citizenship: respect for nature, respect for humanity, and the ecologically-sensitive rational awareness of the “harmony between nature and humanity, as in the saying “天人合一” Tian Ren He Yi = “Nature (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Why does Lee say what he says the way he says it? : A socio-cognitive approach to understanding the Chinese character in East of Eden.Shu Zeng - 2021 - Pragmatics and Society 12 (1):132-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo gu dai mei xue fan chou.Zuyin Zeng - 1987 - Taibei Shi: Mu duo chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zong jiao zhe xue.Yangru Zeng - 1986 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  15
  Corpus-Based Metaphorical Framing Analysis: WAR Metaphors in Hong Kong Public Discourse.Winnie Huiheng Zeng & Kathleen Ahrens - 2023 - Metaphor and Symbol 38 (3):254-274.
  This study proposes an operational approach to a metaphorical framing analysis using large-scale data. We conducted a case analysis of how war metaphors are framed to address various societal issues in a corpus of public speeches by Hong Kong government officials. By investigating patterns of lexical choices under the source domain of WAR and the underlying reasons for the source-target domain mappings (i.e. Mapping Principles), we found that the target domain of social issues in Hong Kong is primarily conceptualized in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  73
  Exploring Educational Planning, Teacher Beliefs, and Teacher Practices During the Pandemic: A Study of Science and Technology-Based Universities in China.Yang Gao, Gang Zeng, Yongliang Wang, Amir Aziz Khan & Xiaochen Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  With the spread of the COVID-19 pandemic worldwide, university teachers are coping with and adjusting to online teaching platforms. In this concurrent mixed-methods study, 10 science and technology universities as the research sites were first chosen, and educational planning in these sites during the pandemic was examined; then, eight selected teacher participants in these sites were interviewed to report how their beliefs and practices changed during the pandemic echoing the examined educational planning. The results show that educational planning and policies (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000