Order:
Disambiguations
Tiandao Li [5]Tian Li [2]Tianyi Li [2]Tianhong Li [1]
Tianfu Li [1]Tianci Li [1]
See also
Tian Li
Peking University
Tian Li
Beijing Normal University
 1.  21
  Future Time Perspective Impacts Gain-Related but Not Loss-Related Intertemporal Choice.Tian Li, Yuxin Tan, Xianmin Gong, Shufei Yin, Fangshu Qiu & Xue Hu - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Sulfur Isotope of Pyrite Response to Redox Chemistry in OM-Enriched Shales and Implications for Components of Shale Gas.Dongya Zhu, Quanyou Liu, Bing Zhou, Zhijun Jin & Tianyi Li - forthcoming - Interpretation:1-43.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Sulfur Isotope of Pyrite Response to Redox Chemistry in Organic Matter-Enriched Shales and Implications for Components of Shale Gas.Dongya Zhu, Quanyou Liu, Bing Zhou, Zhijun Jin & Tianyi Li - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):SN71-SN83.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Sluggishness of Early-Stage Face Processing Is Correlated with Negative and General Psychiatric Symptoms in Schizophrenia.Yingjun Zheng, Haijing Li, Yuping Ning, Jianjuan Ren, Zhangying Wu, Rongcheng Huang, Guoming Luan, Tianfu Li, Taiyong Bi, Qian Wang & Shenglin She - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 5.  4
  Building Up a Robust Risk Mathematical Platform to Predict Colorectal Cancer.Chunqiu le ZhangZheng, Tian Li, Lei Xing, Han Zeng, Tingting Li, Huan Yang, Jia Cao, Badong Chen & Ziyuan Zhou - 2017 - Complexity:1-14.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xi Bu di Yu Wen Hua Xin Tai Yu Min Zu Shen Mei Jing Shen.Tiandao Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhongguo Chuan Tong Wen Yi Mei Xue Si Xiang de Xian Dai Zhuan Hua.Tiandao Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhongguo Gu Dai Ren Sheng Mei Xue.Tiandao Li (ed.) - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zhongguo Mei Xue Zhi Ya Su Jing Shen.Tiandao Li - 2004 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo Mei Yu Si Xiang Jian Shi =.Shilun Zhong & Tiandao Li (eds.) - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark