Results for 'Til Stürmer'

182 found
Order:
 1.  9
  ‘Archimedes in Kundigheit, Ulisses in Beleit, Achilles in Dapperheit’. Het Album Amicorum van Klaas Willem Kiers , Ingenieur-Modellist van Stadhouder Willem IV.Frida van Til - 2013 - Studium : Revue D’Histoire des Sciences Et des Universités 6 (2):61.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  The New Modernism.L. Harold DeWolf & Cornelius Van Til - 1946 - Philosophical Review 55 (5):600.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Introduction: On William Heard Kilpatrick.William Til - 1966 - Educational Theory 16 (1):1-3.
 4. Distinguishing Explicit and Implicit Represented Parts of Event Sequences: Evidence From Event-Related Brain Potentials.B. Stuermer, F. Schlaghecken & M. Eimer - 2000 - Consciousness and Cognition 9 (2):S62 - S62.
 5.  6
  Substitution Contradiction, its Resolution and the Church-Rosser Theorem in TIL.Miloš Kosterec - forthcoming - Journal of Philosophical Logic:1-13.
  I present an analysis according to which the current state of the definition of substitution leads to a contradiction in the system of Transparent Intensional Logic. I entail the contradiction using only the basic definitions of TIL and standard results. I then analyse the roots of the contradiction and motivate the path I take in resolving the contradiction. I provide a new amended definition of collision-less substitution which blocks the contradiction in a non-ad hoc way. I elaborate on the consequences (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  TIL a Hyperintenzionalita.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Ve svém článku 'Hledání hyperintenzionality' se Bjorn Jespersen pokusil rekapitulovat a zdůvodnit způsob, jakým TIL vykládá pojem významu. Jakkoli si myslím, že se Jespersenovi (nikoli jenom v tomto článku) daří TIL předvádět způsobem srozumitelným i přitažlivým i pro outsidery..
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  9
  Aristotle Versus Van Til And Lukasiewicz On Contradiction: Are Contradictions Irrational In Science And Theology?Robert C. Trundle - 2012 - Logos and Episteme 3 (2):323-344.
  The Polish logician Jan Lukasiewicz and the American theologian Cornelius Van Til are famous for challenging Aristotle’s Principle of Contradiction.Whereas apparent contradictions such as God and physical reality being both One and Not One are accepted in terms of an idealism held by Van Til, the Principle’s violations in theology and science reflect a realism held by Lukasiewicz. Lukasiewicz is favored for explaining why the Principle’s violation may be rational for a scientific and theological realism.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Til a esencialismus.Karel Šebela - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (3):358-368.
  The paper focuses on the relation of the so-called Transparent Intensional Logic and Aristotelian Essentialism. TIL is presented here as an antiessentialist system. I analyse the reasons of TIL´s anti-essentialism, and I see the main reasons in the very conception of possible worlds, which is preferred by TIL, as well as in the ontological status of properties and secondarily in the relation between individuals and properties, as TIL conceives it. I assert that even within the frame of TIL it is (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Den selvbefordrende profeti - indledning til Kants "Idé til en almen historie".Morten Haugaard Jeppesen - 1991 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 17:93-97.
  Sideløbende med arbejdet med sine tre store Kritikker skrev Kant en række mindre afhandlinger om politik og historie. To af dem, 'Ide til en almen historie med verdensborgerlig hensigt' og 'Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?', publiceredes i 1784 med blot en måneds mellemrum i henholdsvis november- og decemberhæftet af Berlinische Monatsschrift.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Ledelse i autenticitetens tidsalder – Fra undertrykkelse til udtrykkelse.Iben Krogsdal - 2009 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 56 (56).
  Ledelse i autenticitetens tidsalder – Fra undertrykkelse til udtrykkelse.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Tomhedens mærker - introduktion til Alain Badious matematiske ontologi.Olsen Kasper Nefer - 1991 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 17:31-49.
  1. Aritmofobi Adomo definerede en gang i sine senere år en musiker som et menneske på flugt fra sin matematiklærer 1) denne definition kan uden tvivl udstrækkes til at gælde størstedelen af de få overlevende, som endnu forsøger at praktisere en humanistisk tænkning på trods af existensen af en "totalt forvaltet verden" udenfor.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Reason and Worldviews: Warfield, Kuyper, van Til and Plantinga on the Clarity of General Revelation and Function of Apologetics.Owen Anderson - 2008 - Upa.
  After the challenges of the Enlightenment from philosophers such as David Hume, contemporary philosophers of religion tend to think that proof is not possible and that at best humans have arguments for the probability or plausibility of belief in God. But, Christianity maintains that humans should know God. This book explores attempts to respond to the Enlightenment challenges by thinkers at Princeton Theological like Benjamin Warfield. It considers Warfield's view of reason and knowledge of God, his debate with Abraham Kuyper, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Meaning, Denotation, Signification and Reference in TIL Theory.B. Cakovska - 2005 - Filozofia 60 (3):176-184.
  The Transparent Intensional Logic explicates the meaning of a linguistic expression as a construction. The construction is a hyperintensional entity. It is characterised as instructions for a „calculation“ of a concrete value. In the terminology of Pavel Tichy a linguistic expression denotes its meaning , which construes the signification of the expression. If the signification is an intension, we can call it a reference of the expression. In several semantic conceptions the question of the denotation and of the reference are (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Rettslig moralisme og retten til ytringsfrihet.Kristian Ekeli - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (3):114-129.
 15. Fra in vitro til in vivo.Roger Strand - forthcoming - Norsk Filosofisk Tidsskrift.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Verdien Av IQ – En Kommentar Til «Bright New World» Av Ole Martin Moen.Kjetil K. Haugen, Knut P. Heen & Stål K. Bjørkly - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (4):180-186.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  71
  Tvö viðhorf til vísindalegrar þekkingar -- eða eitt?Finnur Dellsén - 2015 - Ritið -- Tímarit Hugvísindastofnunar 15 (1):135-155.
  There are two main approaches to the epistemology of science. On the one hand, some hold that a scientific hypothesis is confirmed to the extent that the hypothesis explains the evidence better than alternative hypotheses concerning the same subject-matter. This idea is often referred to as Inference to the Best Explanation. On the other hand, some hold that a scientific hypothesis is confirmed to the extent that the hypothesis is probable given the evidence. This idea is often associated with Bayesianism (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  35
  "It Ain't Over 'Til It's Over": Rethinking the Darwinian Revolution. [REVIEW]Vassiliki Betty Smocovitis - 2005 - Journal of the History of Biology 38 (1):33 - 49.
  This paper attempts a critical examination of scholarly understanding of the historical event referred to as "the Darwinian Revolution." In particular, it concentrates on some of the major scholarly works that have appeared since the publication in 1979 of Michael Ruse's "The Darwinian Revolution: Nature Red in Tooth and Claw." The paper closes by arguing that fruitful critical perspectives on what counts as this event can be gained by locating it in a range of historiographic and disciplinary contexts that include (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  3
  Papirløses Rett Til Å Søke Arbeid. En Konsekvensetisk Vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 6 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  3
  Fra Egoisme Til Sjenerøsitet – Kan Toppidretten Reformeres?Gunnar Breivik - 2010 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 4 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  5
  Arbeidsmarked og doktorgradsutdanning: Et svar til Tom Andreassen.Roe Fremstedal - 2018 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 53 (4):237-242.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Tre pointer fra Grue-Sørensen til nutidens pædagogik.Per Fibæk Laursen - 2018 - Studier i Pædagogisk Filosofi 7 (1):13-22.
  When K. Grue-Sørensen became a professor of pedagogy at the University of Copenhagen in 1955, he was inline with the dominant historical-hermeneutical approach to humanities. From the late 1960s until retirementin 1974, his approach was challenged by both technical and critical alternatives. Both these alternative havesince grown steadily, while the historical-hermeneutical view has been in the defensive. But Grue-Sørensenand the tradition he represented have three signifi cant points for today’s pedagogy, whether it is technicalor critical: pedagogy can and should not (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. TIL as a Tool of Logically Analyzing Language.Pavel Materna - 2010 - Divus Thomas 113 (1):97-183.
 24.  8
  The Trinity and the Vindication of Christian Paradox: An Interpretation and Refinement of the Theological Apologetic of Cornelius Van Til.David K. Park - 2015 - Philosophia Christi 17 (2):499-502.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  “It Ain’T Over ‘Til It’s Over”: Rethinking the Darwinian Revolution.Vassiliki Betty Smocovitis - 2005 - Journal of the History of Biology 38 (1):33-49.
  This paper attempts a critical examination of scholarly understanding of the historical event referred to as "the Darwinian Revolution." In particular, it concentrates on some of the major scholarly works that have appeared since the publication in 1979 of Michael Ruse's "The Darwinian Revolution: Nature Red in Tooth and Claw." The paper closes by arguing that fruitful critical perspectives on what counts as this event can be gained by locating it in a range of historiographic and disciplinary contexts that include (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  9
  Book Review: Modern Thinkers Series, David H. Freeman, Ed. Presbyterian and Reformed Publishing Co., Baker Book House, Grand Rapids 6, Michigan; Van Til, by Rousas John Rush-Doony. Paper. 51 Pp. $1.25; Sartre, by S. U. Zuidema, Tr. By Dirk Jellema. Paper. 57 Pp. $1.50; Niebuhr, by G. Brillenburg Wurth, Tr. By David H. Freeman. Paper. 41 Pp. $1.50; Barth, by A. D. R. Polman, Tr. By Calvin D. Freeman. Paper. 68 Pp. $1.50. [REVIEW]A. R. King - 1962 - Interpretation 16 (2):234-238.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Wittgenstein som religionsfilosof–og spesielt forholdet til Kierkegaard og kristendommen i Denkbewegungen.Roe Fremstedal - 2006 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 41:213-225.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  15
  'Til Death Us Do Part: The Ethics of Postmortem Gamete Donation.M. J. Parker - 2004 - Journal of Medical Ethics 30 (4):387-388.
  Couples need to make their wishes explicit if we are to allow postmortem gamete donation.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  8
  Poznámka k některým ontologickým a sémantickým předpokladům TIL-ky.Stanislav Sousedík - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (3):312-315.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  43
  Negativ Opdragelse Og Negation Af Opdragelse. Émiles Aktualitet I Forhold Til En Kritisk Teori Om Pædagogik.Andreas Gruschka - 2013 - Studier i Pædagogisk Filosofi 2 (1):21-33.
  Rousseau's exposition of negative education in Émile is explored through its relation to the concept of a negative theory of education developed by the author as a continuation of some crucial insights of early critical theory. Thus, the essay elaborates different aspects of negation and negativity in relation to educational theory and practice. The author defends thereby the actuality of Rousseau's philosophy of education for a critical understanding of the modern phenomenon of educationalization.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  17
  Racked with Doubt, the Determinist Deliberates ’Til Unwelcome Dawn.Jeffrey Gordon - 1992 - Southwest Philosophy Review 8 (2):23-34.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  25
  Positioning Theory som pædagogisk teori – Til et forsvar for en svag pædagogik.Morten Timmermann Korsgaard & Stig Skov Mortensen - 2015 - Studier I Pædagogisk Filosofi 3 (1):55-70.
  The article addresses the emerging framework of ‘positioning theory’, which has become influential in educational theory. We will present the central concepts and ideas of ‘positioning theory’ and subsequently how they are being used to contribute to educational theory. We will focus on an article by Svend Brinkmann where he uses ‘positioning theory’ as the foundation for moral education. Seemingly, Brinkmann uses ‘positioning theory’ rather uncritically in an attempt to ‘strengthen’ the educational process by introducing fixed categorisations and concepts to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  21
  An Introduction to Christian Ethics: Goals, Duties, and Virtues by Robin W. Lovin, And: The Moral Disciple: An Introduction to Christian Ethics by Kent A. Van Til.Paul J. Wadell - 2014 - Journal of the Society of Christian Ethics 34 (1):213-215.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Anmeldelse af CH Koch: En flue på Hegels udødelige næse eller Om Adolph Peter Adler og Søren Kierkegaards forhold til ham.Arne Grøn - 1991 - Kierkegaardiana 15:157-159.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Professionens Selvforståelse: Fra Fri Leg Til Organiseret Læring.Ole Henrik Hansen - 2012 - Paideia (Misc) 3:54-65.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  22
  Aspekter Og Paradigmer. Vart Perseptuelle Forhold Til Estetisk Ekspressivitet.Steinar Boyum - 2002 - Nordic Journal of Aesthetics 14 (25-26).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  Carl August Hagberg - 'Kommentar Til En Livsinsats.Karin Monié - 1991 - Nordic Journal of Aesthetics 4 (6).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Konstruktive Studier Af Videnskab Og Virkelighed: Fra Sociologi Til Kulturforskning.Finn Olesen - 1996 - Philosophia: tidsskrift for filosofi 25 (3-4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  6
  Hva Er Galt Med Dypøkologien? Noen Kommentarer Til Arne Næs' Økosofi T.Espen Gamlund - 2012 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 47 (4):229-242.
  What is the best way to approach our environmental problems? Or what kind of environmental ethics or philosophy is best suited to address and possibly solve some of the most serious environmental problems of our time? These questions have been discussed several times over the last decades and various alternative answers have been proposed for how to deal with contemporary environmental problems. One influential approach in the early 1970s was deep ecology, launched by Arne Naess in his article «The Shallow (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  11
  Den Nyere Filosofis Historie En Fremstilling Af Filosofiens Historie Fra Renaessancens Slutning Til Vore Dage.Mattoon M. Curtis & Harald Hoffding - 1894 - Philosophical Review 3 (6):755.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  Rose Alan. A Reduction in the Number of the Axioms of the Propositional Calculus. Norsk Matematisk Tidsskrift, Vol. 31 , Pp. 113–115.Skolem Th.. Bemerkning Til Artiklene Av H. Rasiowa Og A. Rose I Denne Drgang . Norsk Matematisk Tidsskrift, Vol. 31 , P. 115. [REVIEW]W. V. Quine - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (2):139-139.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet.Katrine Fangen & Halvar Andreassen Kjærre - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 6 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  Deduction in TIL: From Simple to Ramified Hierarchy of Types.Marie Duží - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (2):5-36.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  14
  Anafora Z pohlladu til-ky.František Gahér - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (2):204-215.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  Steen Beck, Veje til Viden – Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning.Mathias Christensen - 2016 - Studier I Pædagogisk Filosofi 4 (2):108-109.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Jomfru-Fortœllingen: Et Bidrag Til Genrehistorien. Birte Carlé.Jenny M. Jochens - 1987 - Speculum 62 (1):115-118.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Elementer til en teori om den destituerende magt.Giorgio Agamben & Rasmus L. Bojesen - 2015 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 72:55-70.
  This essay by Giorgio Agamben is based on a lecture given in central France in the summer of 2013. Responding directly to recent occupations and insurrections – from Cairo and Istanbul to London and New York City – Agamben builds upon his existing work in order to develop and clarify his understanding of the political, and in particular, the notion of destituent power. In contrast to attempts to affirm a constituent power independent of a relation to constituted power, which for (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kommentarer Til Henning Bergenholtz Og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog Imponerer Og Skuffer. I.Henrik Lorentzen, Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog-og Litteraturselskab & Christians Brygge - 2004 - Hermes 33:179-192.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Skolem Th.. Forklaring til foranstdende avhandling av L. Kalmár . Norsk matematisk tidsskrift, vol. 19 , pp. 130–133.Alonzo Church - 1938 - Journal of Symbolic Logic 3 (1):46-46.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  The Defense of the Faith. By Cornelius Van Til. Professor of Apologetics in Westminster Theological Seminary, Philadelphia. Published by the Presbyterian and Reformed Publishing Company, Philadelphia, pennsylVania. 1955. Price $4.95. [REVIEW]F. H. von Meijenfeldt - 1955 - Philosophia Reformata 20 (1-4):183-184.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 182