20 found
Order:
See also
Tomasz Kupś
Nicolaus Copernicus University
 1. Kant a Newton.Tomasz Kupś - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:203-220.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  2
  Kierkegaard On Descartes: Doubt as a Prefiguration of Existential Despair.Tomasz Kupś - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (2):23-34.
  In his early, unfinished essay entitled Johannes Climacus, or De omnibus dubitandum est, Søren Kierkegaard enters into a polemic with Hegel’s interpretation of the methodic Cartesian doubt. Kierkegaard questions the philosophical absolutism of Cartesian scepticism and his methodological universalism. For the first time in Kierkegaard’s writings, the sphere of speculation is confronted with personal involvement. Kierkegaard never published this work, and did not make any direct reference to Descartes in the same form ever again. However, certain subjects and themes remained: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia Religii Immanuela Kanta.Tomasz Kupś - 2008 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Jedyną, bezwzględnie dobrą rzeczą jest dobra wola. Jedyną rzeczą wartą zachodu, której od człowieka można oczekiwać, jest wysiłek podjęcia wszelkich starań, służących rozwinięciu predyspozycji do dobra, zawartych w ludzkiej naturze. Jedyną prawdziwą religią jest wiara moralna rozumiana jako „niezbędne zaufanie w Boską pomoc ze względu na wszel­kie dobro, które przy naszych najuczciwszych staraniach nie jest jednak w naszej mocy". Z pewnością jest wiele powodów, jakie usprawiedliwiają narzekania na jednostronność Kaniowskiej filozofii religii. Nie ulega jednak wątpliwości, że odrodzenie moralne człowieka nie (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Aleksander Bobko, \"Wartość i nicość. Teoria wartości Heinricha Rickerta na tle neokantyzmu\", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss.137.Tomasz Kupś - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Co krytykuje Richard Dawkins?Tomasz Kupś - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Immanuel Kant’s Standpoint Concerning “Vital Forces”.Tomasz Kupś - 2012 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 24:59-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Immanuel Kant wobec krytyki teologii naturalnej sformułowanej przez Dawida Hume\'a.Tomasz Kupś - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):95-110.
 8. Nieznane płockie rękopisy Józefa Kalasantego Szaniawskiego.Tomasz Kupś - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Religia rozumowa a wiara kościelna w filozofii Immanuela Kanta - historia pewnej alegorii.Tomasz Kupś - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. S. Kierkegaard, \\\"Dziennik (wybór)\\\", przeł. A. Szwed, TN KUL, Lublin 2000.Tomasz Kupś - 2001 - Filo-Sofija 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  How Does Historical Faith Complement Immanuel Kant’s Philosophy of Religion?Tomasz Kupś - 2020 - Diametros 18 (69):1-19.
  A shift away from exclusionary moral reductionism can be discerned in modern interpretations of Kant’s philosophy of religion. Consequently, at least since the 1970s, historical faith has been appreciated as a necessary and desirable element of Kant’s philosophy of religion. One of the reasons prompting Kant to include historical faith in his system of the philosophy of religion is what commentators on Kant’s philosophy call the ‘moral gap’ as there is a disproportion between the limited competence of man as a (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  The First Polish Translation of Kant’s The Contest of the Faculties in the Collections of Vilnius University Library.Kinga Kaśkiewicz & Tomasz Kupś - 2018 - Problemos 94:134.
  [full article, abstract in English; only abstract in Lithuanian] The collection of Vilnius University Library contains an incomplete, anonymous manuscript of a Polish translation of The Contest of the Faculties by Immanuel Kant. Numerous features of the manuscript confirm that it is a fragment of the lost translation by Józef Władysław Bychowiec, one of the most important popularisers of Immanuel Kant’s philosophy in Poland and Lithuania at the beginning of the 19th century. The manuscript is the earliest known work by (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł.Tomasz Kupś - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (4):65.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Prawda historyczna, prawda religijna - Lessing i jego kontynuatorzy.Tomasz Kupś - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):171-190.
 15.  9
  Elementy teologii transcendentalnej w filozofii religii Immanuela Kanta.Tomasz Kupś - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):91-103.
  Author: Kupś Tomasz Title: ELEMENTS OF TRANSCENDENTAL THEOLOGY IN THE PHILOSOPHY OF RELIGION OF IMMANUEL KANT (Elementy teologii transcendentalnej w filozofii religii Immanuela Kanta) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 91-103 Keywords: TRANSCENDENTAL THEOLOGY, PHILOSOPHY OF RELIGION, KANT Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In Kantian philosophical system transcendental theology is a part of cognition of pre-being educed only from transcendental notions. Nevertheless any attempts of speculative cognition of pre-being (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Immanuela Kanta wykładnia tekstu Biblii.Tomasz Kupś - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):59-70.
  Author: Kupś Tomasz Title: IMMANUEL KANT’S EXPLANATION OF THE TEXT OF THE BIBLE (Immanuela Kanta wykładnia tekstu Biblii) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 59-70 Keywords: KANT, BIBLE, SCRIPTURE, HISTORICAL RECONSTRUCTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article consists of two parts. The first is the historical reconstruction of the fortunes of Kant’s private copy of the Scripture. The book was lost during the Second World War and the (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Grzech i wina w koncepcji egzystencji Sørena Kierkegaarda.Tomasz Kupś - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):97-116.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Die erste Versuch, die Kantische Religionsphilosophie in Polen zu verbreiten.Tomasz Kupś - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):125-140.
  Im vorliegenden Referat mochte ich nur die wichtigsten Motive der fruhesten polnischen Rezeption von Kants Philosophie aus dem ersten Jahrzehnt des XIX. Jahrhunderts systematisieren. In erster Linie wird kurz und bundig der Kontext nachgezeichnet, in dem die ersten polnischen Publikationen uber Kant erschienen sind, danach wird Jozef Kalasanty Szaniawski und sein vermeintlicher Kantianismus dargestellt. Zum Schluss werden die ausgewahlten, an Kants Religionsphilosophie anknupfenden Motive aus einer Abhandlung von Szaniawski unter dem Titel System des Christentums prasentiert.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Pierwsze polskie wiadomości o "Opus postumum" Immanuela Kanta. Część 1.Tomasz Kupś - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):99-102.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. "Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta.Tomasz Kupś - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:221-232.
  Jose Ortega y Gasset oraz Martin Heidegger sformułowali wykładnię źródeł nowożytnej nauki i nowej postawy badawczej. Obu filozofów odkrycie nowej metody w przyrodoznawstwie przypisało Galileuszowi. Uzyskiwanie wiedzy naukowej o przyrodzie przybiera w nowożytności charakterystyczną formę „projektu matematycznego”. Nowy sposób „tworzenia” praw, zastępujący dotychczasowy „opis” faktów, jest wyraźnie podkreślany przez obu współczesnych filozofów. Analogiczny sposób rozumienia przyrodoznawstwa został jednak sformułowany wcześniej przez Immanuela Kanta i po praz pierwszy wyrażony w postaci metafory „przewrotu kopernikańskiego” w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark