Order:
 1. Czy prawda jest reprezentacją w cyfrowej semiosferze (Internecie)? Podstawy metodologiczne w badaniach fenomenu semiosfery .Tomasz Michaluk - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Rozwój i znaczenie teorii relacji w systemie filozoficznym i semeiotyce C.S. Peirce'a. Niektóre implikacje znaku jako relacji triadycznej. [REVIEW]Tomasz Michaluk - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:37-50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Habermas and the Therapeutic Function of Language.Krzysztof Pezdek, Robert Dobrowolski & Tomasz Michaluk - 2020 - Nursing Philosophy 21 (2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark