Results for 'Tomasz Po��acik'

1000+ found
Order:
 1.  8
  On Reichenbach's Common Cause Principle and Reichenbach's Notion of Common Cause* G Pabor Hofer-Szab Po Department of Philosophy Technical University of Budapest.Mikl Pos R. Pedei & L. Paszl Po E. Szab Po - 1999 - British Journal for the Philosophy of Science 50:377-399.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  4
  The Works of Li Po the Chinese Poet.E. H. S., Shigeyoshi Obata & Li Po - 1966 - Journal of the American Oriental Society 86 (2):262.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Skye Dguʼi Bdag Po la Rigs Lam Gsal Byed.Mdzad Pa Po & Yoṅs-ʼdzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa - 2009 - In Yoṅs-ʼdzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa & Śākya-Mchog-Ldan (eds.), Rigs Gźuṅ Rgya Mtshoʼi ʼjug Ṅogs Baiḍūryaʼi Them Skas. Rigpe Dorje Publications.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  16
  Review:" Przewodnik Po Filozofii Umysłu (Companion to the Philosophy of Mind)," by Marcin Miłkowski and Robert Poczobut. [REVIEW]Tomasz Szubart - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):113-115.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Odpowiedź na recenzję „Z Przewodnikiem po metafizyce”.Sebastian Tomasz Kołodziejczyk - 2012 - Filozofia Nauki 20 (1).
  Presented paper is my reply to Prof. Andrzej Biłat’s review of the book Przewodnik po metafizyce (A Companion to Metaphysics) edited by myself and published by WAM Press. It contains answers to both general and particular remarks and comments risen by Prof. Biłat.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  4
  Marcin Miłkowski and Robert Poczobut., Przewodnik Po Filozofii Umysłu [Companion to the Philosophy of Mind].Tomasz Szubart - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):113-115.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  1
  Der Polytechnikumstudent Castorp und Aufgabe der Kultur.Dariusz Pakalski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (3):79-89.
  Tomasz Mann umieścił w Czarodziejskiej górze zdanie, które ma swoją historię. Wspomniał, że jego bohater Hans Castorp spędził cztery semestry jako student budowy okrętów na gdańskiej Politechnice. Zafascynowany tym zdaniem – i co nie bez znaczenia – urodzony w Gdańsku pisarz Paweł Huelle napisał powieść o gdańskim epizodzie bohatera Tomasza Manna, której nadał tytuł Castorp. Artykuł wskazuje na najistotniejsze motywy obu tych powieści w perspektywie pytania o ideę kultury. Jak wiadomo jedną z najważniejszych inspiracji w twórczości Manna jest filozofia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Sposoby pojmowania filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:107-121.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2006 - Idea 18 (18).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. O tzw. maksymach konwersacyjnych.Budzan Tomasz - 1998 - Nowa Krytyka 9:197-205.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Tableau System for Logic of Categorial Propositions and Decidability.Jarmużek Tomasz - 2008 - Bulletin of the Section of Logic 37 (3/4):4.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  22
  Hipótesis sobre las funciones y la indumentaria de los "po-re-na" micénicos.Juan Piquero Rodríguez - 2014 - 'Ilu. Revista de Ciencias de Las Religiones 19:193-212.
  Chadwick formulated the hypothesis that the po-re-na were victims of human sacrifices, but this conjecture was rejected for some scholars. In this paper their possible functions are examined. It is proposed that the po-re-na were persons who carried gifts and assisted the priest at sacrifices. Possibly they wore a linen robe, maybe depicted by the ideogram *146, or a linen kilt, perhaps depicted by the ideogram *166+WE. Some po-re-na fastened their garments with a wool belt.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  60
  S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Ruch Filozoficzny 53 (1):73-75.
  This the review of the book:: S. Swieżawski, "Święty Tomasz na nowo odczytany".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  2
  Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka.Elżbieta Jung - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):127-149.
  Artykuł przedstawia czternastowieczną dyskusję teologiczną dotyczącą problemu Bożej i ludzkiej wolnej woli. Jego głównymi bohaterami są Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine. W swym opus magnum zatytułowanym O sprawie Boga przeciw Pelagianom... Bradwardine przywołuje dyskusję między św. Augustynem a Pelagiuszem dotyczącą wolnej woli, wolnego wyboru i predestynacji. Siebie uważa za augustynika, natomiast Ockhama oskarża o poglądy semipelagiańskie. W artykule przedstawiam opinie obydwu angielskich teologów, umieszczając je w kontekście Bradwardine’a krytyki semipelagianizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  18
  The Term 'Mind' in Huang Po's Text Huang Po Ch'uan Hsin Fa Yao.William L. Cheshier - 1971 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 14 (1-4):102 – 112.
  For the Western philosopher the most difficult idea to understand is the Zen (Ch'an) notion of ?Mind?, which is a key to understanding Zen Buddhism. In order to transmit the idea of ?Mind? Huang Po suggests that the only successful method for understanding it is intuition. Perhaps the difficulty for the Western philosopher arises from his compulsion to analyze and his wholesale rejection of intuition as a valid method of understanding. For the Zen Buddhist, ?Mind? is a sea in which (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  6
  The Role of Po Prostu in the Denouncement of T. D. Lysenko.William deJong-Lambert - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (11/12):79-98.
  This article describes the role of Po Prostu in the formal denouncement of Trofim D. Lysenko’s biological theories in Poland in 1956. Lysenko promulgated a theory of evolution, “Michurinism”, based upon the false notion that acquired characteristics can be inherited (“Lamarckism”). The outcome was a ban on genetic research that lasted in Poland from 1949 to 1956. The material for this article comes from the author dissertation, The New Biology: Lysenkoism in Poland (Columbia University, 2005).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  1
  Understanding Reality: A Taoist Alchemical Classic by Chang Po-Tuan, with a Concise Commentary by Liu I-Ming.Tao-Chung Yao, Thomas Cleary, Liu I.-Ming & Chang Po-Tuan - 1990 - Journal of the American Oriental Society 110 (1):113.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Z Przewodnikiem po metafizyce.Andrzej Biłat - 2012 - Filozofia Nauki 20 (1).
  The paper is a review of the book Przewodnik po metafizyce (ed. S. Ko³odziej­czyk, WAM, Kraków 2011). The book consists of fourteen essays concerning key issues of metaphysics, mostly written by leading Polish experts. The review contains a number of critical and polemic comments on some of the essays.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Modele semantyczne w filozofii nauk empirycznych po pół wieku.Cz. II. Ograniczenia i perspektywy.Małgorzata Czarnocka - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):361-374.
  Rozważane są dwie kwestie podstawowe dla oceny strukturalistycznej koncepcji nauk empirycznych: 1) czy możliwa jest i realizowalna logicyzacja filozofii nauki, w szczególności, czy możliwa jest redukcja strukturalistycznej koncepcji teorii empirycznej do logiki, oraz 2) jaki aktualny charakter i perspektywy ma strukturalistyczna niezdaniowa koncepcja wiedzy? Rozważania oparte są na wynikach pracy: Modele semantyczne w filozofii nauk empirycznych po pół wieku. Część I. Filozoficzne wątpliwości.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Skye Dguʼi Bdag Po la Rigs Lam Gsal Byed.Yoṅs-ʼ Mdzad Pa Po & Dzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa - 2009 - In Yoṅs-ʼ, Dzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa & Śākya-Mchog-Ldan (eds.), Rigs Gźuṅ Rgya Mtshoʼi ʼjug Ṅogs Baiḍūryaʼi Them Skas. Rigpe Dorje Publications.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii.Tomasz Skrzyński - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. The Significance of §§ 76 and 77 Of the Critique of Ju Dgment for the Development of Po St-K Antian Philosophy (Part 1).E. Ckart Förster - 2009 - Graduate Faculty Philosophy Journal 30 (2).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. 'Tygrys' contra 'Mefisto'. O ataku Krońskiego na Ingardena po 60. latach.Filip Kobiela - 2011 - Kwartalnik Filozoficzny (4):85-100.
 25. Increases in Post-Emergence Damping-Ofe of Agrostis Castellana and Po a Pratensis Following Treatment with Benomyl.N. A. Baldwin - 1988 - Emergence: Complexity and Organization 1988 (1988).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Response to Tomasz Zuradzki's Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Xavier Symons - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):779-779.
 27.  4
  Metaekonomia. Zagadnienia Z Filozofii Ekonomii [Metaeconomics. Studies in the Philosophy of Economics]. Gorazda Marcin, Hardt Łukasz & Kwarciński Tomasz[REVIEW]Małgorzata Dereniowska - 2018 - Revue de Philosophie Économique 19 (1):189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  96
  Dlaczego umieramy? Wobec pytania o śmieć cielesną - krótko i po chrześcijańsku.Adam P. Kubiak - 2011 - Philosophia: Rok Założenia 31:17-20.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  58
  O kulturze po amerykańsku - recenzja książki R. Scrutona pt. "Przewodnik po kulturze amerykańskiej dla inteligentnych".Aleksandra Kacprzak - 2007 - Hybris. Revista de Filosofía 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Lista ERIH–czasopisma po pierwszej aktualizacji w 2011 roku.Zakwalifikowanie Zakwalifikowanie - unknown - Acta Comeniana 18:0231 - 5955.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Issledovanii͡a Po Fenomenologii Soznanii͡a.V. I. Molchanov - 2007 - Territorii͡a Budushchego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 32.  48
  O pisaniu esejów (przeł. Tomasz K. Sieczkowski).David Hume - 2002 - Hybris. Revista de Filosofía 2.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  45
  Tomasz Placek. Mathematical Intuitionism and Intersubjectivity. A Critical Exposition of Arguments for Intuitionism.M. Lievers - 2004 - Philosophia Mathematica 12 (2):176-186.
 34.  35
  Wszystko to ironia... - recenzja książki C. Wodzińskiego pt. "Nic po ironii. Eseje czwarte".Agnieszka Ledzińska - 2007 - Hybris. Revista de Filosofía 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  33
  Po 20-stu latach[spojrzenie wstecz].Michał Heller - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  95
  Review of Tomasz F. Bigaj, Non-Locality and Possible Worlds: A Counterfactual Perspective on Quantum Entanglement[REVIEW]Michael Dickson - 2007 - Notre Dame Philosophical Reviews 2007 (7).
 37.  32
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  32
  Uczenie filozofii w sposób interesujący [recenzja] Peer Olsen, Przewodnik po `Świecie Zofii', 1997.Józef Kloch - 1997 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 21.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  29
  No Mo' Po-Mo.Douglas Groothuis - 2004 - The Philosophers' Magazine 27:59-59.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  19
  Po-Bo Man?Kim Sterelny - 2004 - Studies in History and Philosophy of Science Part C 35 (4):729-741.
 41.  39
  Wola mocy i wieczny powrót. Dwa oblicza eonu (przeł. Tomasz K. Sieczkowski).Günther Wohlfart - 2001 - Hybris. Revista de Filosofía 1.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  47
  Głęboki humanizm Richarda Rorty'ego (przeł. Tomasz Sieczkowski).Richard J. Bernstein - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  26
  Matematyczność przyrody. Uwagi po konferencji [sprawozdanie].Jacek Dembek - 1990 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 12.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  17
  Tavanéc P. V.. O vidah suždéniá . Izvéstiá Akadémii Nauk SSSR, Sériá istorii i filosofii, vol. 7 , pp. 69–84.Tavanéc P. V.. Kritika istolkovaniá prirody suždénij logikoj otnošénij . Izvéstiá Akadémii Nauk SSSR, Sériá istorii i filosofii, vol. 7 , pp. 360–372.Bakradzé K. S.. K voprosu o sootnošénii logiki i dialéktiki . Voprosy filosofii, no. 2 , pp. 198–209.Čérkésov V. I.. O logiké i marksistskoj dialéktiké . Voprosy filosofii, no. 2 , pp. 209–222.Strogovič M. S.. O prédmété formal'noj logiki . Voprosy filosofii, no. 3 , pp. 309–317.Os'makov I. I.. O logiké myšéniá i o nauké logiké . Voprosy filosofii, no. 3 , pp. 317–330.Popov P. S.. Prédméi formal'noj logiki i dialéktika . Voprosy filosofii, no. 1 , pp. 210–218.Zavadskaá N. V.. K diskussii po voprosam logiki . Voprosy filosofii, no. 1 , pp. 218–222.Makovél'skij A. O.. Čém, dolžna byt' logika kak nauka? Voprosy filosofii, no. 2 , pp. 179–181.Spasov Dobrin. Dialéktičéskuú logiku nado né otricat', a razrabatyvat' . Voprosy filosofii, no. [REVIEW]George L. Kline - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (2):124-128.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  4
  Tomasz Mróz: Selected Issues in the History of Polish Philosophy.Carl Humphries - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 21 (2):249-252.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  21
  Feliks Młynarski – indywidualizm i interakcjonizm po polsku.Zbigniew Ambrożewicz - 2010 - Diametros 23:124-144.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Traktat bolee ili menee po konspektu Emersena.D. Harms - 1993 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 4:120-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Leszek Brogowski, Powidoki i po...unizm i teoria widzenia Władysława Strzemińskiego [After-images and after... Władysław Strzemiński\'s Unism and the Theory of Vision] słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001. [REVIEW]Agnieszka Rejniak - 2004 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  38
  Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz, by Jan Tomasz Gross.James R. Thompson - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):205-212.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  7
  Kédrov B. M.. Ob otnošénii logiki k marksizmu . Voprosy filosofii, no. 4 , pp. 212–227.Astaf'év V. K.. O dvuh stupénáh v razvitii logiki . Voprosy filosofii, no. 4 , pp. 227–231.Lozovskij B. I.. O logiké formal'noj i logiké dialéktičéskoj . Voprosy filosofii, no. 4 , pp. 232–238.Rožin V. P.. Néskol'ko zaméčanij po spornym voprosam logiki . Voprosy filosofii, no. 4 , pp. 238–241.Mitrofanov A. N.. Kratkij obzor néopublikovannyh statéj po logiké . Voprosy filosofii, no. 5 , pp. 153–163.Kitogam obsuždéniá voprosov logiki . Voprosy filosofii, no. 6 , pp. 143–149. [REVIEW]George L. Kline - 1953 - Journal of Symbolic Logic 18 (1):83-86.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
1 — 50 / 1000