26 found
Order:
Disambiguations
Tomasz Puczyłowski [24]Tomasz A. Puczyłowski [5]
See also
Tomasz Puczyłowski
University of Warsaw
 1.  62
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. O argumentacji odwołującej się do implikatury konwersacyjnej.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):93-109.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  1
  Fictional Sentences and the Pragmatic Defence of Direct Reference Theories.Tomasz Puczyłowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):259-276.
  According to Adams and his colleagues, fictional sentences, i.e. sentences featuring fictional names, lack any truth value. To explain intuitions to the contrary, they refer to the pragmatics of fictional assertions and claim that sincere utterances of those sentences generate some conversational implicatures. They argue that all who take fictional sentences to have a truth value tend to mistake implicatures of assertions of such sentences with their literal content. The aim of the paper is to show that this argument is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  The Intent to Lie.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Semiotica 2012 (188).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych.Tomasz Puczyłowski - 2014 - Warszawa: Uniwersytet Warszawski-Wydział Filozofii i Socjologii.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dodatkowy Warunek Racjonalności Manewru Z Zasadnej Stwierdzalności.Tomasz Puczyłowski - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 101 (1):141-156.
  W artykule przedstawiam tzw. chwyt z zasadnej stwierdzalności (WAM) wymierzony w znaną argumentację E. Gettiera, która miała wykazać nieadekwatność tradycyjnej definicji wiedzy. Keith DeRose sformułował trzy warunki poprawności WAM – pokazuję, że zaproponowany w pracy WAM je spełnia. Jeśli zaproponowany sposób wyjaśnienia Gettierowskich przykładów jest poprawny, to konkluzywność argumentacji Gettiera staje się wątpliwa. Jeśli jednak nie jest i przykładów Gettiera nie można wyjaśnić poprzez odwołanie się do generowania fałszywych implikatur konwersacyjnych przez prawdziwe asercje określonych zdań, to warunki poprawności nałożone przez (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Granice Języka. [REVIEW]Tomasz Puczyłowski - 1999 - Edukacja Filozoficzna 27:373-377.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jeszcze o Definicji Uzasadniania.Tomasz Puczyłowski - 2007 - Filozofia Nauki 58 (2):143-144.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kilka uwag o uzasadnieniu kontekstualizmu epistemicznego.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Edukacja Filozoficzna 53:65-80.
  In the paper I present and analyze the most common arguments in a favor of epistemic contextualism i. e. the thesis that the truth-value of a given knowledge report varies with the context of its attribution. I point out why these arguments seem to be unsound or inconclusive. I also appeal to recent empirical studies carried out lately by Joshua May, Walter Sinnott-Armstrong, Jay G. Hull and Aaron Zimmerman whose results suggest that the contextualists’ intuitions concerning the evaluation of knowledge (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kłopoty Z Zasadami Poznającego Umysłu.Tomasz Puczyłowski - 2004 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 8 (2):55-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. On Conversational Implicatures in Questions.Tomasz Puczyłowski - 2018 - Filozofia Nauki 26 (1):23-48.
  This article explores the connection between questions and conversational implicatures. We put forward a theoretical argument to the effect that questions can contain such implicatures. We also present extensive empirical material that confirms this hypothesis. The article focuses on a class of utterances used simultaneously to express an epistemic stance toward a state of affairs stated in a subordinate clause and to receive a response from an interlocutor, like in the following example: Don’t you think Peter should be going home (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. O celowości kłamstwa (uwagi o definicjach kłamstwa i kłamania).Tomasz Puczyłowski - 2014 - Edukacja Filozoficzna 57:5-25.
  The main aim of the paper is to discuss some recent definitions of lie and lying, particularly that proposed recently in Edukacja Filozoficzna by Andrzej Stępnik. First I point out that his proposals share common conviction that among other things one has to have intention to deceive someone in order to lie. But this is wrong since it is quite clear that in a case of bold-face lies one can lie without having this intention. And bold-face lies are lies. It (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O Pytaniach Bałamutnych. Uwagi o Kłamstwie, Pytaniach I Implikaturze Konwersacyjnej.Tomasz Puczyłowski - 2010 - In Deskrypcje i prawda. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne. pp. 257-273.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O wypowiedziach jako zródle przekonan.Tomasz Puczyłowski - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):160-177.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O wartości logicznej zdań fikcjonalnych.Tomasz Puczyłowski - 2018 - In Myślenie dziś V-VI: Fikcja. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. pp. 59-75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Pytania a implikatura konwersacyjna.Tomasz Puczyłowski - 2016 - Edukacja Filozoficzna:255-278.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Problem Gettiera a problem uzasadnienia.Tomasz Puczyłowski - 2007 - Filozofia Nauki 2.
  The Gettier problem concerns the definition of knowledge as justified true belief. In the paper I argue that Gettier's cases are not cases of justified true belief because Gettier's examples rely on some problematic assumptions. The first is rather elementary definition of justification and the other is that justification is preserved by entailment, that is, (A) for all agents X, if X is justified in believing that p , and X realizes that the truth of p entails the truth of (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Problem Gettiera a logika przekonań.Tomasz Puczyłowski - 2000 - Edukacja Filozoficzna 29:5-19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Problem Gettiera, Prawdziwość a Problem Uzasadnienia Epistemicznego.Tomasz Puczyłowski - 2013 - Edukacja Filozoficzna 56:75-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Próba Rekonstrukcji Argumentu Z Implikatury Konwersacyjnej.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Edukacja Filozoficzna 54:29-38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Uwagi o Definicji Kłamstwa.Tomasz Puczyłowski - 2010 - Edukacja Filozoficzna 49:137-156.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Uwagi o kłamstwie i kłamaniu na kanwie pracy Jerzego Pelca" O pojęciu kłamstwa–z punktu widzenia semiotyki".Tomasz Puczyłowski - 2018 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 106 (2):165-184.
  Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie to stwierdzając. Argumentuję, że przyjmowany w analizowanej pracy warunek (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wymienialność Wyrażeń Koreferencyjnych W Wypowiedziach Przekonaniowych.Tomasz Puczyłowski - 2003 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 6 (4):249-262.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zdania Moore’a W Świetle Teorii Implikatury, Artykuł.Tomasz Puczyłowski - 2002 - In Filozofia i nauki szczegółowe. Warszawa: Koło Filozoficzne przy MISH, Uniwersytet Warszawski. pp. 56-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zmiana przekonań w funkcji implikatury wypowiedzi.Tomasz Puczyłowski - 2001 - Filozofia Nauki 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. A Remark on Luminosity.Tomasz A. Puczyłowski - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4):5-16.