6 found
Order:
 1. Mirosław Żelazny, \"Nietzsche. Ten wielki wzgardziciel\", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ss. 226.Tomasz Siwiec - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O pojęciu intencji moralnej i jej znaczeniu dla etyki filozoficznej.Tomasz Siwiec - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ryszard Kleszcz, O rozumie i wartościach.Tomasz Siwieć - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Etyka filozoficzna jako hermeneutyka moralności.Tomasz Siwiec - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 4 (4):177-192.
  Autor zastanawia się nad stosunkiem między hermeneutyką a etyką filozoficzną. Z jednej strony ujmuje etykę jako normatywną refleksję krytyczną, z drugiej natomiast jako hermeneutykę moralności. W nawiązaniu do Gadamerowskiego ujęcia problemu rozumienia, autor podkreśla znaczenie phronesis i postuluje powrót do idei filozofii praktycznej, która potrafi ująć i opisać całość rzeczywistości przeżywanej, wyartykułowanej w prawie i obyczaju. Podstawę dla tak rozumianej etyki filozoficznej stanowi etos, którego samoprezentacja następuje we wspólnotowej formie życia. Etyka filozoficzna, w perspektywie hermeneutycznej, wyrasta z samej praktyki życia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Wspomnienie o doc. Stanisławie Soldenhoffie.Tomasz Siwiec, Michał Rydlewski & Radosław Wiśniewski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Koncepcja realizmu hipotetycznego Konrada Lorenza jako postulat ontologiczny ewolucyjnej teorii poznania.Tomasz Siwiec - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):173-180.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark