Results for 'Tomasz Z. Akwinu'

1000+ found
Order:
 1. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  23
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  51
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  O wieczności świata [recenzja] Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła Wybrane, 1984.Aleksander BOŻEK - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tomasz z Akwinu i scholoastyczne rozumienie natury bytu.Jerzy Kopania - 1988 - Idea 2 (2):45-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tomasz z Akwinu monotonicznie.Patryk Pogoda - 2012 - Filozofia Nauki 20 (2).
  The paper is a critical reaction to Marcin Trepczyński article “Thomas Aquinas Non-Monotonically” (Filozofia Nauki 2/2011). It is shown that the author misunderstood the real forms of Thomas Aquinas reasoning. I present arguments which show why these reasonings are monotonic by analyzing some of the examples which Trepczyński is using to justify the opposite thesis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tomasz z Akwinu niemonotonicznie.Marcin Trepczyński - 2011 - Filozofia Nauki 19 (2).
  Non-monotonic logics has been popular for recent 15 years. However, it occurs that they are useful to describe some reasonings presented by… Thomas Aquinas. In this paper I show four examples of reasonings where Thomas abandons the principle of monotonicity, all taken from two questions of Summa theologiae concerning God. In each of them Aquinas adds some new premises to the previous set of premises and then draws a conclusion contrary to the previous one, what is impossible under the classical (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Komentarze do „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, I–II, kwestia 55.Tomasz de Vio - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Analiza formalna wybranych dowodow NA jedynosc boga U swietego tomasza Z akwinu.Tomasz Kakol - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):144-154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):85-102.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problem przyczynowania sprawczego w ujeciu mieczysŁawa gogacza w kontekscie drugiej drogi sw. Tomasza z Akwinu.Tomasz Stepien - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (2):95-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Filozof i sztuka (\"Stefan Morawski - szkic do portretu. Materiały z okazji jubileuszu 60-lecia\", pod red. T. Porady, Łódź 1984. [REVIEW]S. Z. - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.Marek Piechowiak - 2012 - In Marek Piechowiak & Tomasz Turowski (eds.), Szkice o godności człowieka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. pp. 35-47.
 18.  18
  Logika teologii objawionej w pismach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.Marcin Trepczyński - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):61-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Ziemia jako część Wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu.Marcin Karas - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):41-67.
  The Earth as Part of the Universe in Saint Thomas Aquinas’ Cosmology (Sum.) . 68 The present article aims at presenting the place the Earth takes in the universe in Saint Thomas Aquinas\' cosmology. The author of the article is of the opinion that Aquinas\' writings, exceeding Aristotle\'s commentary, were a comprehensive attempt at answering the question about the real structure of the universe. In the Dominican scholar\'s methodology a creative aspect can be seen of the critical assessment of the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  „Piąta droga” św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J.M. Bocheńskiego i P. Weingartnera.Marek Porwolik - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):77-99.
  The present state of research reveals that basically Fr. J.M. Bochenski left three versions of the formalizations of St. Thomas Aquinas’ fifth way. The first version comes from the article Die fünf Wege, published in 1989, and the third one, which is unauthorized, from the book Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2-11, published in Munich in 2003. These works are completed by the second version from two manuscripts of the book: one German and one (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.Andrzej Maryniarczyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):155-172.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Natura społeczeństwa w myśli św, Tomasza z Akwinu.Henryk Majkrzak - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:253-254.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Naturalna niezniszczalność ciał niebieskich według św. Toma- sza z Akwinu.Marcin Karas - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):109-127.
  The subject of the article is the question of the nature of heavenly bodies in St Thomas Aquinas\' approach. The Dominican thinker, using Aristotle\'s cosmology, tries to present his understanding of the Stagirite\'s theory concerning natural indestructibility of heavenly bodies, which he treats as relatively perfect beings built of ether and indestructible in the world of nature, although they are contingent and created by God. The issue proves the Angelic Doctor\'s independence and self-reliance; studying the universe he not only used (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z Akwinu.Krzysztof A. Wojcieszek - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):381-395.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Prawo stanowione a wolność człowieka (z perspektywy filozofii nowożytnej i św. Tomasza z Akwinu).Paweł Skrzydlewski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):189-215.
  Modern and contemporary times have brought a juxtaposition and a peculiar rivalry between the positive law and man\'s freedom that have not been known earlier. This is accompanied not only by a tendency to give law and freedom autonomy, but also to separate them from man\'s nature, from real order of social life and from the moral dimension of human activities. The article undertakes an attempt at revealing the ostensible character of the antagonism between positive law formulated by man and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Terminologia problemu przedmiotu intelektu w dziełach św. Tomasza z Akwinu.Piotr Cyciura - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):109-126.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Naturalna i nadprzyrodzona miłość oraz przyjaźń w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.Henryk Majkrzak - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:129-131.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Koncepcje teologii według Bonawentury i Tomasza z Akwinu.Adam Górniak - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):423-439.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Problem Nieśmiertelności Duszy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.Henryk Majkrzak - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:166-167.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Problem istnienia w platonizmie w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.Piotr Cyciura - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  THE PROBLEM OF BEING IN PLATONISM FROM THE PERSPECTIVE OF THOMAS AQUINAS. A META-SYSTEMATIC ESSAY In spite of the apparent opposition to Plato, Aristotle accepted a lot from the thought of his master. The intuition, which plays the key role in the system of Plato, was understood by Aristotle in terms of how we grasp the middle term of syllogism. It is not, therefore, the intuition of being, but the reasoning, departing from the experience (nature’s “intention”), which is the way (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Koncepcja Prawa W Summa Theologiae Św. Tomasza Z Akwinu Analiza Filozoficzna.Henryk Majkrzak - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:157-158.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Teoria Intelektu Moznościowego I Jej Konsekwencje W Kontekście Polemiki Tomasza Z Akwinu Z Awerroizmem Lacińskim.Mikolaj Krasnodebski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:139-155.
 33. Pożądanie a intelekt według św. Tomasza z Akwinu.Paweł Święcki - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):182-207.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Przedmiot metafizyki według św. Tomasza z Akwinu w ujęciu historycznym.Piotr Cyciura - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):129-140.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego.Adam Aduszkiewicz - 1988 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Istnienie i istota przypadłości w de ente et essentia sw tomasza z akwinu.Eryk Łazewski - 2005 - Studia Philosophiae Christianae 41 (1):141-152.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Problematyka heksaemeralna w komentarzach Bonawentury i Tomasza z Akwinu do Lombardowych Sentencji.Mieczysław Boczar - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 43 (3):183-203.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Rola Historii Filozofii W Punkcie Wyjścia Metafizyki: Na Podstawie Tekstów Świętego Tomasza Z Akwinu Oraz Arystotelesa.Piotr Cyciura - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Średniowiecze jako właściwa przestrzeń teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu.Jacek Grzybowski - 2004 - Civitas 8 (8):40-82.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Dzieło Tomasza z Akwinu a fenomenologia.Jan Krokos - 2007 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Pytanie w filozofii Tomasza z Akwinu.Jan Krokos - 2002 - Studia Philosophiae Christianae 38 (1):5-18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Godność człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.Henryk Majkrzak - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:208-210.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Metoda Metafizyki Realistycznej: Wraz Z Tekstem Komentarza Św. Tomasza Z Akwinu Do 5. I 6. Kwestii Boecjusza "de Trinitate" W Przekładzie Aleksandra Białka. [REVIEW]Andrzej Maryniarczyk - 2005 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Filozoficzna koncepcja ciała ludzkiego w Scriptum super libros Sententiarum św. Tomasza z Akwinu.Paweł Milcarek - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 11 (3):19-34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Suma teologiczna Tomasza z Akwinu.Paweł Milcarek - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 5 (1):197-211.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Tajemnica Ludzkiej Nieprawości: Aktualność Nauki Św. Tomasza Z Akwinu o Złu Moralnym I Wadach Głównych.Mirosław Mróz - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów Tomasza z Akwinu, Hume'a i Kanta.F. Przybylski - 1958 - Roczniki Filozoficzne 6:13-31.
 48. Dekonstrukcja istnienia. Heidegger przeciwko św. Tomaszowi z Akwinu.Wawrzyniec Rymkiewicz - 2007 - Kronos 1 (1):40-61.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Teoria przyczynowania celowego W pismach arystotelesa I tomasza Z akwinu.Weronika Szczepkowska - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (1):96-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Doprecyzowanie zagadnienia Verbum Interius (sŁowo wewnetrzne) w pismach sw. Tomasza z Akwinu.Lech Szyndler - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (2):109-132.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000