53 found
Order:
See also
Tomasz Żuradzki
Jagiellonian University
 1. Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos.Tomasz Żuradzki - 2014 - Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6):441-457.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 3. Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (10):54-56.
  In their insightful article, Brent Kious and Margaret Battin (2019) correctly identify an inconsistency between an involuntary psychiatric commitment for suicide prevention and physician aid in dying (PAD). They declare that it may be possible to resolve the problem by articulating “objective standards for evaluating the severity of others’ suffering,” but ultimately they admit that this task is beyond the scope of their article since the solution depends on “a deep and difficult” question about comparing the worseness of two possible (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  61
  Pascal’s Mugging.Nick Bostrom & Tomasz Żuradzki - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
 5. Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):774-778.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 6. The Practical Implications of the New Metaphysics of Race for a Postracial Medicine: Biomedical Research Methodology, Institutional Requirements, Patient–Physician Relations.Joanna K. Malinowska & Tomasz Żuradzki - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (9):61-63.
  Perez-Rodriguez and de la Fuente (2017) assume that although human races do not exist in a biological sense (“geneticists and evolutionary biologists generally agree that the division of humans into races/subspecies has no defensible scientific basis,” they exist only as “sociocultural constructions” and because of that maintain an illusory reality, for example, through “racialized” practices in medicine. Agreeing with the main postulates formulated in the article, we believe that the authors treat this problem in a superficial manner and have failed (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 7. The Normative Significance of Identifiability.Tomasz Żuradzki - 2019 - Ethics and Information Technology 21 (4):295-305.
  According to psychological research, people are more eager to help identified individuals than unidentified ones. This phenomenon significantly influences many important decisions, both individual and public, regarding, for example, vaccinations or the distribution of healthcare resources. This paper aims at presenting definitions of various levels of identifiability as well as a critical analysis of the main philosophical arguments regarding the normative significance of the identifiability effect, which refer to: (1) ex ante contractualism; (2) fair distribution of chances and risks; (3) (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Uzasadnienie Sprzeciwu Sumienia: Lekarze, Poborowi I Żołnierze.Tomasz Żuradzki - 2016 - Diametros 47:98-128.
  I will argue that physicians have an ethical obligation to justify their conscientious objection and the most reliable interpretation of the Polish legal framework claims that conscientious objection is permissible only when the justification shows the genuineness of the judgment of conscience that is not based on false beliefs and arises from a moral norm that has a high rank. I will demonstrate that the dogma accepted in the Polish doctrine that the reasons that lie behind conscientious objection in medicine (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9. Meta-Reasoning in Making Moral Decisions Under Normative Uncertainty.Tomasz Żuradzki - 2016 - In Dima Mohammed & Marcin Lewiński (eds.), Argumentation and Reasoned Action. College Publications. pp. 1093-1104.
  I analyze recent discussions about making moral decisions under normative uncertainty. I discuss whether this kind of uncertainty should have practical consequences for decisions and whether there are reliable methods of reasoning that deal with the possibility that we are wrong about some moral issues. I defend a limited use of the decision theory model of reasoning in cases of normative uncertainty.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. Etyka wojny a dopuszczalność zabijania.Tomasz Żuradzki - 2010 - Diametros 25:103-117.
  W artykule wykażę, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żółnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając stanowiska (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13. Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction.Tomasz Żuradzki - 2017 - Diametros 53:1-5.
  Until very recently, normative theorizing in ethics was frequently conducted without even mentioning uncertainty. Just a few years ago, Sven Ove Hansson described this state of affairs with the slogan: “Ethics still lives in a Newtonian world.” In the new Oxford Handbook of Philosophy and Probability, David McCarthy writes that “mainstream moral philosophy has not been much concerned with probability,” understanding probability as “the best-known tool for thinking about uncertainty.” This special predilection for certainty in ethics was surprising since most (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  81
  The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties.Tomasz Żuradzki - 2015 - American Journal of Bioethics 15 (2):25-27.
  Jeremy R. Garrett claims that the nature and scope of our rescue duties cannot be properly understood and addressed without reference to social context or institutional background conditions. In my comment I focus not on social or institutional but on psychological background conditions that are also necessary for the conceptualization of rescue cases. These additional conditions are of crucial importance since an entire paradigm of “rescue medicine” is founded, as Garret notices, on the powerful and immediate “impulse to rescue” (Garrett (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  77
  Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych.Tomasz Żuradzki - 2017 - Diametros 51:113-136.
  The results of empirical research show that people prefer to help identified individuals rather than unidentified ones. This preference has an important influence on many private and public decisions, for example concerning vaccination or the distribution of healthcare resources. The aim of this article is to define the terms: “identified”, “unidentified”, “statistical”, and then to analyze three philosophical arguments concerning the normative implications of this preference: 1) contractualism ex ante ; 2) fair distribution of chances and risks; 3) principles regarding (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  74
  Organ Donor Registration Policies and the Wrongness of Forcing People to Think of Their Own Death.Tomasz Żuradzki & Katarzyna Marchewka - 2016 - American Journal of Bioethics 16 (11):35-37.
  MacKay and Robinson (2016) claim that some legal procedures that regulate organ donations (VAC, opt-in, opt-out) bypass people's rational capacities and thus are “potentially morally worse than MAC”, which only employs a very mild form of coercion. We provide a critique of their argumentation and defend the opposite thesis: MAC is potentially morally worse than the three other options.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. A Situation of Ethical Limbo and Preimplantation Genetic Diagnosis.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):780-781.
  In my previous paper I argued that if in vitro fertilization (IVF) is legal and practiced there is no moral ground to object to legalization of preimplantation genetic diagnosis (PGD). My opponent raises an objection that my paper “fails to address the ethical argumentation of one key opponent of IVF – the Catholic Church”. In this reply I show that her/his thesis that embryos created during IVF are in ‘ethical limbo’ and “fall outside the moral universe of Christian ethics” does (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej.Tomasz Żuradzki - 2014 - Diametros 42:204-226.
  Celem artykułu jest krytyka kilku popularnych argumentów przeciwko wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy omówię trzy argumenty tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Na koniec pokażę, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt status quo.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a.Tomasz Żuradzki - 2010 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Genetic Engineering and The Non-Identity Problem.Tomasz Żuradzki - 2008 - Diametros 16:63-79.
  In my essay I consider the imaginary case of a future mother who refuses to undergo genetic alteration on her germline although she knows that her, as yet unconceived, child will have a serious genetic disorder. I analyze the good and bad points of two branches of arguments directed against her decision, consequentialist and rights-based. Then I discuss whether accepting one line of these arguments or the other makes a difference in moral assessment. I conclude that, although from the preanalytical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?Tomasz Żuradzki - 2009 - Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience.Wojciech Ciszewski & Tomasz Żuradzki - 2018 - American Journal of Bioethics 18 (7):62-64.
  Lawrence Nelson (2018) criticizes conscientious objection (CO) to abortion statutes as far as they permit health care providers to escape criminal liability for what would otherwise be the legally wrongful taking of a pregnant woman’s life by refusing treatment (i.e. abortion). His key argument refers to the U.S. Supreme Court judgment (Roe v. Wade 1973) that does not treat the unborn as constitutional persons under the Fourteenth Amendment. Therefore, Nelson claims that within the U.S. legal system any vital interests of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  47
  Non-Epistemological Values in Collaborative Research in Neuroscience: The Case of Alleged Differences Between Human Populations.Joanna K. Malinowska & Tomasz Żuradzki - 2020 - American Journal of Bioethics Neuroscience 11 (3):203-206.
  The goals and tasks of neuroethics formulated by Farahany and Ramos (2020) link epistemological and methodological issues with ethical and social values. The authors refer simultaneously to the social significance and scientific reliability of the BRAIN Initiative. They openly argue that neuroethics should not only examine neuroscientific research in terms of “a rigorous, reproducible, and representative neuroscience research process” as well as “explore the unique nature of the study of the human brain through accurate and representative models of its function (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (3):36-38.
  While agreeing with the main conclusion of Dominic Wilkinson and colleagues (Wilkinson, Butcherine, and Savulescu 2019), namely, that there is no moral difference between treatment withholding and withdrawal as such, we wish to criticize their approach on the basis that it treats the widespread acceptance of withdrawal aversion (WA) as a cognitive bias. Wilkinson and colleagues understand WA as “a nonrational preference for withholding (WH) treatment over withdrawal (WD) of treatment” (22). They treat WA as a manifestation of loss aversion (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  A Data-Driven Argument in Bioethics: Why Theologically Grounded Concepts May Not Provide the Necessary Intellectual Resources to Discuss Inequality and Injustice in Healthcare Contexts.Tomasz Żuradzki & Karolina Wiśniowska - 2020 - American Journal of Bioethics 20 (12):25-28.
  In this paper, we use an innovative, empirical, and–as yet–rarely applied method in bioethics, namely corpus analysis, which is commonly used in literature studies, linguistics (Bake...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  16
  Against the Precautionary Approach to Moral Status: The Case of Surrogates for Living Human Brains.Tomasz Żuradzki - 2021 - American Journal of Bioethics 21 (1):53-56.
  My paper builds on the conceptual tools from three interrelated philosophical debates that—as I believe—may help structure important if chaotic discussions about surrogates for living human brains and resolve some practical issues related to regulatory matters. In particular, I refer to the discussions about the “moral precautionary principle” in research ethics (Koplin and Wilkinson 2019); about normative uncertainty in ethics (MacAskill, Bykvist, and Ord 2020), and about the inductive risk problem for animal welfare scientists (Birch 2018). I elucidate upon the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej.Tomasz Żuradzki - 2003 - Principia 34.
  Recenzja książki Charlesa Taylora, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  47
  Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej.Tomasz Żuradzki - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (2):53-72.
  Etycy nie poświęcali dotąd wiele uwagi niepewności, koncentrując się często na skrajnie wyidealizowanych hipotetycznych sytuacjach, w których zarówno kwestie empiryczne (np. stan świata, spektrum możliwych decyzji oraz ich konsekwencje, związki przyczynowe między zdarzeniami), jak i normatywne (np. treść norm, skale wartości) były jasno określone i znane podmiotowi. W poniższym artykule – który jest rezultatem projektu dotyczącego różnych typów decyzji w sytuacjach niepewności związanej z postępem w naukach i technologiach biomedycznych – przedstawię analizę sytuacji niepewności normatywnej, czyli takich, w których podmiot (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  26
  Etyka wojny. Antologia.Tomasz Żuradzki & Tomasz Kuniński (eds.) - 2009 - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Antologia tekstów poświęconych etycznym aspektom agresji i przemocy stosowanej przez państwo. Obejmuje teksty najwybitniejszych naukowców z dziedziny etyki praktycznej i filozofii politycznej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Granice troski o przyszłe pokolenia.Tomasz Żuradzki - 2010 - Diametros 26:206-225.
  W artykule rozważam następujący problem: czy powinniśmy przykładać taką samą wagę do interesów i dobrobytu ludzi istniejących w przyszłości, jak do interesów i dobrobytu jednostek żyjących obecnie? Staram się wykazać, że traktowanie wymiaru czasowego analogicznie do przestrzennego jest problematyczne, zarówno jeśli chodzi o wymogi moralne, jak i o zasady sprawiedliwości, którymi powinny kierować się instytucje społeczne. Analizuję problem społecznej stopy dyskontowej, a także wskazuję na ograniczenia, jakie napotyka w związku z nim konsekwencjalistyczny rachunek zysków i strat w kontekście sprawiedliwości międzypokoleniowej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  96
  Klauzula sumienia: lekarze jak poborowi.Tomasz Żuradzki - 2015 - Filozofia W Praktyce 1 (1).
  „Skoro powszechnie przyjmuje się, że sumienie jest suwerenne, to nie wiadomo, po co lekarz miałby uzasadniać pisemnie swój światopogląd” – napisała Naczelna Izba Lekarska w skardze do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał tę część skargi oddalił w wyroku z 7 października 2015 r., ale stwierdził, że „Celem prowadzenia dokumentacji medycznej nie jest (…) utrwalanie na piśmie poglądów filozoficzno-prawnych lekarza”. Uznał też, że uzasadnienie „powinno mieć charakter medyczny, a nie służyć wyjaśnieniu światopoglądu lekarza, czy też wskazaniu zasady moralnej leżącej u podstaw jego zachowania”. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej.Tomasz Żuradzki - 2016 - Filozofia W Praktyce 2 (14).
  Niektórzy twierdzą, że nawet jeśli ktoś nie wierzy, że embriony lub płody ludzkie mają jakiś szczególnie wyróżniony status moralny, to z ostrożności powinien traktować je tak, jak gdyby miały pełny status moralny. Pokażę, dlaczego takie rozumowanie jest niepoprawne.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Normatywność, internalizm, wyjaśnianie działania.Tomasz Żuradzki - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4):661-670.
 37. Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych.Tomasz Żuradzki - 2014 - Nauka 4:111-119.
  Obecny ranking czasopism humanistycznych jest skrajnie niesprawiedliwy: za publikację w najlepszych czasopismach w swoich dziedzinach humaniści mogą otrzymać tylko 10 pkt (lista C); za publikacje w najsłabszym w danej dziedzinie czasopiśmie indeksowanym przez Thomson Reuters (TR) i posiadającym Impact Factor (IF) dostaje się obecnie 15, a w najlepszym – 50 (lista A). W tym tekście najpierw omawiam trzy możliwości sporządzenia rankingu czasopism filozoficznych, a potem przedstawiam własną propozycję rankingu opartego na liście ERIH i indeksie SCImago (Scopus). Główna zaleta mojego rozwiązania (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych.Tomasz Żuradzki - 2014 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 106 (2):279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  85
  Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych.Tomasz Żuradzki - 2011 - Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Time-Biases and Rationality: The Philosophical Perspectives on Empirical Research About Time Preferences.Tomasz Żuradzki - 2016 - In Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek & Łukasz Kurek (eds.), The Emergence of Normative Orders. Copernicus Press. pp. 149-187.
  The empirically documented fact is that people’s preferences are time -biased. The main aim of this paper is to analyse in which sense do time -biases violate the requirements of rationality, as many authors assume. I will demonstrate that contrary to many influential views in psychology, economy and philosophy it is very difficult to find why the bias toward the near violates the requirements rationality. I will also show why the bias toward the future violates the requirements of rationality in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  47
  The Fifth Face of Fair Subject Selection: Population Grouping.Tomasz Żuradzki - 2020 - American Journal of Bioethics 20 (2):41-43.
  The article by MacKay and Saylor (2020) claims that the principle of fair subject selection yields conflicting imperatives (e.g. in the case of pregnant women) and should be understood as “a bundle of four distinct sub-principles” (i.e. fair inclusion, burden sharing, opportunity, distribution of third-party risks), each having conflicting normative recommendations (MacKay and Saylor 2020). The authors also offer guidance as to how we should navigate between subprinciples that may conflict with each other. The problem is a crucial one since (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  44
  The Normative Significance of Empirical Moral Psychology.Tomasz Żuradzki - 2020 - Diametros 17 (64):1-5.
  Many psychologists have tried to reveal the formation and processing of moral judgments by using a variety of empirical methods: behavioral data, tests of statistical significance, and brain imaging. Meanwhile, some scholars maintain that the new empirical findings of the ways we make moral judgments question the trustworthiness and authority of many intuitive ethical responses. The aim of this special issue is to encourage scholars to rethink how, if at all, it is possible to draw any normative conclusions by discovering (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Saving/Creating Distinction and the Axiology of the Cost–Benefit Approach to Neonatal Medicine.Tomasz Żuradzki - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (8):29-31.
  The aim of this commentary is to discuss the axiology of the cost–benefit approach assumed by Travis Rieder (2017) to analyze medical decision making in the case of extremely preterm infants.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Utylitarystyczna utopia jednego świata.Tomasz Żuradzki - 2007 - Etyka 40:176-82.
  Recenzja książki Petera Singera, Jeden świat. Etyka globalizacji, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Własność jako konwencja.Tomasz Żuradzki - 2008 - Diametros 15:102-110.
  Recenzja książki: Liam Murphy, Thomas Nagel, The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford University Press, Oxford – New York 2002.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Wolność jako przekleństwo najsłabszych.Tomasz Żuradzki - 2007 - Civitas 10 (10):247-255.
  Recenzja książki Michaela Walzera, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Muza, Warszawa 2006.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Wolność jako przekleństwo najsłabszych.Tomasz Żuradzki - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 10:247-255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Własność to złudzenie.Tomasz Żuradzki - 2007 - Rzeczpospolita 12 (19).
  Własność prywatna nie jest żadnym naturalnym uprawnieniem, ale prawną konwencją zdefiniowaną przez system podatkowy. Stopień ingerencji w rzekomo naturalne prawo własności nie może być podstawą oceniania systemów podatkowych, bo sama własność jest wytworem takich systemów. Podatki nie odbierają nam własności, tylko umożliwiają jej istnienie.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 53