4 found
Order:
Disambiguations
Tone Dyrdal Solbrekke [3]Tone Solbrekke [1]
 1. Professional responsibility under pressure?Tomas Englund & Tone Dyrdal Solbrekke - 2011 - In Ciaran Sugrue & Tone Solbrekke (eds.), Professional responsibility: new horizons of praxis. New York, NY: Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  8
  Læring av yrkesetikk – nytter utdanning? En forskningsbasert fremstilling.Tone Dyrdal Solbrekke - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):115-136.
  Denne artikkelen innledes med en forutsetning: at dagens samfunn er sterkt avhengig av ekspertsystemer som utvikles og forvaltes av profesjoner og deres medlemmer. Profesjonsutøvelse må derfor forankres i faglig kunnskap og ikke minst i en reflektert etisk bevissthet om profesjoners samfunnsoppdrag. Med dette som utgangspunkt påpekes det i denne artikkelen at høyere utdanning har ansvar for å utdanne kommende profesjonsutøvere med moralsk handlingsberedskap. I lys av dette gjennomgås nasjonal og internasjonal forskning på læring av yrkesetikk innenfor ulike profesjonsutdanninger og erfaringer (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Professional responsibility: new horizons of praxis.Ciaran Sugrue & Tone Solbrekke (eds.) - 2011 - New York, NY: Routledge.
  Professional Responsibility: New Horizons of Praxis addresses the manifold and complex challenges inherent in professional responsibility. Since the beginning of the 20th Century, professions have been accorded a conjoined mandate - political and moral responsibility - to serve the interests of individual's and society. The quality of professional work, how professionals understand and live out their responsibilities in practice, is a matter of pervasive concern since increasingly they have such a prominent presence in most people's lives. Until the late 1960's, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  18
  You Learn How to Write from Doing the Writing, But You Also Learn the Subject and the Ways of Reasoning.Anne Line Wittek, Tone Dyrdal Solbrekke & Kristin Helstad - 2017 - Outlines. Critical Practice Studies 18 (1):81-108.
  The research question addressed in this paper is: How do the activities of writing mediate knowledge of writing, disciplinary knowledge, and professional knowledge as intertwined sites of learning? To conceptualise the role that writing can take in these complex processes, we apply an analytical framework comprising two core concepts; mediation and learning trajectories. We draw on an empirical study from the context of initial teacher education in Norway. From our analysis, we identify three qualities of writing as important. First, the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark