Results for 'TrzeciaOgólnopolska Konferencja Etyków'

39 found
Order:
 1. .TrzeciaOgólnopolska Konferencja Etyków - 1969 - Etyka 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  IV międzynarodowa konferencja etyków krajów socjalistycznych.Ewa Klimowicz - 1980 - Etyka 18:313-321.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  To, co powiedziane. Konferencja na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.Joanna Odrowąż-Sypniewska - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):103-115.
  W dniach 9–13 września 2016 roku na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie odbyła się konferencja „What is said – what is meant”. Konferencja miała dwie wyraźnie oddzielone części: pierwsza „What is said” odbywała się w dniach 9–10 września, a druga „What is meant” – w dniach 12–13 września. Odróżnienie tego, co powiedziane, od tego, co w inny sposób komunikowane, wywodzi się zwykle z filozofii Paula Grice’a...
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót.Natasza Szutta - 2007 - Diametros 11:40-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  26
  Konferencja w Wilnie [konferencje i sympozja].Robert Janusz - 2004 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  27
  III Krakowska Konferencja Metodologiczna [konferencje] 9-10 V 1996, OBI + Instytut Informatyki UJ.Jacek Urbaniec - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 19.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Konferencja „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Konteksty Filozoficzne, Teatralne I Filmowe”, Instytut Filozofii, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, 19–20 Listopada 2015. [REVIEW]Maciej Dombrowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):129.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Czlowiek wobec swiata [wymiar ekologiczny]. Miedzynarodowa Konferencja Filozoficzna.Z. Hull - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie 2:217-218.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  V Krajowa Konferencja \\\"Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych\\\" (Kraków 2000).Jacek Sobota - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6:266-269.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Wprowadzenie: Konferencja „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism”.Agnieszka Kijewska - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):9-12.
 11.  2
  Homo ruralis - międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego oraz przez Niemiecki Instytut Geografii Regionalnej, Jełgawa 1998 r.Ewa Gładkowska - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4:165-166.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Kształcenie humanistyczne w uczelni rolniczej - międzynarodowa konferencja wykładowców przedmiotów humanistycznych w uczelniach rolniczych i technicznych, Sankt Petersburg, 1997.Krzysztof Szulborski - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3:287-288.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Konferencja ekologiczna - Orońsko 2000.Franciszek Chmielewski - 2001 - Estetyka I Krytyka 1 (1):171-174.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Człowiek wobec świata (wymiar ekologiczny) Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna.Zbigniew Hull - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Konferencja Logiki Nieklasyczne - teoria i zastosowania.Andrzej Indrzejczak - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Konferencja w Rydzynie na temat własności socjalistycznej.Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):297-298.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Szkice Z Fenomenologii I Filozofii Analitycznej Konferencja Naukowa, Zorganizowana Przez Zak±Ad Historii Filozofii I Miñedzyuczelniany Instytut Wiedzy Humanistycznej Uniwersytetu Szczeci'nskiego, Szczecin, 28 Luty-1 Marzec 1992. [REVIEW]Wojciech Krysztofiak, Halina Perkowska & Uniwersytet Szczeciânski - 1993 - Uniwersytet Szczeciânski.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. II Konferencja: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich.Józef Kufel - forthcoming - Estetyka I Krytyka 12 (12):205-210.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Polsko-francuska konferencja na zamku w Reszlu.Mateusz Kwaterko - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 31 (3):225-226.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. II Ogólnopolska Konferencja Tłumaczy i Badaczy Filozofii Niemieckiej w Bachotku.Przemysław Parszutowicz - 2005 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Konferencja„Filozofia egzystencji a etyka“.W. Płotka - 2010 - Etyka 43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Polsko-niemiecko-włoska konferencja na temat technizacji świata życia - Berlin 2005.Andrzej Przyłębski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):215-216.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pod nazwą: \"Byt i powinność. Status i funkcje wartości\".Halina Rarot - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. American and European Yalues IV. Interna­tional Conference on Josiah Royce. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.Krzysztof Piotr Skowroński - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Konferencja The American Philosophical Association w Atlancie.K. P. Skowroński - 2002 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozofia kryzysu. Międzynarodowa konferencja naukowa w Genewie.Kazimierz Szałata - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):332-336.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Konferencja "Etyka cnót: możliwości i ograniczenia".Natasza Szutta & Artur Szutta - 2009 - Etyka 42:185-187.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. W kierunku nowej metodologii filozofii. Konferencja Centrum Arche w Uniwersytecie St Andrews.Tadeusz Szubka - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Podsumowanie konferencji etyków polskich i radzieckich.A. F. Szyszkin - 1968 - Etyka 3:95-96.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna \"Herder i filozofia XVIII i XIX wieku\" (Olsztyn - Morąg 28 września - 2 października 2003 r.). [REVIEW]Witold Tulibacki - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. I polsko-niemiecka konferencja etyczna.Krzysztof Wojciechowski - 1983 - Etyka 20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. II Polsko-Niemiecka Konferencja Etyczna.Krzysztof Wojciechowski - 1983 - Etyka 20:187-189.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Polsko-niemiecka konferencja filozoficzna.Krzysztof Wojciechowski - 1981 - Etyka 19:241-242.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Konferencja w stulecie urodzin Alfreda Tarskiego.J. Woleński - 2002 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Poznanie a Prawda: [Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 2007, Boguchwała].Andrzej L. Zachariasz (ed.) - 2009 - Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  78
  Z działalności OBI. Sprawozdanie za rok 2004.Paweł Polak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36.
  Sprawozdanie z działalności OBI: VIII Krakowska Konferencja Metodologiczna, Sympozjum w Pasierbcu, Festiwal Nauki, Działalność wydawnicza, OBI w Internecie.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  Filozofia XVII wieku — jej źródła i kontynuacje. Klasycy filozofii XVII wieku i ich współczesna recepcja.Paulina Winiarska - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):160-163.
  XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozofia XVII wieku — jej źródła i kontynuacje. Klasycy filozofii XVII wieku i ich współczesna recepcja”.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  W kręgu pytań o człowieka: osoba, brak, byt?Paulina Winiarska - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):151-155.
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „W kręgu pytań o człowieka: osoba, brak, byt?”.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Imperatyw kategoryczny i intuicjonistyczne dziedzictwo Sidgwicka.Paweł Łuków - 2008 - Etyka 41:110-129.
  Artykuł przedstawia interpretację imperatywu kategorycznego podaną przez H. Sidgwicka w The Methods of Ethics i wpływ tej interpretacji na kolejne pokolenia filozofów anglosaskich. Interpretacja ta jest Kantowi całkowicie obca, ponieważ w swojej lekturze Kanta Sidgwick korzystał z zespołu idei, które od dawna były obecne w brytyjskiej filozofii moralnej i znacznie różniły się od idei Kantowskich. Autorytet Sidgwicka spowodował, że jego błędne opinie o imperatywie kategorycznym bezkrytycznie powtarzano bez solidnych badań nad tekstami Kanta. Sidgwickowska interpretacja imperatywu kategorycznego żyje własnym życiem w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark