Results for 'Tsao-Wei Liang'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Temperature Effect on Elastic Modulus of Thin Films and Nanocrystals.Lihong Liang, Meizhi Li, Fuqi Qin & Yueguang Wei - 2013 - Philosophical Magazine 93 (6):574-583.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Converging Evidence for the Processing Costs Associated with Ambiguous Quantifier Comprehension.Corey T. McMillan, Danielle Coleman, Robin Clark, Tsao-Wei Liang, Rachel G. Gross & Murray Grossman - 2013 - Frontiers in Psychology 4.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  1
  Hsü Wei Ti Wen Hsüeh Yü Yi Hsu Hsu Wei Ti Wen Hsueh Yu Yi Hsu.Kuo-ch'ing Tu & Richard I.-Cheng Liang - 1981 - Journal of the American Oriental Society 101 (4):428.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wo Yu Zhongguo Min Zhu Tong Meng: Wei Tuan Jie Kang di He Ping Jian Guo Er Ben Zou.Shuming Liang - 2011 - Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan.Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) - 2006 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Seismic Expression of Delta to Deep-Lake Transition and its Control on Lithology, Total Organic Content, Brittleness, and Shale-Gas Sweet Spots in Triassic Yanchang Formation, Southern Ordos Basin, China.Hongliu Zeng, Wei Wang & Quansheng Liang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF1-SF14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  3
  Better Cognitive Performance Is Associated With the Combination of High Trait Mindfulness and Low Trait Anxiety.Satish Jaiswal, Shao-Yang Tsai, Chi-Hung Juan, Wei-Kuang Liang & Neil G. Muggleton - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  11
  Preconditioning Point-Source/Point-Receiver High-Density 3D Seismic Data for Lacustrine Shale Characterization in a Loess Mountain Area.Wei Wang, Xiangzeng Wang, Hongliu Zeng & Quansheng Liang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF177-SF188.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  21
  Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 10.  7
  Theta Oscillation Reveals the Temporal Involvement of Different Attentional Networks in Contingent Reorienting.Chi-Fu Chang, Wei-Kuang Liang, Chiou-Lian Lai, Daisy L. Hung & Chi-Hung Juan - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 11.  2
  Revealing the Electrophysiological Correlates of Working Memory-Load Effects in Symmetry Span Task With HHT Method.Kai-Yu Chuang, Yi-Hsiu Chen, Prasad Balachandran, Wei-Kuang Liang & Chi-Hung Juan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Corrigendum: Better Cognitive Performance Is Associated With the Combination of High Trait Mindfulness and Low Trait Anxiety.Satish Jaiswal, Shao-Yang Tsai, Chi-Hung Juan, Wei-Kuang Liang & Neil G. Muggleton - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Evaluation of Clinical Frailty Screening in Geriatric Acute Care.Xin Ying Chua, Sabrina Toh, Kai Wei, Nigel Teo, Terence Tang & Shiou Liang Wee - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  The Dorsal Attentional System in Oculomotor Learning of Predictive Information.Philip Tseng, Chi-Fu Chang, Hui-Yan Chiau, Wei-Kuang Liang, Chia-Lun Liu, Tzu-Yu Hsu, Daisy L. Hung, Ovid J. L. Tzeng & Chi-Hung Juan - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 15.  24
  Poems by Wang Wei.Hans H. Frankel, Chang Yinnan, Lewis C. Walmsley & Wang Wei - 1960 - Journal of the American Oriental Society 80 (2):174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Liang Shuming Xuan Ji: Liangshuming Xuan Ji.Shuming Liang - 2005 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Liang Shuming Xian Sheng Lun Ru Fo Dao.Shuming Liang - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Liang Shuming Xian Sheng Jiang Kong Meng.Shuming Liang - 2008 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Liang Shuming Zi Shu.Shuming Liang - 2004 - Henan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Liang Shuming Zi Shu: Wo Shi Zen Yang Yi Ge Ren = the Story of My Life.Shuming Liang - 2012 - Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Liang Shuming Zhi Fu Ren de Si Shi Jiu Feng Jia Shu.Shuming Liang - 2014 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wu Cao Bu Chu Ru Cang Sheng He: Liang Shuming Wan Nian Kou Shu.Shuming Liang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wo Sheng You Ya Yuan Wu Jin: Liang Shuming Zi Shu Wen Lu.Shuming Liang - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhe Ge Shi Jie Hui Hao Ma: Liang Shuming Wan Nian Kou Shu = has Man a Future?Shuming Liang - 2011 - Tianjin Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo Zui Hou Yi Ge da Ru: Ji Fu Qin Liang Shuming.Peishu Liang - 2011 - Jiangsu Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Wei Zhengtong Zi Xuan Ji.Zhengtong Wei - 2005 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu.Cairu Bai - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wang Longxi Zhe Xue Xi Tong Zhi Jian Gou: Yi "Jian Zai Liang Zhi" Shuo Wei Zhong Xin.Weiqian Gao - 2009 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xin Shi de Li Liang: Taixu Wei Shi Xue Si Xiang Yan Jiu.Guangliang Li - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Empire on the Brink: From the Demise of the Han Dynasty to the Fall of the Liang Dynasty. Notes on Chinese Historiography in the Wei-Jin-Nanbeichao Period.Achim Mittag & Min & Ye - 2008 - In Fritz-Heiner Mutschler & Achim Mittag (eds.), Conceiving the Empire: China and Rome Compared. Oxford University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin.Zhenxi Wang - 2011 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wei Xiao Shi Yi Zhong Li Liang.Guohua Wang - 2006 - Bei Fang Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Xian Qin Liang Han Dao Jia Si Wei Yu Shi Jian.Mingsheng Xue - 2007 - Wen Jin Chu Ban She You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Liang Han Wei Jin Zhe Xue Shi.Haichun Zeng - 2008 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. She Qun, Jia Zu Yu Wang Xue de Xiang Li Shi Jian: Yi Ming Zhong Wan Qi Jiangxi Jishui, Anfu Liang Xian Wei Li.Yixi Zhang - 2006 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Wei Yuan Hui.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Intellectual Culture in Medieval Paris: Theologians and the University, C.1100–1330.Ian P. Wei - 2012 - Cambridge University Press.
  In the thirteenth century, the University of Paris emerged as a complex community with a distinctive role in society. This book explores the relationship between contexts of learning and the ways of knowing developed within them, focusing on twelfth-century schools and monasteries, as well as the university. By investigating their views on money, marriage and sex, Ian Wei reveals the complexity of what theologians had to say about the world around them. He analyses the theologians' sense of responsibility to the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  15
  Why Lazarus Laughed: The Essential Doctrine Zen--Advaita--Tantra.Wu Wei Wei - 2003 - Sentient Publications.
  Why Lazarus Laughed explicates the essential doctrine shared by the traditions of Zen Buddhism, Advaita, and Tantra. Wei Wu Wei has become an underground spiritual favorite whose fans anxiously await each reissued book.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  16
  Hsieh Liang-Tso and the Analects of Confucius: Humane Learning as a Religious Quest.Thomas W. Selover - 2005 - Oup Usa.
  This book presents a focused analysis of the core value of Confucian thought, namely the jen, through an investigation of Hsieh Liang-tso's analysis of the Analects of Confucius. Selover argues that Hsieh's handling of key issues in interpreting and applying the Confucian Analects, his experiental reasoning as well as his deference to scriptural classics and earlier tradition, bear important similarities to the practice of theology in Western religious traditions. The volume also contains a translation of Hsieh's commentary on the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Hsieh Liang-Tso and the Analects of Confucius: Humane Learning as a Religious Quest.Thomas W. Selover - 2003 - Oxford University Press USA.
  Hsieh Liang-tso was one of the leading direct disciples of Ch'eng Hao and Ch'eng I, the two brothers who were the early leaders of the Confucian revival known as Neo-Confucianism in Northern Sung China. Hsieh was thus among the first to recognize and follow the insights of the Ch'eng brothers as definitive of the authentic Confucian tradition, a recognition that became the conviction of the majority of later Confucian scholars and practitioners. The present book is a focused analysis of (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  21
  The Butterfly Lovers: The Legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai: Four Versions, with Related Texts. Edited and Translated by Wilt L. Idema. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, 2010. Pp. Xxxvi+ 220. Hardcover $44.00. Paper $14.95. Chinese Religion: A Contextual Approach. By Xinzhong Yao and Yanxia Zhao. Lon. [REVIEW]By Wei Zhang Albany - 2011 - Philosophy East and West 61 (2):405.
 44. Sheng Ming, Shih Yeh, Wei Lai.Hsüeh-liang[from old catalog] Chʻen - 1979
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. P I P an Ti Chi Ch Eng Yü Ch Uang Tsao Ti Fa Chan.Charles Wei-Hsun Fu - 1986 - Tung Ta T U Shu Kung Ssu Tsung Ching Hsiao San Min Shu Chü.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ju Chia Ssu Hsiang Hsin Lun Ch Uang Tsao Hsing Chuan Huan Ti Tzu Wo.Wei-Ming Tu, Wen-Chang Chou, Ting Shan & Yu-hua Ts ao - 1996
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Three Phases of Arendt's Theory of Totalitarianism.Roy Tsao - 2002 - Social Research: An International Quarterly 69 (2):579-619.
 48. Self-Consciousness and Immunity.Timothy Lane & Caleb Liang - 2011 - Journal of Philosophy 108 (2):78-99.
  Sydney Shoemaker, developing an idea of Wittgenstein’s, argues that we are immune to error through misidentification relative to the first-person pronoun. Although we might be liable to error when “I” (or its cognates) is used as an object, we are immune to error when “I” is used as a subject (as when one says, “I have a toothache”). Shoemaker claims that the relationship between “I” as-subject and the mental states of which it is introspectively aware is tautological: when, say, we (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49. Decision-Making Process of Internal Whistleblowing Behavior in China: Empirical Evidence and Implications.Julia Zhang, Randy Chiu & Liqun Wei - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (S1):25-41.
  In response to the lack of empirical studies examining the internal disclosure behavior in the Chinese context, this study tested a whistleblowing -decision-making process among employees in the Chinese banking industry. For would-be whistleblowers, positive affect and organizational ethical culture were hypothesized to enhance the expected efficacy of their whistleblowing intention, by providing collective norms concerning legitimate, management-sanctioned behavior. Questionnaire surveys were collected from 364 employees in 10 banks in the Hangzhou City, China. By and large, the findings supported the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 50.  27
  Most Cited Business Ethics Publications: Mapping the Intellectual Structure of Business Ethics Studies in 2001–2008.Zhenzhong Ma, Dapeng Liang, Kuo-Hsun Yu & Yender Lee - 2012 - Business Ethics 21 (3):286-297.
  This study explores the research paradigms of contemporary business ethics research in 2001–2008. With citation data from the top two business ethics journals included in the Social Sciences Citation Index, this study conducts citation and co-citation analysis to identify the most important publications, scholars, and research themes in the business ethics area and then maps the intellectual structure of business ethics studies between 2001 and 2008. The results show that current business ethics studies cluster around four major research themes, including (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
1 — 50 / 1000