Order:
 1.  53
  Late medieval logic.Tuomo Aho & Mikko Yrjönsuuri - 2011 - In Leila Haaparanta (ed.), The development of modern logic. New York: Oxford University Press. pp. 11.
  This chapter deals with medieval logic from the time when it first had full resources for systematic creative contributions onward. It focuses on the era when the ancient heritage was available and medieval logic was able to add something substantial to it, even to surpass it in some respects. The chapter explains that characterization such as this cannot be adequately expressed with years or by conventional period denominations; however, it is hoped that the grounds for drawing boundaries will become clearer (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  7
  On the philosophy of attitude logic.Tuomo Aho - 1994 - Helsinki: Akateeminen Kirjakauppa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  19
  Consequences, Theory of.Tuomo Aho - 2011 - In H. Lagerlund (ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy. Springer. pp. 229--233.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  68
  Logic and semantics in the twentieth century.Gabriel Sandu & Tuomo Aho - 2009 - In Leila Haaparanta (ed.), The development of modern logic. New York: Oxford University Press. pp. 562.
  This chapter explores logical semantics, that is, the structural meaning of logical expressions like connectives, quantifiers, and modalities. It focuses on truth-theoretical semantics for formalized languages, a tradition emerging from Carnap's and Tarski's work in the first half of the last century that specifies the meaning of these expressions in terms of the truth-conditions of the sentences in which they occur. It considers Tarski-style definitions of the semantics of a given language in a stronger metalanguage, Tarski's impossibility results, and attempts (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Modal logic from Kant to possible worlds semantics.Tapio Korte, Ari Maunu & Tuomo Aho - 2011 - In Leila Haaparanta (ed.), The development of modern logic. New York: Oxford University Press.
  This chapter begins with a discussion of Kant's theory of judgment-forms. It argues that it is not true in Kant's logic that assertoric or apodeictic judgments imply problematic ones, in the manner in which necessity and truth imply possibility in even the weakest systems of modern modal logic. The chapter then discusses theories of judgment-form after Kant, the theory of quantification, Frege's Begriffsschrift, C. I. Lewis and the beginnings of modern modal logic, the proof-theoretic approach to modal logic, possible world (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  33
  Benjamin Hill and Henrik Lagerlund, eds. , The Philosophy of Francisco Suárez . Reviewed by.Tuomo Aho - 2013 - Philosophy in Review 33 (1):37-40.
 7.  22
  Concordance to Descartes' "Meditationes de Prima Philosophia" (review).Tuomo Aho & Mikko Yrjönsuuri - 1998 - Journal of the History of Philosophy 36 (1):135-136.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Reviewed by:Concordance to Descartes’ “Meditationes de Prima Philosophia.” by Katsuzo Murakami, Meguru Sasaki, Tetsuichi NishimuraTuomo Aho and Mikko YrjönsuuriKatsuzo Murakami, Meguru Sasaki, and Tetsuichi Nishimura. Concordance to Descartes’ “Meditationes de Prima Philosophia.” Hildesheim: Olms-Weidmann, 1995. Pp. v + 355. Cloth, DM 198.00.This is a product from the Descartes database of Tokyo University scholars. It gives an account of the occurrences and contexts of words in the Meditationes (the main (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  42
  Descartes's Intellectual Memory.Tuomo Aho - 2016 - Rivista di Storia Della Filosofia 71 (2):195-219.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Erik Ahlman merkityksestä ja kommunikaatiosta.Tuomo Aho - 2019 - Ajatus 76 (1):83-99.
  Eräs 1900-luvun kielifilosofian kiinnostavimmista aloitteista oli ehdotus, joka määritteli merkitykset kommunikaation avulla, puhujien intentioiden kautta. Tämä linja kehittyi aikanaan kuuluisaksi Paul Gricen ansiosta. Osoittautuu, että hyvin samantapaisia ajatuksia oli alustavasti esittänyt jo suomalainen Erik Ahlman useissa teksteissään vuodesta 1926 alkaen. Hänen tärkein innoittajansa oli silloin Anton Martyn kieliteoria. Ahlman tekee myös olennaisen erottelun: toisaalta puhujilla on yksityiset intentionsa, toisaalta kielen yleinen normisto säätelee ”pelin sääntöjen lailla” sitä mitä lauseella voi mielekkäästi ilmaista. Ilmeisesti Ahlman on etappi Martyn ja Gricen välillä ja (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Norms and Modes of Thinking in Descartes.Tuomo Aho, Mikko Yrjönsuuri & Suomen Filosofinen Yhdistys (eds.) - 1999 - Helsinki: Societas Philosophica.
 11.  19
  On the Interpretation of Attitude Logics.Tuomo Aho - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 1--11.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. On the logic of memory.Tuomo Aho & Ilkka Niiniluoto - 1990 - Acta Philosophica Fennica 49:408-429.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Propositional attitudes.Tuomo Aho - 2003 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 80 (1):201-221.
  Finland is internationally known as one of the leading centers of twentieth century analytic philosophy. This volume offers for the first time an overall survey of the Finnish analytic school. The rise of this trend is illustrated by original articles of Edward Westermarck, Eino Kaila, Georg Henrik von Wright, and Jaakko Hintikka. Contributions of Finnish philosophers are then systematically discussed in the fields of logic, philosophy of language, philosophy of science, history of philosophy, ethics and social philosophy. Metaphilosophical reflections on (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  31
  Filosofisia tutkielmia.Gottfried Wilhelm Leibniz, Tuomo Aho & Markku Roinila (eds.) - 2011 - Gaudeamus.
  Filosofisia tutkielmia sisältää Leibnizin tärkeimmät metafyysiset teokset ja lisäksi varsin laajan valikoiman lyhyitä kirjoituksia monilta hänen filosofiansa aloilta: logiikkaa, tieto-oppia, etiikkaa, oikeusfilosofiaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja eri uskontokuntien uskontunnustusten yhteensovittamisesta. Tutkielman lisäksi mukana on osia kirjeenvaihdosta Antoine Arnauld’n kanssa ja koko kuuluisa kirjeenvaihto Samuel Clarken kanssa. Teos sisältää myös johdannon sekä selitysosan, jotka avaavat nykylukijalle tämän monipuolisen filosofian ajattelua. A collection of Leibniz writings translated to Finnish with introduction and notes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  59
  Frege and his groups.Tuomo Aho - 1998 - History and Philosophy of Logic 19 (3):137-151.
  Frege's docent's dissertation Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Grössenbegriffes gründen(1874) contains indications of a bold attempt to extend arithmetic. According to it, arithmetic means the science of magnitude, and magnitude must be understood structurally without intuitive support. The main thing is insight into the formal structure of the operation of ?addition?. It turns out that a general ?magnitude domain? coincides with a (commutative) group. This is an interesting connection with simultaneous developments in abstract algebra. As his main application, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark