Results for 'Ufuk Başar'

59 found
Order:
 1.  18
  Ethics Lead the Way Despite Organizational Politics.Ufuk Başar, Ünsal Sığrı & H. Nejat Basım - 2018 - Asian Journal of Business Ethics 7 (1):81-101.
  The aim of this study was to find out whether ethical leadership has an impact on employees’ organizational identification and the perceptions of organizational politics moderate this process. To this end, to ensure triangulation on findings, two separate researches were made. First, a cross-sectional survey was conducted on 137 employees who worked at the head office of a private bank in Istanbul using self-report questionnaires. Second, 2 years later, a time-lagged survey was conducted on 119 employees who worked at the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  9
  Links of Consciousness, Perception, and Memory by Means of Delta Oscillations of Brain.Erol Başar & Aysel Düzgün - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  Evaluating Ethical Sensitivity in Surgical Intensive Care Nurses.Zehra Basar & Dilek Cilingir - forthcoming - Nursing Ethics:096973301879273.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  War and Faith: Memories of the Great Patriotic War in the Russian Orthodox Church.Christian Basar - 2016 - Constellations 7 (2):56-66.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin.Murat BAŞAR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):241-241.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  23
  Interaction Between the Business and Family Lives of Women Entrepreneurs in Turkey.Hatun Ufuk & Özlen Özgen - 2001 - Journal of Business Ethics 31 (2):95 - 106.
  This research was carried out among 220 married women entrepreneurs in Ankara urban center to determine the interaction between the business and family lives. In this study, random sampling method has been used and women entrepreneurs have been taken to sphere of the research were interviewed. The effect of being an entrepreneur on the multiple roles (family, social, economical and individual) and the state of conflict between the entrepreneur role and other roles in family were examined. On the other hand, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Hiperaktif Öğrencilerin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Sorunlarının Okuma Eğilimler.Murat BAŞAR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):443-443.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chaos-and Alpha-Preparation in Brain Function.E. Basar, C. Basar-Eroglu, J. Roschke & J. Schult - 1989 - In Rodney M. J. Cotterill (ed.), Models of Brain Function. Cambridge University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  35
  Fen ve Teknoloji Dersinde Web Destekli Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılar.S. Deniz Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):927-927.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Öz-Yeterliklerinin Yapısal Eşitlik Modeliyl.Solmaz Aydin - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):221-221.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Book review: Le devenir de dieu, by Andre lacocque. . Editions universitaires, Paris, 1967. 190 pp. 38 fr. 60; la chair dans l'ancien testament: "Basar," by Daniel lys. . Editions universitaires, Paris, 1967. 175 pp. 24 fr. 70. [REVIEW]J. K. Kuntz - 1968 - Interpretation 22 (3):346-347.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Kaygı Ve Kaygının Yabancı Dil Başarısına Etkisi.Hayrettin Tunçel - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1987-1987.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi.Erkan Yeşi̇ltaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1621-1621.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Matematikten Başarılı Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Süreçlerinin İnc.Ahmet Kesi̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):559-559.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  İş Birlikli Ve Geleneksel Grup Çalışmasının Dil Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi.Mehmet Nuri Kardaş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):603-603.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Başarı Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma.Mehmet Fatih Kaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):563-563.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Öğretmen Adaylarının Bilişsel Çarpıtma, Genel Özyeterlik İnançları Ve Başarı/Başarısızlık Yüklemeler.Levent Göller - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):477-477.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmeye Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme.Eray EĞMİR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):337-337.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Yaratıcı Drama Temelli Matematik Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerin Başarı ve Hatırlama Düzeyine Et.İzzet Görgen - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1005-1005.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşım.Elif Bahadir - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisans Programı Başarılarının Mezun Olunan Lise Türü.Mehmet Kayhan Kurtuldu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):425-425.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumlarının Başarı Hedef Yönelimler.Berna Ürün Karahan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):783-783.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Ufuk Serin, Early Christian and Byzantine Churches at Iasos in Caria.Alexander Zäh - 2008 - Byzantinische Zeitschrift 101 (1):280-283.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Özdüzenleme Stratejileri Ve Başarı Ve Başarısızlık Yüklemeleri Arasındaki İlişkiler.Hale Sucuoğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1183-1183.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ve Başarı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilerinin Durum Değe.Sabriye Şener - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):875-875.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki.Arif ÇERÇİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):705-705.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bi.Mehmet Fatih Ayaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin G.Hatice Altunkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):113-113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Çoklu Zek'ya Dayalı Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarılarına Ve Üstb.Fatmagül Durmuş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):443-443.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı ve Tutuma.Barış ÇİFTÇİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):235-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  İlkokulda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Tartı.Ali Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):861-861.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Biyoloyi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarıs.Hakan Kurt - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):473-490.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Disiplinlerarası Materyal Geliştirme Sürecinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Başarıla.Oğuzhan Sevi̇m - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):897-897.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Bitkisel Dokular Konusunun Öğretilmesinde İşbirliğine Dayalı Öğretimin Öğrenci Başarısı Ve Kalıcılığ.Emrah Özbuğutu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1013-1013.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Öğrencilerin Matematik Başarısının Uluslararası Fen Ve Matematik Eğilimleri Araştırması Sonuçlarına.İlkay Abazaoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):33-33.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir E.Seher Bayat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):535-535.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  AGSL Müzik Bölümü Mezunlarının 'Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri'ndeki Akademik Başarıları.Cahit Aksu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):67-67.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakk.Ayten Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):185-185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Ana Dil Öğreniminde Akademik Başarıları.Kadriye Gencer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):441-441.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Çocuklarda Görülen Sosyal Problemlerin Akademik Başarıya Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncele.Onur Köksal - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):873-873.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Sonuçlarına Göre Ülkelerin Başarılar.İlknur Maya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1665-1665.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Sosyal Bilgiler Dersinde Sorgulayıcı-Araştırma Tabanlı Öğrenme Modeli Yaklaşımı: Başarı Ve Öğrenmede.İlhan İlter - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):591-591.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Brain Function and Oscillations, Vol. II: Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes, Edited by Erol Basar. [REVIEW]Wolfgang Klimesch - 1999 - Trends in Cognitive Sciences 3 (6):244-244.
 44. Siberliter Söylemler ve Cemaatin Başarı Şansı.Langdon Winner - 2002 - Cogito 30:144-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  An Invitation to Critical Social Science of Big Data: From Critical Theory and Critical Research to Omniresistance.Ulaş Başar Gezgin - forthcoming - AI and Society:1-9.
  How a social science of big data would look like? In this article, we exemplify such a social science through a number of cases. We start our discussion with the epistemic qualities of big data. We point out to the fact that contrary to the big data champions, big data is neither new nor a miracle without any error nor reliable and rigorous as assumed by its cheer leaders. Secondly, we identify three types of big data: natural big data, artificial (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  9
  Sözcük Sezdirimine Dayalı Nefret Sözcükleri Kuramı.Alper Yavuz - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (2):1-29.
  Özet: Bu yazıda nefret sözcüklerinin dilsel işlevi açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle nefret sözcüklerinin kimi özelliklerini tartışıp sonrasında bu özelliklerin tümünün önereceğim sözcük sezdirimine dayalı nefret sözcükleri kuramı ile başarıyla açıklanabileceğini savunacağım. Buna göre nefret sözcükleri sözcük anlamı olarak bir insan grubuna işaret ederken, tipik kullanımlarında kimi olumsuz nitelikleri sözcük düzeyinde sezdirirler. Sözcük sezdirimi kavramı Grice'ın sezdirim kavramının bir tümcecikten daha küçük dilsel yapılara uyarlanmasıyla ortaya çıkar. Bu uyarlamanın olanaklı olduğunun gösterilmesi için Grice’ın tümce düzeyi için tasarladığı ilke ve maksimlerin (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  An Integrated Intuitionistic Fuzzy AHP and TOPSIS Approach to Evaluation of Outsource Manufacturers.Cengiz Kahraman, Başar Öztayşi & Sezi Çevik Onar - forthcoming - Journal of Intelligent Systems.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  15
  Beyond 'Capital': A Necessary Corrective and Four Issues for Further Discussion.Al Campbell & Mehmet Ufuk Tutan - 2006 - Historical Materialism 14 (2):95-112.
 49.  7
  Understanding the Relationship Between Language Ability and Plagiarism in Non-Native English Speaking Business Students.Mike Perkins, Ulas Basar Gezgin & Jasper Roe - 2018 - Journal of Academic Ethics 16 (4):317-328.
  Despite a continued focus exploring the factors related to plagiarism, the relationship between English language ability and plagiarism occurrences is not fully understood. Multiple studies involving student or faculty self-reporting of plagiarism have shown that students often claim English language ability is one of the main reasons why they commit plagiarism offences; however, little research has tested these claims in a rigorous, quantitative manner. This paper presents the findings of an analysis of data collected in a private, international university located (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  How to Expect God’s Reign to Come: From Jesus’ Through the Ecclesial to the Cosmic Body.Jakub Urbaniak & Elijah Otu - 2016 - Hts Theological Studies 72 (4):1-11.
  This study seeks to articulate the universality of the eschatological expectation, in its specifically Christian form, by interpreting it from the perspective of a radical embodiment. This can be understood in a twofold manner. Firstly, the mysterious reality of the eschatological reign of God is rooted in - and thus can be more adequately grasped through the lens of - Jesus' own body seen as distinct yet not separate from his risen body and, mutatis mutandis, from his extended body, both (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 59