Order:
 1.  7
  Recenzije I Prikazi.Vinko Grgurev, Iva Rinčić, Marijan Krivak, Zdravko Perić, Vani Roščić, Lino Veljak & Igor Eterović - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):787-807.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Recenzije.Renata Jambrešić Kirin, Zvonko Šundov, Jelena Debeljak, Snježan Hasnaš, Ksenija Premur, Vani Roščić, Dražen Zetić, Suzana Marjanić & Igor Bezinović - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (2):477-497.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Poetics and the Probable.Vani Roščić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):587-601.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Poetika i vjerojatno.Vani Roščić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):587-601.
  Jedan od temeljnih pojmova Aristotelove teorije o pjesništvu je ‘vjerojatno’. Obično se o ‘vjerojatnom’ misli kao o onom što je slično istini, no za Aristotela to je tek jedna od njegovih značajki. Sam pojam vjerojatnog produbljuje iznoseći razlike između povijesnog i pjesničkog govora, preko dogođenog i onoga što bi se moglo dogoditi. Članak donosi analizu Aristotelovog nadilaženja Platonovog shvaćanja umjetnosti, u prvom redu shvaćanjem umjetnosti kao vještine te novim odnosom prema oponašanju, zatim proučava razvoj razlike između istinitog i sličnog, između (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Pojam navike kod Aristotela.Vani Roščić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):559-570.
  Aristotelov nauk o navici, osim toga što je važan i bogat u sebi, predstavlja temelj potpunijeg shvaćanja njegove teorije o vrlinama, a time i njegove cjelokupne etike. Osnovne ideje ove problematike kroz cijelu povijest filozofije često su budile interes, a i danas njegov nauk tvori jezgru razmišljanja o navici, te je neminovno polazište suvremenih spekulacija. Stoga ćemo se uz obradu glavnih tekstova o navici u Aristotelovim djelima osvrnuti i na interpretaciju talijanskog filozofa Luigi Pareysona, koji smatra da je Aristotelova originalnost (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  The Concept of Habit in Aristotle.Vani Roščić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):559-570.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark