5 found
Order:
 1. К'єркегорівські мотиви філософування м. гайдеґґера.Viacheslav Stepanov & Iryna Luchynska - 2015 - Схід 4 (136).
  Відношення М. Гайдеґґера до екзистенціальної філософії є одним із питань, що глибоко контаміновані амбівалентними тлумаченнями самого філософа, які викривляють траєкторію об'єктивного історико-філософського дослідження дійсних зв'язків між Гайдеґґеровим дискурсом і спадщиною мислителів-екзистенціалістів. Аналіз рефлексивної літератури з проблеми ідентифікації характеру інтерференцій між філософськими дискурсами М. Гайдеґґера і С. К'єркегора дозволив виявити критичні лінії доксографії та історіографії. Установлено, що саме історіографічний підхід забезпечує об'єктивне дослідження генетичного зв'язку категорій Гайдеґґерової парадигми з омонімічним поняттям С. К'єркегора.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Історичний Та Екзистенційний Виміри Містичного Тексту: Герменевтика Твору Мехтільди Магдебурзької "Струменіюче Світло Божества".Viacheslav Stepanov & Artem Borodin - 2014 - Схід 2 (128):166-170.
  У статті досліджується кореляція історичного та екзистенційного вимірів містичної свідомості на прикладі твору Мехтільди Магдебурзької "Струменіюче світло Божества". Герменевтика містичного тексту дозволяє визначити ключові екзистенціали суб'єктивації містичного досвіду в межах середньовічної світоглядної парадигми. Встановлено, що еротична спрямованість містичного дискурсу твору середньовічної візіонерки розкриває глибинний екзистенційний вимір релігійної свідомості.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Феноменологія Мовлення В Містичному Дискурсі Мехтільди Магдебурзької.Viacheslav Stepanov & Artem Borodin - 2014 - Схід 1 (127):203-206.
  У статті досліджується містична рефлексія мовлення у творі Мехтільди Магдебурзької "Струменіюче світло Божества". Позиція мовця в містичному дискурсі твору є позицією суб'єкта містичного союзу, який завжди тримає феноменологічну дистанцію між власним ''Я'', оточуючим світом та Богом. Встановлено, що містична релігійна література поєднує філософську рефлексію з ліричним натхненням.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Проблема суб'єкта у вимірі філософського містицизму.Viacheslav Stepanov & Iryna Luchynska - 2015 - Схід 1 (133):123-126.
  У статті досліджується можливість раціональної реконструкції концептуальної форми суб'єкта з дискурсивної площини містичного філософування. Визначено підходи до сучасного розуміння філософського містицизму. Доведено онтологічний статус містичного виміру буття свідомості людини.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  19
  Методологія історико-філософського дослідження в контексті сучасного філософського процесу.Viacheslav Stepanov & Maria Chebotnikova - 2016 - Схід 1 (141):89-93.
  In the domain of the Ukrainian history of philosophy one can clearly observe symptoms of eclecticism, contamination, and methodological ambiguity. Such situation is rooted in continuous insufficiency of the methodological framework of Ukrainian philosophy, split by competing ideological structures. Critical condition of humanitarian epistemology is aggravated by the urgent need to overtake foreign studies in the corresponding field, which constantly increase in number and evolve in character. The article aims at critical assessment of methodological approaches to historical philosophical analysis within (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark