Results for 'Vijf Vragen Aan'

416 found
Order:
 1. Jan Paternotte, voorzitter Jonge Democraten.Vijf Vragen Aan - forthcoming - Idee.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Hans Wijers, voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel.Vijf Vragen Aan - forthcoming - Idee.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Scheppingsleer vs. animisme: Vergeving vragen aan bomen: Over geloofstaal.Hermen Kroesbergen - 2005 - Bijdragen 66 (4):379-401.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  20
  Politics, Religion, and Christianity? Three Questions to Marcel Gauchet [Politiek, Religie En Christendom? Drie Vragen Aan Marcel Gauchet].Donald Loose - 2005 - Tijdschrift Voor Filosofie 67 (4):697-718.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Review: M. Thys, Fascinatie: een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke (Reeks: Vragen aan Freud).(Amsterdam: Boom, 2006). [REVIEW]Jens De Vleminck - 2007 - Tijdschrift Voor Filosofie 69 (4):755-757.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Een Niet-Kognitieve Omschrijving Van de Godsdienst?/A Non-Cognitive Definition of Religion? Vragen Aan Arnold Burms En Herman de Dijn: Notitie/Questions to Arnold Burms and Herman de Dijn.Jaak Vandenbulcke - 1989 - Bijdragen 50 (3):322-336.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Religie.John Caputo - 2002 - Routledge.
  In dit stimulerende en diepgravende boek onderzoekt John D. Caputo het religieuze denken. Tijdens dit onderzoek komen fascinerende vragen aan de orde: 'Wat heb ik lief als ik God liefheb?' en 'Wat heeft Star Wars ons te zeggen over de huidige beleving van religie?' (proberen we altijd een manier te vinden om te zeggen: 'God zij met je'?) Waarom betekent religie voor zoveel mensen een moreel houvast in een postmoderne, nihilistische tijd? Is het mogelijk om 'religie zonder religie' te (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. De Atheist en de Gelovige: een samenspraak over de theodicee.James Wood - 2002 - Nexus 34.
  In een vruchteloos debat van een filosoof en een bisschop komen vele vragen aan de orde, die de zoekende mens vanaf de oudheid hebben beziggehouden, waaronder het wezen God, de rechtvaardiging van het kwaad in de wereld en hoe dit te rijmen is met de goddelijke liefde.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. De oorsprong en evolutie van leven: 15 van het standaardparadigma afwijkende thesen.Nathalie Gontier - 2004 - Brussel, België: VUBPRESS.
  Translation: How did life originate? What were the first life forms? How did the cells of our body evolve? Is natural selection the only mechanism whereby evolution occurs? What did Darwin mean with the term natural selection and do we still use that definition today? Does evolution occur slow or fast? Are we determined by our genes? We all ask ourselves these questions from time to time. Scientists however often get too technical and philosophers too speculative in their answers. This (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  46
  Enkele Opmerkingen Bij Wijze Van Antwoord Op Sarot En Van Den Brink.Rudi Te Velde - 1999 - Bijdragen 60 (1):73-76.
  De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Duns Scotus en het onvermijdelijk tekort van de wijsbegeerte.Henri Krop - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (4):18-28.
  In het ontstaan van het onderscheid tussen theologie en filosofie, dat voor de westerse cultuur kenmerkend lijkt, heeft Duns Scotus een belangrijke rol gespeeld. Door hem werd de institutionele scheiding die aan de nieuwe universiteiten van Europa bestond in het bewustzijn verankerd. Daarbij keerde hij zich tegen de antieke wijsbegeerte die het theoretisch denken en de zuivere speculatie boven het handelen en de praxis stelde. Ook doorbrak hij het denken in termen van noodzakelijkheid en onveranderlijke essenties van de oudheid. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  36
  Der Sinn Pessimistischer Sätze.Josef Schächter - 1938 - Synthese 3 (1):223 - 234.
  De pessimistische zinnen, waarvan vele op het eerste gezicht klaar en begrijpelijk schijnen, blijken bij nadere beschouwing zinlooze woordenreeksen. De schrijver onderscheidt in zijn logische onderzoekingen drie stadia. In het eerste stadium -- dat van het naïeve begrijpen -- komen ons de pessimistische zinnen, vooral wanneer we in een slechte stemming zijn, zeer vertrouwd voor; in het volgende stadium -- dat der logische analyse -- ontpoppen zij zich als zinlooze woordverbindingen, terwijl in het derde stadium een verklaring wordt gezocht voor (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  Duurzame onzekerheid.Arthur Petersen - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (1):8.
  Hoe beoordelen we de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat verstaan we onder ‘duurzame ontwikkeling’? Deze twee met elkaar samenhangende vragen hebben grote politieke actualiteit en staan centraal in dit themanummer. In de maatschappij en politiek blijkt er verschil van inzicht te bestaan over allerlei aspecten van klimaat en duurzaamheid. Hoewel velen in onze maatschappij de algemene visie delen dat de huidige wijze waarop wij in het Westen onze ‘kwaliteit van leven’ realiseren niet ‘duurzaam’ is, is er veel minder (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  30
  Enkele opmerkingen bij wijze van antwoord op Sarot en Van den Brink.Rudi Te Velde - 1999 - Bijdragen 60 (1):73-76.
  De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Hoe economen begrijpen.Marcel Boumans - 2011 - Wijsgerig Perspectief 51 (2):22-31.
  In de economische wetenschap worden vragen beantwoord met behulp van modellen. Voor ieder type vraag bestaat een eigen klasse van modellen. Het type vraag bepaalt de eisen waaraan het model moet voldoen en geeft daarbij aan hoe de modellen gemaakt dienen te worden. Dit artikel behandelt de vraag die gesteld wordt om tot begrip te komen: de ‘hoezo-vraag’. Om duidelijk te maken welke modellen hoezo-vragen impliceren zal dit type vraag vergeleken worden met ‘waarom-vragen’ en ‘hoeveelvragen’. Het antwoord (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Woorden op zoek naar een meesterwerk.Mitchell Cohen - 2007 - Nexus 47.
  In een deels denkbeeldig tweegesprek met een hoogleraar in de kunstgeschiedenis tracht Mitchell Cohen een antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat is een meesterwerk?’ Hij komt er niet uit. Deze ene vraag roept vooral nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over de verhouding van de notie van een meesterwerk tot politiek of taal, over de verlammende werking van het canon-denken en over de relatie tussen vorm en inhoud in grote kunst. Misschien, zo mijmert Cohen, wordt grote kunst wel gekenmerkt door (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Humor.Simon Critchley - 2002 - Routledge.
  Humor is een fascinerend, prachtig geschreven en komisch boek over wat homor ons kan vertellen over onze menselijke natuur. Van de oudheid tot aan de moderne tijd en puttend uit het werk van een breed scala aan auteurs, in het bijzonder Swift, Sterne, Shaftesbury, Bergson, Beckett en Freud, keert Humor het komische binnenstebuiten en onthult ons een smakelijk inzicht in wat we grappig vinden. Humor beantwoordt vragen zoals: "Waarom lijden komieken aan depressies", "Waarom lachen we zo vaak om dieren" (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Humor.Simon Critchley - 2002 - Routledge.
  Humor is een fascinerend, prachtig geschreven en komisch boek over wat homor ons kan vertellen over onze menselijke natuur. Van de oudheid tot aan de moderne tijd en puttend uit het werk van een breed scala aan auteurs, in het bijzonder Swift, Sterne, Shaftesbury, Bergson, Beckett en Freud, keert Humor het komische binnenstebuiten en onthult ons een smakelijk inzicht in wat we grappig vinden. Humor beantwoordt vragen zoals: "Waarom lijden komieken aan depressies", "Waarom lachen we zo vaak om dieren" (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Diagnose van de Moderne Filosoof: Waarom filosofen gek zijn.Nicole Des Bouvrie - 2018 - Eindhoven: Damon.
  Zijn filosofen gek? Zo ja, waarom? En ligt dat dan aan de filosoof, aan de filosofie of aan de diagnostiek? Dat zijn de vragen die in 'Diagnose van de moderne filosoof' centraal staan. Nicole des Bouvrie neemt aan de hand van het diagnostische handboek van psychiaters en psychologen (de DSM-V) de situatie van de hedendaagse denker onder de loep. Autisme, psychoses, anorexia en andere aandoeningen passeren de revue, om aan de hand van een grondige anamnese van hedendaagse denkbeelden uit (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wat leert ons kennis?Claus Offe - 2007 - Nexus 49.
  Jonge mensen afschermen door hun een ruime dosis ‘ klassieken’ toe te dienen is niet voldoende om ervoor te zorgen dat ze een zelfstandig, kritisch oordeelsvermogen opbouwen, of om ze weerbaar te maken tegen krachten die aan dat vermogen afbreuk kunnen doen. Wat zijn de meest veelbelovende educatieve praktijken om dit vermogen te steunen? Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hiertoe ooit een bevredigende ‘canon’ voor kennis en kunde zal worden opgesteld. Maar universiteiten kunnen in hun dagelijkse praktijk het oordeelsvermogen wel (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wetenschap.Brian Ridley - 2002 - Routledge.
  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen. In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wetenschap.Brian Ridley - 2002 - Routledge.
  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen. In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Lofzang op het leven van de geest.George Steiner - 2011 - Nexus 58.
  In vrijwel iedere mythologie zijn verhalen te vinden die de relatie tussen het vergaren van kennis en noodlottigheid aangeven. Kennis komt volgens zulke verhalen voort uit ongehoorzaamheid en onwettigheid. Toch is het najagen van kennis ook de bekrachtiging van menselijke voortreffelijkheid. Maar, zo zegt Steiner in een lofzang op het leven van de geest, we moeten ons er altijd terdege van bewust zijn dat het antwoord op onze vragen fout, ideologisch of gecorrumpeerd kan zijn, zoals de geschiedenis talloze gruwelijke (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Spelregelwijzigingen in de sport: historische continuïteit versus innovatie.Ivo van Hilvoorde & Johan Steenbergen - 2012 - Wijsgerig Perspectief 52 (1).
  Sportfilosofie en haar centrale vragen Sportfilosofie heeft haar academische wortels in de jaren zeventig van de vorige eeuw, met de oprichting van de International Association for the Philosophy of Sport en het Journal of the Philosophy of Sport . In Nederland heeft sportfilosofie een academische plek verworven aan het begin van de jaren negentig aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  Repliek.Johan van der Hoeven - 1996 - Philosophia Reformata 61 (1):44-60.
  Hoewel in de laatste jaren sterk de nadruk is gelegd op de “autonomie” van het geschrevene ten opzichte van de schrijver en diens belevingswereld, wil deze auteur graag beginnen met een persoonlijke betuiging van erkentelijkheid. Een mens is toch wel zodanig verbonden met een geesteskind dat hij lang bij zich gedragen heeft, dat hij de aandacht en de grondigheid die uit de hiervoor geplaatste reacties spreekt, alleen maar in hoge mate kan waarderen. Hij heeft ze ervaren als toonbeelden van “ontmoeting”. (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  32
  De Democratische Rechtsstaat Aan Het Einde van de Geschiedenis. Een Reactie op Kees Klop.P. B. Cliteur - 1998 - Philosophia Reformata 63 (1):62-69.
  De redactie van Philosophia Reformata heeft een belangrijk project opgezet. Aan de schrijvers van het boek van de Open Universiteit waaraan vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwelijke richtingen hebben meegewerkt, is de mogelijkheid geboden met elkaar in dialoog te treden. De bijdrage van Kees Klop biedt daarvoor om verschillende redenen een uitstekende basis. Ik heb het getroffen met een commentator die de lijn van mijn verhaal voortreffelijk heeft samengevat. We behoeven dus geen tijd te verdoen met het rechtzetten van misverstanden, iets dat (...)
  No categories
  Direct download (8 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  Terloops denken aan God.Johan Goud - 2006 - Wijsgerig Perspectief 46 (1):7-14.
  Het denken van Levinas verdedigt op een uiterst kritische manier de subjectiviteit van de mens en geeft nieuwe inhoud aan de humanistische idealen van vrijheid en waardigheid. Dat verklaart wellicht de populariteit ervan. Na de dood van de metafysische God brengt Levinas bovendien opnieuw, zij het ‘met de knipoog van het raadsel’, God ter sprake . Met eenzelfde knipoog zou men daarom Levinas ‘theoloog’ kunnen noemen. Maar dan wel in heel bepaalde zin.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  27
  J. S. drey en F. Schleiermacher aan het begin Van de fundamentele theologie oorsprongen en ontwikkelingen.Nic Schreurs - 1982 - Bijdragen 43 (3):251-288.
  (1982). J. S. DREY EN F. SCHLEIERMACHER AAN HET BEGIN VAN DE FUNDAMENTELE THEOLOGIE OORSPRONGEN EN ONTWIKKELINGEN. Bijdragen: Vol. 43, No. 3, pp. 251-288.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  26
  Grenzen aan de maakbaarheid.Annemie Halsema - 2007 - Wijsgerig Perspectief 47 (2):17.
  In het kunstwerk ‘The reincarnation of St. Orlan’ verbeeldt de Franse kunstenares Orlan de consequenties van de gedachte dat het menselijk lichaam construeerbaar zou zijn. Maar haar werk maakt tevens duidelijk waar de grenzen van die maakbaarheid liggen, namelijk in de beleving van het lichaam. In dit artikel licht ik aan de hand van het werk van Descartes en Merleau-Ponty de visie op het lichaam toe die in dit kunstwerk tot uitdrukking komt.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  21
  Grenzen aan het vreemde.Jenny Slatman - 2007 - Wijsgerig Perspectief 47 (2):6.
  Dit themanummer is gewijd aan de grenzen van het lichaam. Een grens bepaalt wat tot het eigene behoort en wat niet. Vanuit verschillende perspectieven zullen wij de grenzen tussen het eigene en het vreemde thematiseren. In dit artikel leid ik deze problematiek in aan de hand van Jean-Luc Nancy's filosofische analyse van de vreemdheid van het eigen lichaam.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Strepen aan repen.Karsten Harries - 1998 - Nexus 20.
  Naar aanleiding van het vernielen van Barnett Newman's "Who is Afraid of Red, Yellow and Blue" in het Stedelijk Museum van Amsterdam in 1986 volgt een onderzoek naar soortgelijke destructieve agressie tegen kunstwerken in Europa en de Verenigde Staten. De vernielers van bepaalde kunstwerken beroepen zich vaak op filosofische kunstbeschouwingen, al zijn er ook vandalistische ego-trippers aan het werk, die publieke aandacht willen trekken.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Thomas Jefferson aan Roger C. Weightman.Thomas Pangle - 2003 - Nexus 37.
  'Moge onze keuze het signaal zijn voor de oproep aan mensen om de ketenen te verbreken, waaronder de monnikachtige onwetendheid en het bijgeloof, die hen ertoe hadden overreed zichzelf vast te binden, en om de zegeningen en veiligheid van het zelfbestuur te aanvaarden.'.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. John Keats aan John Taylor.C. Williams - 2003 - Nexus 37.
  'Ik heb alle reden om tevreden te zijn, want ik kan Goddank lezen en wellicht Shakespeare tot in al zijn diepte begrijpen en ik heb, dat weet ik zeker, vele vrienden die als ik faal een verandering in mijn leven en gemoed eerder aan nederigheid zullen toeschrijven dan aan trots - eerder aan een wegkruipen onder de vleugels van de grote dichters dan aan verbittering dat ik niet gewaardeerd word.'.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  James Alfred Loader: ’N Huldeblyk Aan ’N Krities-Solidêre Profeet in Die Eties-Teologiese Tradisie/James Alfred Loader: A Tribute to a Critical-Solidary Prophet in the Ethical Theological Tradition.Andries G. Van Aarde & Yolanda Dreyer - 2013 - Hts Theological Studies 69 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 35.  4
  Hoe Om in Te Kom En Hoe Om Binne Te Bly – Die “Groot Sendingopdrag” Aan Die Kerk Vandag Volgens Matteus 28:16-20.Andries G. Van Aarde - 2006 - Hts Theological Studies 62 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36.  3
  Die Retoriese Analise van Die Brief Aan Filemon in Die Lig van Johannes Chrysostomus Se Homilieë Oor Dié Brief.D. Francois Tolmie - 2014 - Hts Theological Studies 70 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  27
  Seg 27 - H. W. Pleket and R. S. Stroud: Supplementum Epigraphicum Graecum, Vol. 27. Pp. Xix + 370. Alphen Aan den Rijn/Germantown, Maryland, U.S.A.: Sijthoff & Noordhoff, 1980. Fl. 85/$42.50. [REVIEW]P. M. Fraser - 1982 - The Classical Review 32 (1):79-80.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  43
  Henry James, Paardenrennen, en Relatieve Deprivatie--Rational Choice Theory aan het Werk.Luc Bovens - 1987 - In J. Verhoeven (ed.), Social Theory. Leuven, Belgium: Acco.
  I illustrate the use of decision-theory and game-theory in the social sciences by means of examples from Gauthier, Tversky and Kahneman, and Bouldon.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Ontstaan en eerste periode van die Hervormde teologiese opleiding aan die Universiteit van Pretoria.J. A. Loader - 1989 - Hts Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40.  12
  Emotie als struktuur-probleem. Een onderzoek aan de hand van Dooyeweerds leer van het enkaptisch struktuurgeheel.G. Glas - 1989 - Philosophia Reformata 54:29.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41.  12
  Transcendentie en exterioriteit. Een antwoord aan Carlos Steel.Arnold Burms & Herman De Dijn - 1987 - Tijdschrift Voor Filosofie 49:492-500.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Die Einde van Die Wêreld: Die Uitdaging van Die Moderne Natuurwetenskappe Aan Die Tradisionele Eskatologie.Klaus Nürnberger - 2012 - Hts Theological Studies 68 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Vragen voor het links van vandaag.E. R. Engelen - 2005 - Krisis 6 (3):6-10.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ethiek aan gene zijde van het nihilisme.Tsjalling Swierstra - 1989 - Krisis 36:47-57.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Repliek aan Van Woudenberg, Buekens en Marres.René van Woudenberg - forthcoming - Krisis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  9
  ‘Caused Motion’? The Semantics of the English to-Dative and the Dutch Aan-Dative.Timothy Colleman & Bernard De Clerck - 2009 - Cognitive Linguistics 20 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  5
  Een onmogelijk antwoord op onbeantwoordbare vragen?Yvonne Denier - 2019 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 111 (2):245-252.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  De angst voor een teveel aan gevoelens.Sjaak Koenis & Jan de Roder - 2018 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 110 (2):207-212.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  17
  Een Herinnering aan Ds. Dirk van der Hoff.N. J. Van Warmelo - 1953 - Hts Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  83
  Angst aan het begin van de eenentwintigste eeuw.Christophe Andrades - 2007 - Krisis 8 (1):105-109.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 416