Order:
 1. Інноваційна Активність Підприємства У Процесі Розвитку.Viktoriya Kharchenko - 2015 - Схід 8 (140):63-67.
  У статті обґрунтовано науково-методичний підхід до формування системи управління інноваційною активністю підприємства в умовах розвитку, який упорядковує застосування стратегій управління інноваційною активністю відповідно до видів інновацій, внутрішніх і зовнішніх умов їх реалізації, дозволяє зіставити різні групи і види стратегій, що забезпечує комплексне прийняття управлінських рішень і дозволяє підвищити ефективність стратегічного управління розвитком підприємства. У роботі отримав розвиток понятійний апарат теорії інновацій у частині проробки понять "інноваційна активність" і "управління інноваційною активністю" суб'єкта господарювання. Запропоновано комплексний підхід до визначення інноваційної активності, яка (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства.Viktoriya Kharchenko - 2014 - Схід 5 (131):52-56.
  У статті сформульовано концепцію формування системи стратегічного управління розвитком підприємства, яка є комплексним поєднанням внутрішніх ключових аспектів забезпечення стійкого функціонування й факторів зовнішнього впливу, що дозволяє досягти чіткої взаємодії, координації, узгодженості управлінських рішень при їх упровадженні у фінансово-господарську діяльність за умов пріоритету цілей розвитку. Емпірична, теоретична й методологічна основи концепції генерують практичну значущість отриманих результатів дослідження.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Принципи Формування Системи Стратегічного Управління Розвитком Промислового Підприємства.Viktoriya Kharchenko - 2014 - Схід 4 (130).
  There has been noted that in the process of the development of economic relationship, improvement and technology integration, innovations and transformations implementation, increase in productivity and activity outcomes the principles of management, development and system functioning are changed, complemented and transformed. There has been found that to meet the goals of industrial enterprises development, encourage co-operation of all units in the system during development, make financial and economic, production and technical managerial decisions on the basis of systemic approach to management, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark