Order:
 1. Deformation of Form.Vojislav Likar - 1991 - Filozofski Vestnik 12 (1):225-232.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Modeli Zgodovine Znanosti.Vojislav Likar - 1990 - Filozofski Vestnik 11 (1).
  Avtor obravnava Serresovo kritiko koncepta globalne zgodovine na eni strani in njegovo relati-viziranje koncepta rekurentne zgodovine znanosti na drugi strani. Iz dejstva, da je mogoče v realni zgodovini znanosti odkriti vsaj dva osnovna tipa temporalnosti: sekano, diskontinuirano temporalnost invencije in kontinuiteto tradicije, izpelje Serres trditev, da lahko kompleksnost zgodovinskega razvoja znanosti pojasnimo le s kombinacijo zveznih in nezveznih modelov zgodovine znanosti.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark