19 found
Order:
 1. Czy Heideggerowska \'faktyczność\' jest faktyczna? Analiza wczesnych wykładów fryburskich z lat 1919-1923.Włodzimierz Lorenc - 2007 - Fenomenologia 5:51-72.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Filozofia Habermasa jako wyraz zapominania o sobie i wspólnocie. Konsekwencje nadmiernego uniwersalizowania filozofii.Włodzimierz Lorenc - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):153-170.
  Author: Lorenc Włodzimierz Title: HABERMAS’ PHILOSOPHY AS AN EXPRESSION OF FORGETTING ABOUT ONESELF AND COMMUNITY. CONSEQUENCES OF EXCESSIVE UNIVERSALITY OF PHILOSOPHY (Filozofia Jürgena Habermasa jako wyraz zapominania o sobie i wspólnocie. Konsekwencje nadmiernego uniwersalizowania filozofii) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages:153-170 Keywords: HABERMAS, COMMUNITY, HUMAN EXISTENCE, UNDERSTANDING Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The task of the article is to show the consequences of the understanding of philosophy by Jürgen Habermas, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia hermeneutyczna: perspektywy jej rozwoju.Włodzimierz Lorenc - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):533-546.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia i nie-filozofia. Projekt życia z filozofią.Włodzimierz Lorenc - 1988 - Studia Filozoficzne 275 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej.Włodzimierz Lorenc - 2003 - Sztuka I Filozofia 22:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mądrość i filozofia na gruncie hermeneutycznego rozumienia filozofii.Włodzimierz Lorenc - 2001 - Sztuka I Filozofia 20:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Między uniwersalizmem a totalizmem.Włodzimierz Lorenc - 1989 - Studia Filozoficzne 287 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ontologia późnego Lukasca wobec perspektywy \"Geschichte\".Włodzimierz Lorenc - 1984 - Colloquia Communia 12 (1):107-120.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Przekształcenie idei podmiotu.Włodzimierz Lorenc - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Próba powiązania troski o siebie z otwarciem na innych w filozoficznych poglądach Hansa-Georga Gadamera.Włodzimierz Lorenc - 2010 - Fenomenologia 8:93-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Praktyka społeczna a struktura myśli filozoficznej /na marginesie książki A. Ochockiego \"Dialektyka i historia\".Włodzimierz Lorenc - 1986 - Colloquia Communia 25 (2-3):303-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Struktura filozofii Marksa.Włodzimierz Lorenc - 1986 - Studia Filozoficzne 252 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sympozjum Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej w XX wieku: podmiot - poznanie - dyskurs.Włodzimierz Lorenc - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (2):219-220.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Schelling jako prekursor filozofii marksizmu.Włodzimierz Lorenc - 1987 - Studia Filozoficzne 264 (11).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Wisdom and Philosophy Against the Backgroud of the Hermeneutic Concept of Philosophy.Włodzimierz Lorenc - 2001 - Dialogue and Universalism 11 (7-8):15-32.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  What Is Hermeneutic Philosophy?Włodzimierz Lorenc & Karolina Chodzińska - 2020 - Dialogue and Universalism 30 (2):145-158.
  The aim of this article is to characterize hermeneutic philosophy in a manner that differs from the usual attempts at defining this philosophical direction, especially in German philosophy, that is by referencing traditional hermeneutics. I would like to propose expounding its characteristics not in a historical, but theoretical manner. This task involves analysing the place of hermeneutic philosophy among other tendencies in contemporary philosophy as well as showcasing the advantages of its way of philosophizing. The article does not discuss issues (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. W obronie fi lozofi cznego myślenia o człowieku.Włodzimierz Lorenc - 2005 - Colloquia Communia 78 (1-2):13-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. W ramach sporu o postmodernę(izm).Włodzimierz Lorenc - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 37 (1):265-268.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wokół sporu o przedmiot i strukturę filozofii marksistowskiej.Włodzimierz Lorenc - 1986 - Studia Filozoficzne 244 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark