Results for 'Włodzimierz Luty'

212 found
Order:
 1. Prawo jedności i walki przeciwieństw - aspekt metodologiczny (zarys historii problemu).Włodzimierz Luty - 1988 - Studia Filozoficzne 274 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Teoria kapitalizmu monopolistycznego a koncepcja socjalizmu w poglądach Langego z lat trzydziestych.Włodzimierz Luty - 1984 - Colloquia Communia 14 (3-4):167-190.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Preferential Publication of Editorial Board Members in Medical Specialty Journals.J. Luty, S. M. R. Arokiadass, J. M. Easow & J. R. Anapreddy - 2009 - Journal of Medical Ethics 35 (3):200-202.
  Next SectionBackground: Publication bias and discrimination are increasingly recognised in medicine. A survey was conducted to determine if medical journals were more likely to publish research reports from members of their own than a rival journal’s editorial board. Methods: A retrospective review was conducted of all research reports published in 2006 in the four competing medical journals within five medical specialties. Only three journals were willing to divulge the authorship of reports that had been rejected. Results: Overall, 4460 research reports (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  7
  Recovery From Depression: A Discourse Analysis of Interpersonal Psychotherapy.Marie Crowe & Sue Luty - 2005 - Nursing Inquiry 12 (1):43-50.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  21
  Fryderyk Nietzsche – ku estetyce artysty.Jerzy Luty - 2005 - Nowa Krytyka 15.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Problem samodzielności stanowiska strukturalizmu czasoprzestrzennego.Damian Luty - 2016 - Semina Scientiarum 15:172-187.
  The aim of this paper is to place the considerations provided by a philosophical family of positions called “spacetime structuralism” in the context of the debate between classical views: substantivalism and relationism in the philosophy of spacetime. Altough this task was somehow tackled in the past by other researchers, they never stated most generally, what exactly the problem with spacetime structuralism as a standpoint was. I view that problem as the problem of its autonomy and potential reducibility to both of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Denis Dutton (1944–2010) 7.Jerzy Luty - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:7-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. La dialectique: tradition et actualité. La loi de l'unité et de la lutte des contraires-aspect méthodologique (esquisse d'une histoire du problème).W. Luty - 1988 - Studia Filozoficzne 274:15-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pojęcie czasu u Becketta i Cage'a.Jerzy Luty - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:133-148.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sensy obiektywności. Henri Poincaré i Ernst Cassirer w kontekście realizmu strukturalnego.Damian Luty - forthcoming - Diametros:1-17.
  Celem artykułu jest częściowe uzasadnienie negacji tezy, którą nazywam tezą o genezie realizmu strukturalnego. Dotyczy ona postulowanych w obrębie pewnej metafilozoficznej narracji związków między współczesnymi stanowiskami zwanymi epistemicznym realizmem strukturalnym i ontycznym realizmem strukturalnym a poglądami filozofów z początku XX wieku. W artykule rekonstruuję wymienione dwa stanowiska, postulowane związki, jakie mają one mieć z dwoma filozofami, Henri Poincarém oraz Ernstem Cassirerem, a następnie przedstawiam, dlaczego te postulowane związki są nietrafnie rozpoznane. Niesie to za sobą wnioski dotyczące swoistości wymienionych stanowisk oraz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  94
  Palliative Marxism or Imminent Critique: Włodzimierz Brus and the Limits to Classical Marxist Political Economy.Stephen Louw - 1997 - Theoria 44 (89):78-105.
 12.  8
  Włodzimierz Sedlak wobec zagadnienia genezy życia: od biochemii krzemu poprzez bioelektronikę do teologii światła.Marian Wnuk - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):309-310.
  The subject of the presentation was to reveal the main components of the views of Rev. Włodzimierz Sedlak (31.10.1911-17.02.1993) concerning the origin of life. The development of these views passed through the following stages: 1) the theory of silicic life forms (1959-1967) which he labeled \"the theory of siliconides\", 2) the bioelectronic model of abiogenesis (1967-1988), and 3) speculations about electromagnetic biogenesis. The basic claims of the theory of silicic life forms are the following: (a) silicon is an essential (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  32
  Prudence and Past Preferences: Reply to Wlodzimierz Rabinowicz.R. M. Hare - 1989 - Theoria 55 (3):152-158.
 14.  18
  Kenneth McAloon. On the Sequence of Models HODn. Fundamenta Mathematicae, Vol. 82 , Pp. 85–93. - Thomas J. Jech. Forcing with Trees and Ordinal Definability. Annals of Mathematical Logic, Vol. 7 No. 4 , Pp. 387–409. - Włodzimierz Zadrożny. Iterating Ordinal Definability. Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 24 , Pp. 263–310. [REVIEW]René David - 1987 - Journal of Symbolic Logic 52 (2):570-571.
 15.  22
  Universalizability: A Study in Morals and Metaphysics. By Wlodzimierz Rabinowicz.Dennis Rohatyn - 1982 - Modern Schoolman 59 (3):230-231.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Review: Kenneth McAloon, On the Sequence of Models $Operatorname{HOD}_n$; Thomas J. Jech, Forcing with Trees and Ordinal Definability; Wlodzimierz Zadrozny, Iterating Ordinal Definability. [REVIEW]Rene David - 1987 - Journal of Symbolic Logic 52 (2):570-571.
 17.  1
  Etyka antyczna dziś (Włodzimierz Galewicz, Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej).Jakub Mach - 2001 - Etyka 34:197-201.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Zasada uogólnialności w wersji Rabinowicza (Włodzimierz Rabinowicz, Universalizability. A Study in Morals and Metaphysics).Anna Jedynak - 1981 - Etyka 19:234-237.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Etyki zawodowe nareszcie docenione (Włodzimierz Galewicz, red., Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycjęetyk zawodowych).Joanna Miksa - 2010 - Etyka 43:155-160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Włodzimierz Mostowski A.. On the Decidability of Some Problems in Special Classes of Groups. Fundamenta Mathematicae, Vol. 59 , Pp. 123–135.Włodzimierz Mostowski A.. Computational Algorithms for Deciding Some Problems for Nilpotent Groups. Fundamenta Mathematicae, Vol. 59 , Pp. 137–152. [REVIEW]F. B. Cannonito - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (3):476-477.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Review: A. Wlodzimierz Mostowski, On the Decidability of Some Problems in Special Classes of Groups; A. Wlodzimierz Mostowski, Computational Algorithms for Deciding Some Problems for Nilpotent Groups. [REVIEW]F. B. Cannonito - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (3):476-477.
 22.  3
  Remarks Concerning Wlodzimierz Lorenc's Article'from European to Universal: The Contemporary..S. Kowalczyk - 2000 - Dialogue and Universalism 10:137-138.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. W poszukiwaniu granic muzyki: przypadek Cage\'a [J. Luty, John Cage. Filozofia muzycznego przypadku].Renata Chunderbalsingh - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Prudence and Past Preferences-Reply to Rabinowicz, Wlodzimierz.Rm Hare - 1989 - Theoria 55:152-158.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Szkice Z Fenomenologii I Filozofii Analitycznej Konferencja Naukowa, Zorganizowana Przez Zak±Ad Historii Filozofii I Miñedzyuczelniany Instytut Wiedzy Humanistycznej Uniwersytetu Szczeci'nskiego, Szczecin, 28 Luty-1 Marzec 1992. [REVIEW]Wojciech Krysztofiak, Halina Perkowska & Uniwersytet Szczeciânski - 1993 - Uniwersytet Szczeciânski.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Filozofia Habermasa jako wyraz zapominania o sobie i wspólnocie. Konsekwencje nadmiernego uniwersalizowania filozofii.Włodzimierz Lorenc - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):153-170.
  Author: Lorenc Włodzimierz Title: HABERMAS’ PHILOSOPHY AS AN EXPRESSION OF FORGETTING ABOUT ONESELF AND COMMUNITY. CONSEQUENCES OF EXCESSIVE UNIVERSALITY OF PHILOSOPHY (Filozofia Jürgena Habermasa jako wyraz zapominania o sobie i wspólnocie. Konsekwencje nadmiernego uniwersalizowania filozofii) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages:153-170 Keywords: HABERMAS, COMMUNITY, HUMAN EXISTENCE, UNDERSTANDING Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The task of the article is to show the consequences of the understanding of philosophy by Jürgen (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Belief Revision, Epistemic Conditionals and the Ramsey Test.Sten Lindström & Wlodzimierz Rabinowicz - 1992 - Synthese 91 (3):195-237.
  Epistemic conditionals have often been thought to satisfy the Ramsey test : If A, then B is acceptable in a belief state G if and only if B should be accepted upon revising G with A. But as Peter Gärdenfors has shown, RT conflicts with the intuitively plausible condition of Preservation on belief revision. We investigate what happens if RT is retained while Preservation is weakened, or vice versa. We also generalize Gärdenfors' approach by treating belief revision as a relation (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 28. Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia?Włodzimierz Galewicz - 2012 - Diametros 34:136-153.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29.  5
  What Is Hermeneutic Philosophy?Włodzimierz Lorenc & Karolina Chodzińska - 2020 - Dialogue and Universalism 30 (2):145-158.
  The aim of this article is to characterize hermeneutic philosophy in a manner that differs from the usual attempts at defining this philosophical direction, especially in German philosophy, that is by referencing traditional hermeneutics. I would like to propose expounding its characteristics not in a historical, but theoretical manner. This task involves analysing the place of hermeneutic philosophy among other tendencies in contemporary philosophy as well as showcasing the advantages of its way of philosophizing. The article does not discuss issues (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31. Universalizability: A Study in Morals and Metaphysics.Wlodzimierz Rabinowicz - 1979 - Reidel.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 32.  51
  Act-Utilitarian Prisoner's Dilemmas.Wlodzimierz Rabinowicz - 1989 - Theoria 55 (1):1-44.
 33.  34
  Intuitionistic Truth.Wlodzimierz Rabinowicz - 1985 - Journal of Philosophical Logic 14 (2):191 - 228.
 34.  38
  Ratificationism Without Ratification: Jeffrey Meets Savage.Wlodzimierz Rabinowicz - 1985 - Theory and Decision 19 (2):171-200.
 35.  2
  Type C Personality: Conceptual Refinement and Preliminary Operationalization.Karolina Rymarczyk, Anna Turbacz, Włodzimierz Strus & Jan Cieciuch - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  30
  Effects of Changes in Ownership of the Polish Hospital on the Patients’ Opinion About Its Functioning.Wlodzimierz Stelmach, Mateusz Kuzdak, Adam Rzeznicki, Iwona Stelmach, Alina Kowalska & Jan Krakowiak - 2014 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 51:004695801456043.
 37.  45
  Stable and Retrievable Options.Wlodzimierz Rabinowicz - 1989 - Philosophy of Science 56 (4):624-641.
  An option available to an agent is stable if it maximizes expected utility on the hypothetical assumption that the agent is going to choose it. As is well known, some decision problems lack a stable solution. Paul Weirich (1986 and 1988) has recently proposed a decision principle which prescribes that the option chosen should be at least weakly stable--or "weakly ratifiable", to use his terminology. According to him, full stability is an excessively strong demand. I shall argue that Weirich's proposal (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 38. Subject: Construct or Acting Being? The Status of the Subject and the Problem of Solipsism in Wittgenstein’s Tractatus.Włodzimierz Heflik - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):49-68.
  In his Tractatus and Notebooks 1914-1916, Wittgenstein develops some themes concerning the nature of the subject, transcendentalism, solipsism and mysticism. Though Wittgenstein rejects a naive, psychological understanding of the subject, he preserves the idea of the metaphysical subject, so-called “philosophical I”. The present investigations exhibit two ways of grasping the subject: (1) subject as a boundary (of the world); (2) subject (I) as the world. The author of the paper aims to analyze different methods of conceiving the subject, both logical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  37
  The Ramsey Test Revisited.Sten Lindström & Wlodzimierz Rabinowicz - 1992 - Theoria 58 (2‐3):131-182.
 40. Ratifiability and Stability.Wlodzimierz Rabinowicz - 1988 - In Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin (eds.), Decision, Probability, and Utility. Cambridge University Press. pp. 406-425.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41.  30
  Hare on Prudence.Wlodzimierz Rabinowicz - 1989 - Theoria 55 (3):145-151.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42.  47
  Introduction to the Issue: Subjectivity and Self-Knowledge.Marzenna Jakubczak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):7-8.
  The leading theme of the first volume of the Argument: Biannual Philosophical Journal is Subjectivity and Self-knowledge. Five contributors focused on this theme consider various aspects of the self, referring either to western authors (Włodzimierz Heflik, Roger Melin) or eastern thinkers (Marzenna Jakubczak), or undertaking a comparative perspective and discussing arguments given both by western and Indian philosophers (Arindam Chakrabarti, Sven Sellmer).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  Iterating Ordinal Definability.Wlodzimierz Zadrozny - 1983 - Annals of Pure and Applied Logic 24 (3):263-310.
 44. The Role of the School in Teaching Physical Recreation.Maciej Demel & Wlodzimierz Humen - 1972 - Paideia 1:167.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  16
  P. S. Novikov and S. I. Adán. Probléma toždéstva dlá polugrupp s odnostoronnim sokraščéniém . Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik, vol. 4 , pp. 66–88. [REVIEW]A. Włodzimierz Mostowski - 1964 - Journal of Symbolic Logic 29 (1):57.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. From Marx to the Market: Socialism in Search of an Economic System.Wlodzimierz Brus & Kazimierz Laski - 1991 - Oxford University Press UK.
  BL With a new preface by the authors This is an important work of original scholarship by two of the most distinguished East European economists now working in the West. The authors, both of whom were involved in the Planning Office of the Polish economy in the 1950s and 1960s, present here the results of their efforts to develop theoretically a system of economic management which could in practice avoid the worst excesses of both market capitalism and central planning. The (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  30
  Spotkania OBI widziane od kuchni[spojrzenie wstecz].Włodzimierz Skoczny - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Między Reformą a Rewolucj̨ą: Rosyjska Myśl Filozoficzna, Polityczna I Społeczna Na Przełomie Xix I Xx Wieku.Włodzimierz Rydzewski & Anika Ochotnicka (eds.) - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  12
  How to Model Relational Belief Revision.Wlodzimierz Rabinowicz & Sten Lindström - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 69--84.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  47
  Metaphysics as an Inevitable Dimension of Cognition.Włodzimierz Zięba - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):81-85.
  The article concerns the metaphysical dimension of Jan Srzednicki’s epistemology. It is claimed that the metaphysical perspective of cognitive “normatives” (e. g. norm, form and presence) does not remove paradoxes of self-reference. It is especially difficult to separate the ontic and the cognitive dimensions.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 212