9 found
Order:
 1. Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość?Włodzimierz ZIĘBA - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:51-70.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Człowiek Świadomością Istnienia: Prace Ofiarowane Prof. Dr. Hab. Andrzejowi L. Zachariszowi.Włodzimierz Zięba, Krzysztof Jerzy Kilian & Andrzej L. Zachariasz (eds.) - 2009 - Wydawn. Uniwerstytetu Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Człowiek Świadomością Istnienia: Prace Ofiarowane Prof.Włodzimierz Zięba, Krzysztof Jerzy Kilian & Andrzej L. Zachariasz (eds.) - 2009 - Wydawn. Uniwerstytetu Rzeszowskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dekonstukcja Metafizyki: Powstanie (J. Derrida), Rozkwit, Niespełnienie (R. Rorty).Włodzimierz Zięba - 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dekonstukcja Metafizyki: Powstanie (J.Włodzimierz Zięba - 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Klasyczna koncepcja prawdy w świetle niektórych współczesnych krytyk.Włodzimierz Zięba - 2003 - Colloquia Communia 74 (1):97-107.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  48
  Metaphysics as an Inevitable Dimension of Cognition.Włodzimierz Zięba - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):81-85.
  The article concerns the metaphysical dimension of Jan Srzednicki’s epistemology. It is claimed that the metaphysical perspective of cognitive “normatives” (e. g. norm, form and presence) does not remove paradoxes of self-reference. It is especially difficult to separate the ontic and the cognitive dimensions.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Potrzeby poznawcze a relatywizm.Włodzimierz Zięba - 2003 - Filozofia Nauki 3.
  This paper considers Adam Grobler's fallibilism as an attractive alternative for both epistemological fundationalism and nihilism. Fallibilism claims that science is only a collection of temporary opinions, which entails rejecting of the idea of justification in aid of establishing critical preferences. In Grobler's thought that role is played by the conclusion to the best explanation (abductionism). Grobler's ideas dismantle the belief that relativity implies relativism. This paper deals with several Grobler's problems, such as theory-ladeness thesis (interpretation of observation), problems of (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Rola metafizyki w kulturze.Włodzimierz Zięba - 2007 - Colloquia Communia 82 (1-2):149-160.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark