8 found
Order:
 1.  11
  Why minds cannot be received, but are created by brains.Włodzisław Duch - 2017 - Scientia et Fides 5 (2):171-198.
  There is no controversy in psychology or brain sciences that brains create mind and consciousness. Doubts and opinions to the contrary are quite frequently expressed in non-scientific publications. In particular the idea that conscious mind is received, rather than created by the brain, is quite often used against “materialistic” understanding of consciousness. I summarize here arguments against such position, show that neuroscience gives coherent view of mind and consciousness, and that this view is intrinsically non-materialistic.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  91
  Brain-Inspired Conscious Computing Architecture.Włodzisław Duch - 2005 - Journal of Mind and Behavior 26 (1-2):1-21.
  What type of artificial systems will claim to be conscious and will claim to experience qualia? The ability to comment upon physical states of a brain-like dynamical system coupled with its environment seems to be sufficient to make claims. The flow of internal states in such system, guided and limited by associative memory, is similar to the stream of consciousness. Minimal requirements for an artificial system that will claim to be conscious were given in form of specific architecture named articon. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.Włodzisław Duch - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do umysłu. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  21
  Facing the Hard Question.Włodzisław Duch - 2001 - Behavioral and Brain Sciences 24 (1):187-188.
  The following questions are considered: Why is it difficult to create a theory of consciousness? What are the contents of consciousness? What kind of theory is acceptable as transparent? and, What is the value of conscious experience?
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Just Bubbles?Włodzisław Duch - 2003 - Behavioral and Brain Sciences 26 (4):410-411.
  Lehar misrepresents the Neuron Doctrine and indirect realism. His conclusions on consciousness are unjustified. The Bubble Gestalt perceptual modeling disconnected from neuroscience has no explanatory power.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Rules, Similarity, and Threshold Logic.Włodzisław Duch - 2005 - Behavioral and Brain Sciences 28 (1):23-23.
  Rules and similarity are two sides of the same phenomenon, but the number of features has nothing to do with transition from similarity to rules; threshold logic helps to understand why.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  41
  Towards Comprehensive Foundations of Computational Intelligence.Włodzisław Duch - 2007 - In Wlodzislaw Duch & Jacek Mandziuk (eds.), Challenges for Computational Intelligence. Springer. pp. 261--316.
 8.  6
  What Would the Robots Play? Interview with J. Kevin O’Regan.J. Kevin O’Regan, Włodzisław Duch, Przemysław Nowakowski & Witold Wachowski - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark