Results for 'W��odzimierz Tyburski'

1000+ found
Order:
 1. Menander's 'Dyscolus' 91. τοὺς δακτύλους [unrepresentable symbol].Wƚodzimierz Olszaniec - 1995 - Hermes 123 (2):252.
 2. Filozofia--etyka--ekologia: profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze = Philosophy--ethics--ecology: the contribution to professor Wlodzimierz Bernard Tyburski.Włodzimierz Tyburski, Piotr Domeracki, Adam Grzeliński & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2015 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Rozprawy Filozoficzne: Księga Pamiątkowa W Darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi.Józef Pawlak, Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Człowiek wobec przyrody w perspektywie ekofilozoficznej.Włodzimierz Tyburski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:51-68.
  Artykuł prezentuje trzy główne stanowiska określające stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego: antropocentryzm, biocetryzm i umiarkowany antropocentryzm. Antropocentryzm to stanowisko tradycyjne, które wynosi świat ludzki ponad świat przyrody i akceptuje jego przedmiotowy charakter. Daje przyzwolenie na utylitarne i instrumentalne traktowa- nie przyrody. Biocetryzm proponuje radykalnie odmienny sposób rozumienia świata – wpisuje człowieka w przyrodę i biologiczne procesy życia. Traktuje go jako jeden z wielu bytów, nie umniejszając znaczenia jego duchowego wymiaru. Umiarkowany antropocentyzm zakreśla wyraźnie granice, w jakich człowiek może korzystasz z (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cyrkumskrypcja: formalizacja rozumowania niemonotonicznego w logice drugiego rzędu.Michał Tyburski - 2009 - Filozofia Nauki 17 (1).
  We discuss circumscription, a logical formalization of non-monotonic reasoning, introduced by John McCarthy and Vladimir Lifschitz. First section contains presentation of assumptions of logic-based artificial intelligence, problem of non-monotonicity in commonsense reasoning and informal formulation of circumscription. In section two, a formal definition of circumscription is given. The idea of circumscription is discussed from syntactic and semantic point of view. Theoretical investigations are supplemented with examples. In section three, methods of computing circumscription are discussed. Section four contains exemplary circumscription-based formalization (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza.Włodzimierz Tyburski - 1975 - Etyka 14:255-267.
  The article presents ethical views of Julian Ochorowicz, the leading representative of philosophical and social positivism in Poland. Ochorowicz was the author of an unconventional system of scientific ethics. The system consisted of three parts: descriptive ethics and normative ethics, which taken together constitute ethology, and ethnoplastics or the technique of carrying out the injunctions of ethology. Ochorowicz clearly outlined the scope of problems that should be studied by the three parts of the scientific ethics. It had various important theoretical (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej.Włodzimierz Tyburski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dzieło o etyce polskiej (W. Tyburski: \\\"Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku\\\", Toruń 2000).Witold Tulibacki - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Elzenberg - Tradycja I Współczesność.Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Wskażmy na początku trzy zasadnicze powody, które zainspirowały toruńskie środowisko filozoficzne do organizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu spotkania znawców i badaczy spuścizny twórczej Henryka Elzenberga. Pierwszy to wzgląd o charakterze rocznicowym. Mijająca w tym roku 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci Elzenberga jest właściwą chwilą stwarzającą najlepszą sposobność uczczenia pamięci wybitnego polskiego filozofa i humanisty, przywołania i podkreślenia jego dokonań w zakresie filozofii, aksjologii, etyki, estetyki, filozofii kultury i literatury. Drugi - jeśli tak rzec można - ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia Na Rozdrożu.Tadeusz Czeżowski (ed.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Książka ta ukazała się jedyny raz w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Z tamtego opracowania za uprzejmą zgodą PWN korzystamy, za co Wydawnictwu dziękujemy. Inicjatywa wznowienia Filozofii na rozdrożu w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiąże się nie tylko z obowiązkiem troski o dziedzictwo intelektualne założyciela toruńskiej filozofii, ale także z przekonaniem o ciągłej aktualności jego myśli tworczej oraz zdolności porządkowania i inspirowania myślenia filozoficznego młodszych badaczy. To, co ceni się od dziesięcioleci w pracach Tadeusza Czeżowskiego, to przecież niezwykła (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11.  23
  The Universalism Philosophy of Seweryn Smolikowski (1850–1920) and Early 21st-Century Universalism.Jan Ryszard Błachnio - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (5/6):101-110.
  Generally speaking, philosophical reflection can assume two extreme forms: it can either be based on metaphysical reflection which gives it the traits of a universalistic philosophy, or empiricism, in which case it can be called philosophical minimalism. There are no others alternatives, and the above categories apply to all philosophical systems. Smolikowski’s philosophy is maximalistic and metaphysical, hence he was right to call the system universalism philosophy. As W. Tyburski writes, Smolikowski’s universalism philosophy has two main goals: to provide (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  35
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Social System, Rationality and Revolution.Leszek Nowak & Marcin Paprzycki (eds.) - 1993 - Brill Rodopi.
  Contents: Leszek NOWAK, Marcin PAPRZYCKI: Introduction. ON THE NATURE OF SOCIAL SYSTEM. Ulrich K. PREUSS: Political Order and Democracy. Carl Schmitt and his Influence. Katarzyna PAPRZYCKA: A Paradox in Hobbes' Philosophy of Law. Stephen L. ESQUITH: Democratic Political Dialogue. Edward JELINSKI: Democracy in Polish Reformist Socialist Thought. Katarzyna PAPRZYCKA: The Master and Slave Configuration in Hegel's System. Maurice GODELIER: Lévi-Strauss, Marx and After. A reappraisal of structuralist and Marxist tools for analyzing social logics. Krzysztof NIEDZWIADEK: On the Structure of Social (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Theodor W. Adorno: Negative Dialektik.Theodor W. Adorno - 1970 - Akademie Verlag.
  In einem Brief nennt Adorno die "Negative Dialektik" kurz nach ihrem Erscheinen unter seinen Schriften "das philosophische Hauptwerk, wenn ich so sagen darf“. Dieser herausgehobenen Bedeutung, die das Werk für Adorno hatte, entspricht nicht nur die lange Zeit, die er mit der Abfassung des Buchs beschäftigt war, sondern auch die lange Geschichte, die ihre zentralen Motive in seinem Denken haben. Philosophische Begriffsklärung, die Arbeit an "Begriff und Kategorien“ einer negativen Dialektik, versteht Adorno dabei als dialektischen Übergang in inhaltliches Denken – (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   109 citations  
 15. Theodor W. Adorno on ‘Marx and the Basic Concepts of Sociological Theory’.Theodor W. Adorno, Verena Erlenbusch-Anderson & Chris O’Kane - 2018 - Historical Materialism 26 (1):154-164.
  The following is the transcript of a lecture taken in shorthand by Hans-Georg Backhaus. The transcript was originally published as an appendix in Hans-Georg Backhaus, Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik, a complete translation of which is forthcoming in the Historical Materialism book series.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 16.  29
  W.D. Ross - Das Richtige und das Gute.W. D. Ross, Philipp Schwind & Bernd Goebel (eds.) - 2020 - Felix Meiner Verlag.
  Das »Richtige und das Gute« (1930), das ethische Hauptwerk W. D. Ross’, enthält eine Vielzahl wichtiger moralphilosophischer Thesen und Argumente, die bis in die Gegenwart kontrovers diskutiert werden. Im Mittelpunkt steht seine pluralistische Deontologie, der zufolge sich die richtige Handlung aus einer Abwägung der in der jeweiligen Situation relevanten und unableitbaren Prima-facie-Pflichten ergibt, von denen nur ein Teil auf die Optimierung der Handlungsfolgen bezogen ist. Diese Deontologie wurde zu einem modernen Klassiker unter den normativen ethischen Theorien. Darüber hinaus stellt Ross’ (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  45
  F. W. Bessel und die russische Wissenschaft— Anmerkungen zum Aufsatz von K. K. Lavrinovič.W. R. Dick - 1993 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 1 (1):259-262.
  The paper „F. W. Bessel and Russian science by K. K. Lavrinovich published in NTM-Schriftenreihe contains several errors coming mainly from re-translations of German names and texts from Russian into German. The correct spelling of names and original texts are given here. Beside this, some additional information from sources not mentioned by the author is presented, and the kind of relationship between Bessel and W. Struve is discussed on the basis of their correspondence.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. KÖHLER, W. - Dynamics in Psychology. [REVIEW]W. J. H. Sprott - 1943 - Mind 52:359.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 19.  24
  H. W. A. van Rooijen-Dijkman. De Beata Vita: het zevende boek van de Divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. Pp. 194. Assen: van Gorcum, 1967. Paper, fl. 17.90. [REVIEW]W. H. C. Frend - 1969 - The Classical Review 19 (1):105-105.
 20.  42
  H. W. A. van Rooijen-Dijkman. De Beata Vita: het zevende boek van de Divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. Pp. 194. Assen: van Gorcum, 1967. Paper, fl. 17.90. [REVIEW]W. H. C. Frend - 1969 - The Classical Review 19 (01):105-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. G. W. F. Hegel, Faith and Knowledge.W. Cerf & H. S. Harris - 1980 - Philosophy and Rhetoric 13 (4):282-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. W. Sanday, Outlines of the Life of Christ; and W. Bousset, Jesus. [REVIEW]W. Jones Davies - 1905 - Hibbert Journal 4:933.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. ALSH, W. H.: Hegelian Ethics. [REVIEW]W. V. Doniela - 1970 - Australasian Journal of Philosophy 48:128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. W Beierwaltes's Identitat Und Differenz. [REVIEW]W. Doniela - 1981 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 4:39-41.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. FORTENBAUGH, W. W. "Aristotle on Emotion". [REVIEW]W. Charlton - 1977 - Mind 86:289.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  40
  Mr. W. J. Perry on “Pugnacity”.W. McDougall - 1923 - The Monist 33 (2):316-318.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  35
  Mark W. Sullivan: Apuleian Logic. Pp. x + 265. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1967. Cloth, £4. 6 s.W. E. Charlton - 1968 - The Classical Review 18 (03):352-353.
 28. T. W. Orde Ward and Others, Lux Hominum. [REVIEW]W. C. Allen - 1907 - Hibbert Journal 6:452.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. KÖHLER, W. -Geist und Freiheit, etc. [REVIEW]W. Anderson - 1915 - Mind 24:427.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. STAPLEDON, W. O. -A Modern Theory of Ethics. [REVIEW]W. D. Lamont - 1929 - Mind 38:383.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. URBAN, W. M. -Fundamentals of Ethics. [REVIEW]W. D. Lamont - 1933 - Mind 42:101.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. MARVIN, W. T. -The History of European Thought: an Introductory Book. [REVIEW]W. T. Marvin - 1918 - Mind 27:248.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. F. W. H. Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily Death. [REVIEW]W. Mcdougall - 1903 - Mind 12:513.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. GIBSON, W. R. B. -A Philosophical Introduction to Ethics.W. Mcdougall - 1905 - Mind 14:116.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. WUNDT, W. - Grundzilge der Physiologischen Psychologie. [REVIEW]W. Mcdougall - 1906 - Mind 15:241.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. W. Bröcker, Kant über Metaphysik und Erfahrung. [REVIEW]W. Steinbeck - 1971 - Kant Studien 62 (2):257.
 37. W. Becker, Selbstbewusstsein und Erfahrug. Zu Kants transzendentaler Deduktion und ihrer argumentativen Rekonstruktion. [REVIEW]W. Steinbeck - 1986 - Kant Studien 77 (4):501.
 38. W. Drescher, Vernunft und Transzendenz. Einführung in Kants Kritik der reinen Vernunft. [REVIEW]W. Steinbeck - 1972 - Kant Studien 63 (2):270.
 39. W. G. Jacobs, Trieb als sittliches Phänomen. Eine Untersuchung zur Grundlegung der Philosophie nach Kant und Fichte. [REVIEW]W. Steinbeck - 1970 - Kant Studien 61 (2):277.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. W. Goebel, Reflektierende und absolute Vernunft. Die Aufgabe der Philosophie und ihre Lösung in Kants Vernunftkritiken und Hegels Differenzschrift. [REVIEW]W. Steinbeck - 1987 - Kant Studien 78 (1):111.
 41. W. Lütterfelds, Kants Dialektik der Erfahrung: Zur antinomischen Struktur der endlichen Erkenntnis. [REVIEW]W. Steinbeck - 1980 - Société Française de Philosophie, Bulletin 71 (3):367.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. W. Lütterfelds, Kants Dialektik der Erfahrung. Zur antionmischen Struktur der endlichen Erkenntnis. [REVIEW]W. Steinbeck - 1980 - Kant Studien 71 (3):367.
 43. W. Marx , Zur Selbstbegründung der Philosophie seit Kant. [REVIEW]W. Steinbeck - 1990 - Société Française de Philosophie, Bulletin 81 (4):493.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. W. Oelmüller, Die unbefriedigte Aufklärung. Beiträge zu einer Theorie der Moderne von Lessing, Kant und Hegel. Taschenbuchausgabe. [REVIEW]W. Steinbeck - 1980 - Kant Studien 71 (1):127.
 45. W. Oelmüller, Die unbefriedigte Aufklärung. Beiträge zu einer Theorie der Moderne von Lessing, Kant und Hegel. [REVIEW]W. Steinbeck - 1970 - Kant Studien 61 (4):529.
 46. W. Patt, Transzendentaler Idealismus. Kants Lehre von der Subjektivität der Anschauung. [REVIEW]W. Steinbeck - 1990 - Société Française de Philosophie, Bulletin 81 (3):373.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. W. Ritzel, Immanuel Kant Zur Person. [REVIEW]W. Steinbeck - 1977 - Kant Studien 68 (3):359.
 48. W. Rosenstock, Kants geniale Kritik der reinen Vernunft - ein Mythos. [REVIEW]W. Steinbeck - 1978 - Kant Studien 69 (3):372.
 49. W. Teichner, Die intelligible Welt. Ein Problem der theoretischen und praktischen Philosophie I. Kants. [REVIEW]W. Steinbeck - 1972 - Kant Studien 63 (4):508.
 50.  11
  Christopher W. Morris, ed., Questions of Life and Death: Readings in Practical Ethics. [REVIEW]W. Scott Clifton - 2017 - Teaching Ethics 17 (1):129-131.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000