Results for 'Wei Dai'

999 found
Order:
 1.  16
  Failure Criterion for Metallic Glasses.Y. Chen, M. Q. Jiang, Y. J. Wei & L. H. Dai - 2011 - Philosophical Magazine 91 (36):4536-4554.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  11
  Task-Concurrent Anodal tDCS Modulates Bilateral Plasticity in the Human Suprahyoid Motor Cortex.Shaofeng Zhao, Zulin Dou, Xiaomei Wei, Jin Li, Meng Dai, Yujue Wang, Qinglu Yang & Huai He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  5
  Pricing Strategies in Dual-Channel Supply Chain with a Fair Caring Retailer.Lufeng Dai, Xifu Wang, Xiaoguang Liu & Lai Wei - 2019 - Complexity 2019:1-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  22
  Evaluation of Clinical Outcomes of Patients with Post-Stroke Wrist and Finger Spasticity After Ultrasonography-Guided BTX-A Injection and Rehabilitation Training.Li Jiang, Zu-Lin Dou, Qing Wang, Qiao-Yuan Wang, Meng Dai, Zhen Wang, Xiao-Mei Wei & Ying-Bei Chen - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 5. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jun Shi Si Wei Fang Fa Gai Lun.Buxiao Dai, Keding Du & Jianping Wang (eds.) - 2005 - Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xuan Yi You Yuan: Wei Jin Si Xiang, Wen Hua Yu Ren Sheng.Yan Dai - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wei Jin Xuan Xue Shi Ri Tan = Weijin Xuanxue Shiri Tan.Feng Gao, Hongcai Dai & Haiyan Lei - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jing Shen Yu Zi Wo Xian Dai Guan: Jing Shen Zhe Xue Xin Ti Xi.Zhi Wei - 2004 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Quan Qiu Hua Shi Dai Zhong de Ru Xue Chuang Xin: Du Weiming de Xian Dai Xin Ru Xue Si Xiang.Caixia Wei - 2004 - Zhonggou She Ke Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhongguo Gu Dai Mao Dun Guan de Yan Bian.Gan'en Wei - 2005 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Laozi Wen Hua Ji Qi Dang Dai Jia Zhi =.Baoyou Zhao & Shaosheng Wei (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  The Influence of Self-Control and Social Status on Self-Deception.Mengmeng Ren, Bowei Zhong, Wei Fan, Hongmei Dai, Bo Yang, Wenjie Zhang, Zongxiang Yin, Juan Liu, Jin Li & Youlong Zhan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 14.  23
  Introduction to Special Section: Least-Squares Migration.Aimee Mao, Gerard Schuster, Kurt Marfurt, Yonghe Sun, Chong Zeng, Bin Wang, Bertrand Duquet, Paul Singer, Wei Dai, Gaurav Dutta, Jerry Young, Yu Zhang & Michael Kiehn - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):1-2.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  The Impact of Self-Relevance on Preschool Childrens Sharing.Wenjie Zhang, Songmei Xiang, Hongmei Dai, Mengmeng Ren, Yuqi Shen, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  26
  Poems by Wang Wei.Hans H. Frankel, Chang Yinnan, Lewis C. Walmsley & Wang Wei - 1960 - Journal of the American Oriental Society 80 (2):174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Xian Dai Xing Yu Zhongguo Zong Jiao =.Liyong Dai - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zai Ru Lai Fo Zhang Zhong: Zhang Dongsun He Ta de Shi Dai.Qing Dai - 2009 - Xianggang Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wei Zhengtong Zi Xuan Ji.Zhengtong Wei - 2005 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lun Li de Dai Ji Zhi Wei: Dai Ji Lun Li Yan Jiu.Xiaoping Liao - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Jian Zhang. Ke Xue She Tuan Zai Jin Dai Zhongguo de Ming Yun: Yi Zhongguo Ke Xue She Wei Zhong Xin [The Science Association and the Change of Society in Modern China: A Study on the Science Society of China]. . 460 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. ¥49[REVIEW]Zuoyue Wang - 2008 - Isis 99 (2):437-438.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu.Cairu Bai - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ru Shang Xiu Yang: Ru Jia Zu Zhi Xing Wei Shi Jian de Dang Dai Yuan Ze.Jun Cao - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhen Dang de Si Wei: Xian Dai Zhe Xue Ji Makesi Zhu Yi de Bo Dong.Yichuan Cao - 2004 - Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xian Dai Jin Rong de Lun Li Wei du =.Ruilian Ding - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Li Xing Zhi Wei: Song Dai Zhong Qi Ru Jia Wen Yi Mei Xue Si Xiang Yan Jiu.Xichun Fan - 2006 - Zhong Yang Min Zu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si.Xiaocheng Han - 2005 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ru Fo Jiao She Yu Song Dai Ru Xue Fu Xing: Yi Zhiyuan, Qisong, Zonggao Wei Li.Shufen Hong - 2008 - Da an Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Duo Wei de Mei Xue Shi: Dang Dai Zhongguo Chuan Tong Mei Xue Shi Zhu Zuo Yan Jiu.Baiqing Huang - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =.Yongjun Huang - 2010 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sun Zhongshan Jian She Zhe Xue: Zhongguo Xian Dai Xi Tong Si Wei de Kai Qi Ji Yun Yong = the Constructive Philosophy of Sun Yat-Sen: The Outset and Application of the Modern Chinese Systematic Thinking.Mingtong Huang - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wei Shi Zhi An: Yan Fu Yu Jin Dai Zhongguo de Wen Hua Zhuan Xing.Kewu Huang - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fa Zhi Si: Fa Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss.Tao Ji - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan.Haifeng Jing (ed.) - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhongguo Zhe Xue de Xian Dai Zhuan Xing: Zou Jin Liu Wei Dang Dai Zhe Yuan Ming Jia = Zhongguo Zhexue de Xiandai Zhuanxing.Keji Lin - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu.Juan Li - 2009 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi.Xiaochun Li - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhang Zai Zhe Xue Yu Zhongguo Gu Dai Si Wei Fang Shi Yan Jiu.Xiaochun Li - 2012 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhongguo Gu Dai "Xiang Dui Guan Xi" Si Wei Tan Tao: "Shi" "He" "Quan" "Qu Qu" Gai Nian Su Yuan Fen Xi.Ruirong Lu - 2004 - Shang Ding Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xian Dai She Hui Zhong de Ren Xing Ji Jiao Yu: Yi Tu'ergan She Hui Li Lun Wei Shi Jiao.Jingdong Qu - 2006 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zhu Ti de Zheng Yi Yu Jiao Yu: Yi Xian Dai He Hou Xian Dai Zhe Xue Wei Fan Wei.Yongming Su - 2006 - Xin Li Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Fa Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha.Menglin Wang - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du.Shiming Wang - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Quan Qiu Hua Shi Dai Zong Jiao de Fa Zhan Yu Wei Lai =.Zhicheng Wang - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wen Ti Yu Zhuan Xing: Duo Wei Shi Ye Zhong de Dang Dai Zhongguo Mei Xue.Desheng Wang (ed.) - 2009 - Shandong Mei Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Song Dai Xin Ru Xue de Jing Shen Shi Jie: Yi Zhuzi Xue Wei Zhong Xin.Zhen Wu (ed.) - 2009 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism.Lin Xia - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying.Jianwen Yao - 2007 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999