Order:
Disambiguations
Wei Fan [5]Weijie Fan [1]Wei-ta Fan [1]Weiwei Fan [1]
See also
Weiwei Fan
Southwest University of Finance & Economics
 1.  9
  The Influence of Self-Control and Social Status on Self-Deception.Mengmeng Ren, Bowei Zhong, Wei Fan, Hongmei Dai, Bo Yang, Wenjie Zhang, Zongxiang Yin, Juan Liu, Jin Li & Youlong Zhan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 2.  7
  Corpus Approaches to Discourse: A Critical Review.Zhong Wang, Alex Chengyu Fang & Weiwei Fan - forthcoming - Critical Discourse Studies:1-3.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Reward Promotes Self-Face Processing: An Event-Related Potential Study.Youlong Zhan, Jie Chen, Xiao Xiao, Jin Li, Zilu Yang, Wei Fan & Yiping Zhong - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  4
  The Effect of Preceding Self-Control on Prosocial Behaviors: The Moderating Role of Awe.Jin Li, Anke Li, Yu Sun, Hui’ E. Li, Lei Liu, Youlong Zhan, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  The Impact of Self-Relevance on Preschool Children’s Sharing.Wenjie Zhang, Songmei Xiang, Hongmei Dai, Mengmeng Ren, Yuqi Shen, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Aberrant Brain Function in Active-Stage Ulcerative Colitis Patients: A Resting-State Functional MRI Study.Weijie Fan, Si Zhang, Junhao Hu, Bo Liu, Li Wen, Mingfu Gong, Guangxian Wang, Li Yang, Yuyang Chen, Heng Chen, Hong Guo & Dong Zhang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 7.  7
  Sociality Mental Modes Modulate the Processing of Advice-Giving: An Event-Related Potentials Study.Jin Li, Youlong Zhan, Wei Fan, Lei Liu, Mei Li, Yu Sun & Yiping Zhong - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark