Results for 'Wen-Jun Tu'

999 found
Order:
 1. Du Weiming Wen Ming de Chong Tu Yu Dui Hua.Wei-Ming Tu, Hanmin Zhu & Yongming Xiao - 2001
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Tu Youguang Wen Cun =.Youguang Tu - 2009 - Hua Zhong Ke Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  46
  The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research.Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li - 2012 - Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of children’s NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of children’s NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infant’s NBS sample (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Chu Tu Wen Xian Yu Jun Zi Shen Du: Shen du Wen Ti Tao Lun Ji.Tao Liang & Yunlong Si (eds.) - 2012 - Li Jiang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Du Weiming Wen Ji.Wei-Ming Tu, Qiyong Guo & Wenlong Zheng - 2002
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  1
  Hsü Wei Ti Wen Hsüeh Yü Yi Hsu Hsu Wei Ti Wen Hsueh Yu Yi Hsu.Kuo-ch'ing Tu & Richard I.-Cheng Liang - 1981 - Journal of the American Oriental Society 101 (4):428.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Cai Hui Kongzi Sheng Ji Tu (Yuan da Fu Zhi).Ying Qiu & Zhengming Wen (eds.) - 2005 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Du Weiming Xue Shu Wen Hua Sui Bi.Wei-Ming Tu & Wenlong Zheng - 1999
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ju Hsüeh Ti San Ch I Fa Chan Ti Ch Ien Ching Wen T I Ta Lu Chiang Hsüeh, Wen Nan Ho T Ao Lun.Wei-Ming Tu - 1989 - Lien Ching Ch U Pan Shih Yeh Kung Ssu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ru Jia Chuan Tong Yu Wen Ming Dui Hua.Weiming Tu - 2006 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Si Xiang, Wen Xian, Li Shi: Si Meng Xue Pai Xin Tan.Weiming Tu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Politics, Policy and Power in Translation History.Jinhui Liu & Jun Wen - 2019 - Perspectives 27 (1):167-170.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Influence of Leaders' Psychological Capital on Their Followers: Multilevel Mediation Effect of Organizational Identification.Qishan Chen, Zhonglin Wen, Yurou Kong, Jun Niu & Kit-Tai Hau - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. A Confucian Life in America with Tu Wei Ming.Bill D. Moyers, Wei-Ming Tu, N. Wnet York, Ill) Wttw Chicago & Mich) Wtvs-Tv Detroit - 1990 - Pbs Video.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ju Chia Ssu Hsiang Hsin Lun Ch Uang Tsao Hsing Chuan Huan Ti Tzu Wo.Wei-Ming Tu, Wen-Chang Chou, Ting Shan & Yu-hua Ts ao - 1996
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  18
  Did King Wen of Zhou Develop the Zhouyi?Xing Wen - 2013 - Contemporary Chinese Thought 44 (3):60-85.
 17. Ju Chia Ch Uan T Ung Ti Hsien Tai Chuan Hua Tu Wei-Ming Hsin Ju Hsüeh Lun Chu Chi Yao.Wei-Ming Tu & Hua Yüeh - 1992
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shi Jun Wen Cun.Jun Shi - 2006 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Chu di Chu Tu Wen Xian Yu Xian Qin Si Xiang Yan Jiu.Feng Cao - 2010 - Taiwan Shu Fang Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Chu Tu Wen Xian Yu Ru Dao Guan Xi.Feng Cao (ed.) - 2012 - Lijiang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Chu di Chu Tu Jian Bo Wen Xian Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding (ed.) - 2002 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Chu Tu Wen Xian Yu Xian Qin Ru Dao Zhe Xue.Lihua Guo - 2008 - Wan Juan Lou Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Xi Fang Jun Shi Lun Li Wen Hua Shi.Zhiming Gu (ed.) - 2010 - Jie Fang Jun Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kongzi de Mei Li: Chong Wen Kongzi Sheng Ji Tu.Weilin Huang - 2007 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fo Jiao Yu Zhongguo Lun Li Wen Hua de Chong Tu Yu Rong He.Lifu Liu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo Gu Dai de Jun Zi Wen Hua.Hongfeng Li - 2011 - Zi Jin Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo Chuan Tong Wen Hua Jing Yao Yu Dang Dai Jun Ren.Zongcang Qin, Liangzhi Yuan, Lili Guan & Shengxin Yang (eds.) - 2006 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Diagram (Tu) and Text (Wen).Helwig Schmidt-Glintzer - 2008 - In Fritz-Heiner Mutschler & Achim Mittag (eds.), Conceiving the Empire: China and Rome Compared. Oxford University Press. pp. 169.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jun Shi Wen Hua Xue Gai Lun =.Gongmin Wan - 2009 - Guo Fang da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin.Zhenxi Wang - 2011 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhongguo Lun Li de Zhou Xin Tu Po: Li Shi Yu Jing Zhong de Shun Wen Hua.Tiankui Wang - 2011 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. She Hui Li Lun: Xian Dai Xing Yu Ben Tu Hua: Su Guoxun Jiao Shou Qi Shi Hua Dan Ji Ye Qizheng Jiao Shou Rong Xiu Lun Wen Ji.Xing Ying & Meng Li (eds.) - 2012 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
 33. Yu Yan de Kun Jing Yu Tu Wei: Wen Xue de Yan Yi Guan Xi Yan Jiu.Zhuo Zhang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Yu Yan de Kun Jing Yu Tu Wei: Wen Xue de Yan Yi Guan Xi Yan Jiu = Yuyan de Kunjing Yu Tuwei: Wenxue de Yanyi Guanxi Yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zong Jiao Yu Zhe Xue: Jing Shen - - Wen Hua Sheng Huo Tu Shi de Liang Chong Jie du = Religion and Philosophy.Yudong Zhang (ed.) - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wenchang di Jun Yin Zhi Wen Jiang Ji.Maosen Zhong - 2012 - Tuan Jie Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Jian Gou Yu Jie Gou: Wen Yi Xue Mei Xue Lun Gao = Construction and Deconstruction: Reflect on Theory of Literature and Art and Aesthetics.Jun Chen - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She ;.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji.Jun Hu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ren Wen Guan Yan Jiu.Jun Ye & Zhicheng Wang (eds.) - 2013 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Yi Wen Hua Bo Yi: Zhongguo Xian Dai Liu Ou Xue Ren Yu Xi Xue Dong Jian.Jun Ye - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Development of Thalamocortical Connections Between the Mediodorsal Thalamus and the Prefrontal Cortex and its Implication in Cognition.Brielle R. Ferguson & Wen-Jun Gao - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 42.  2
  The Toleration and Creativity in Locke's Thought.Xun Wen-jun - 2004 - Modern Philosophy 2:013.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. A Review And Prospect Of Research On The Mental Illness Stigma.Qiang Li & Wen-jun Gao - 2009 - Nankai University (Philosophy and Social Sciences) 4:123-132.
  Mental illness stigma is imposed on patients in mental illness stigma mark, mainly referring to the disease and psychological stereotypes lead to the loss of social status and discrimination. Study confirmed the existence of stigma would prevent the patient's treatment and rehabilitation, stigma issues resulting widespread concern in the world health community, which is a hotspot of research on the impact of stigma. Labeling theory and theories of stigma affect the correct label for the analysis of the mechanism; stigma of (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  21
  The Dynamic Features of Lip Corners in Genuine and Posed Smiles.Hui Guo, Xiao-Hui Zhang, Jun Liang & Wen-Jing Yan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  23
  Do Suppliers Applaud Corporate Social Performance?Min Zhang, Lijun Ma, Jun Su & Wen Zhang - 2014 - Journal of Business Ethics 121 (4):543-557.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Tu Wei-Ming and Charles Taylor on Embodied Moral Reasoning.Andrew T. W. Hung - 2013 - Philosophy, Culture, and Traditions 3:199-216.
  This paper compares the idea of embodied reasoning by Confucian Tu Wei-Ming and Canadian philosopher Charles Taylor. They have similar concerns about the problems of secular modernity, that is, the domination of instrumental reason and disembodied rationality. Both of them suggest that we have to explore a kind of embodied moral reasoning. I show that their theories of embodiment have many similarities: the body is an instrument for our moral knowledge and self-understanding; such knowledge is inevitably a kind of bodily (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  57
  Axiomatizations of a Class of Equal Surplus Sharing Solutions for TU-Games.René van den Brink & Yukihiko Funaki - 2009 - Theory and Decision 67 (3):303-340.
  A situation, in which a finite set of players can obtain certain payoffs by cooperation can be described by a cooperative game with transferable utility, or simply a TU-game. A (point-valued) solution for TU-games assigns a payoff distribution to every TU-game. In this article we discuss a class of equal surplus sharing solutions consisting of all convex combinations of the CIS-value, the ENSC-value and the equal division solution. We provide several characterizations of this class of solutions on variable and fixed (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  7
  Effect of a Combined Exercise and Dietary Intervention on Self-Control in Obese Adolescents.Ming-Qiang Xiang, Jing-Wen Liao, Jun-Hao Huang, Hai-Lin Deng, Dan Wang, Zebo Xu & Min Hu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Tu Quoque Arguments and the Significance of Hypocrisy.Scott F. Aikin - 2008 - Informal Logic 28 (2):155-169.
  Though textbook tu quoque arguments are fallacies of relevance, many versions of arguments from hypocrisy are indirectly relevant to the issue. Some arguments from hypocrisy are challenges to the authority of a speaker on the basis of either her sincerity or competency regarding the issue. Other arguments from hypocrisy purport to be evidence of the impracticability of the opponent’s proposals. Further, some versions of hypocrisy charges from impracticability are open to a counter that I will term tu quoque judo.
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. The Γ-Core in Cournot Oligopoly TU-Games with Capacity Constraints.Aymeric Lardon - 2012 - Theory and Decision 72 (3):387-411.
  In cooperative Cournot oligopoly games, it is known that the β-core is equal to the α-core, and both are non-empty if every individual profit function is continuous and concave (Zhao, Games Econ Behav 27:153–168, 1999b). Following Chander and Tulkens (Int J Game Theory 26:379–401, 1997), we assume that firms react to a deviating coalition by choosing individual best reply strategies. We deal with the problem of the non-emptiness of the induced core, the γ-core, by two different approaches. The first establishes (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 999