Results for 'Wieslaw Galus'

116 found
Order:
See also
 1.  7
  Architecture of Consciousness. Part Two: Molecular Structure and Biophysics of Memory.Wiesław L. Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):237-261.
  Część II pracy objaśnia molekularne podłoże pamięci w oparciu o założenia Neuro-Elektro- Dynamiki postulowanej przez Aura i Yoga. Wskazano na biofizyczne mechanizmy generacji wspomnień, refleksji i odczuć dzięki efatycznym sprzężeniom synaptycznym, spełniającym wymagania indukowania impresjonów Vadakkana. Wykazano, że działanie mechanizmu selekcyjnego WTA może być dobrym modelem opisującym funkcję przełączania uwagi. Wskazano na relacje między pamięcią roboczą, krótkoterminową i trwałą i ich spójność z molekularnymi procesami zapamiętywania i rozpoznawania wzorców. Wskazano, że trwała pamięć epizodyczna wymaga konwersji sekwencji czasowych sygnałów bottom-up do (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Architecture of Consciousness. Part One: Logic and Morphology of Neural Network.Wiesław Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):139-171.
  Celem pracy jest wskazanie na podstawowe procesy neurologiczne i biofizyczne konstytuuj ące kompleksowy model umysłu świadomego. Przedstawiono zarówno model obliczeniowy działania neuronowych pól tworzących mentalne reprezentacje rzeczywistości, jak i biologiczne koncepcje realizacji tych funkcji mózgu. Wyjaśniono motywacje ludzkiego i zwierzęcego działania. Przedstawiono koncepcje, jak powstaje świadomość oraz jak rozpoznajemy, że jesteśmy świadomi, co objaśnia także problem samoświadomości. Wskazano, że zrozumienie fenomenu świadomości usuwa antynomię teleologicznego i przyczynowego charakteru natury ludzkiej, co niweluje dualizm cielesnego i duchowego charakteru substancji tworzącej nasze umysły. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Architektura świadomości. Część I: Logika i morfologia sieci neuronowej.Wiesław Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):139-171.
  Celem pracy jest wskazanie na podstawowe procesy neurologiczne i biofizyczne konstytuuj ące kompleksowy model umysłu świadomego. Przedstawiono zarówno model obliczeniowy działania neuronowych pól tworzących mentalne reprezentacje rzeczywistości, jak i biologiczne koncepcje realizacji tych funkcji mózgu. Wyjaśniono motywacje ludzkiego i zwierzęcego działania. Przedstawiono koncepcje, jak powstaje świadomość oraz jak rozpoznajemy, że jesteśmy świadomi, co objaśnia także problem samoświadomości. Wskazano, że zrozumienie fenomenu świadomości usuwa antynomię teleologicznego i przyczynowego charakteru natury ludzkiej, co niweluje dualizm cielesnego i duchowego charakteru substancji tworzącej nasze umysły. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Tadeusz Wieslaw Zawidzki: Mindshaping: MIT Press, Cambridge MA, 2013, 320pp., ISBN: 9780262019019, Hardcover: $40.00/£27.95. [REVIEW]Joe Dewhurst - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1165-1169.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  35
  Tadeusz Wieslaw Zawidzki: Mindshaping. [REVIEW]Joe Dewhurst - 2014 - Phenomenology and the Cognitive Sciences (4):1165-1169.
 6.  18
  Myśl Społeczna Jana Pawła II Studia I Szkice Pod Redakcją Wiesława Piątkowskiego [Sozialphilosophie Johannes Paul II. Studien Und Skizzen, Zusammengestellt von Wiesław Piątkowski].Jan Sieg - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:249-250.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Wiesław Mincer.Marcin T. Zdrenka - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):165.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Historia patologii w XIX wieku. Romuald Wieslaw Gutt.Teresa Ostrowska - 1978 - Isis 69 (2):307-309.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Wiesław Szuta, Potrójnie o sumieniu.Rafał Kupczak - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):179-180.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Profesor Wiesław Gromczyński (1931-2009).Marian Broda - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sartre na nowo odczytany ( Wiesław Gromczyński, Człowiek-świat rzeczy- Bóg w filozofii Sartre\'a PWN , 1969).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):113-119.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wiesław kotański.Cztery Modele Komunikacji Semiotycznej - 1993 - Studia Semiotyczne 18:49.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wiesław Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu [The Painting of Polish Modernism], Gdańsk 2004.Paulina Sztabińska - 2005 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 7:261-265.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  “Who Needed That Sacrifice?”.Wiesław Chrzanowski & Magdalena Grala - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5):237-241.
  An interview with Wiesław Chrzanowski, a member of the Home Army’s “Gustaw” unit. Chrzanowski recounts the political situation in Europe at the time and the Soviet Union’s and Allies’ stance towards the Warsaw Uprising. He is also critical towards the uprising’s commanders, who launched it without adequate preparation.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2013 - Bradford.
  Argues that the key distinction between human and nonhuman social cognition consists in our complex, diverse and flexible capacities to shape each other's minds in ways that make them easier to interpret.
 16. How to Interpret Infant Socio-Cognitive Competence.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2011 - Review of Philosophy and Psychology 2 (3):483-497.
  I review recent evidence that very young, pre-verbal infants attribute belief-like states when anticipating the behavior of others. This evidence is drawn from infant performance on non-verbal false belief tasks. I argue that, contrary to typical interpretations, such evidence does not show that infants attribute belief-like states. Rather, it shows that infants apply an enhanced version of what Gergely ( 2011 ) calls the “teleological stance” to brief bouts of behavior. This requires them to parse behavioral sequences into goals and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 17.  76
  Unlikely Allies: Embodied Social Cognition and the Intentional Stance.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2012 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 11 (4):487-506.
  I argue that proponents of embodied social cognition (ESC) can usefully supplement their views if they enlist the help of an unlikely ally: Daniel Dennett. On Dennett’s view, human social cognition involves adopting the intentional stance (IS), i.e., assuming that an interpretive target’s behavior is an optimally rational attempt to fulfill some desire relative to her beliefs. Characterized this way, proponents of ESC would reject any alliance with Dennett. However, for Dennett, to attribute mental states from the intentional stance is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  23
  Gender Issues in Information and Communication Technologies.Wieslaw Oleksy, Edyta Just & Kaja Zapedowska‐Kling - 2012 - Journal of Information, Communication and Ethics in Society 10 (2):107-120.
  The purpose of this paper is to present some of the findings (which were reported on more extensively in earlier work) regarding the visibility of gender issues in the literature on selected information and communication technologies (ICTs) with a view to make predictions about potential ethical issues that the application of these ICTs may bring about in the future. On the basis of the analysis of around 100 published sources, which dealt with various aspects of selected ICTs, conclusions have been (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Fundamental Problems in the Unification of Physics.Michael Heller, Leszek Pysiak & Wiesław Sasin - 2011 - Foundations of Physics 41 (5):905-918.
  We discuss the following problems, plaguing the present search for the “final theory”: (1) How to find a mathematical structure rich enough to be suitably approximated by the mathematical structures of general relativity and quantum mechanics? (2) How to reconcile nonlocal phenomena of quantum mechanics with time honored causality and reality postulates? (3) Does the collapse of the wave function contain some hints concerning the future quantum gravity theory? (4) It seems that the final theory cannot avoid the problem of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  71
  Trans-Human Cognitive Enhancement, Phenomenal Consciousness and the Extended Mind.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2012 - International Journal of Machine Consciousness 4 (01):215-227.
 21.  26
  Assessment of the Effectiveness of Medical Education on the Moodle E-Learning Platform.Wiesław Półjanowicz, Grzegorz Mrugacz, Michał Szumiński, Robert Latosiewicz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Anna Bryl & Małgorzata Mrugacz - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (1):203-214.
  This paper presents an analysis of learning effectiveness for the courses “Selected issues in visual rehabilitation” and “Ophthalmology and ophthalmic nursing” taught in the years 2009-2011 at the Medical University of Bialystok, Poland. We compared the effectiveness of traditional and distance learning methods; an e-learning platform was implemented experimentally for the purpose of this study. We assessed the usefulness of online learning in terms of organization, knowledge gained and students’ satisfaction with the course. The study was conducted among 75 second (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  16
  Using a Virtual Learning Environment as a Key to the Development of Innovative Medical Education.Wiesław Półjanowicz, Magdalena Roszak, Wojciech Kowalewski & Barbara Kołodziejczak - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 39 (1):123-142.
  This article shows the organization of distance learning, particularly the idea of b-learning, combining the accomplishment of classes carried on in the traditional way and via computers. The authors present learning activities related to complementary education herein. Some of these course types may be successfully adapted to an e-learning background. The models and structure of the university virtual environment for distance learning are described. These illustrate a new approach to creating a virtual space for medical and technical studies where e-learning (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  5
  The Fluted Fragment Revisited.Ian Pratt-Hartmann, Wiesław Szwast & Lidia Tendera - 2019 - Journal of Symbolic Logic 84 (3):1020-1048.
  We study the fluted fragment, a decidable fragment of first-order logic with an unbounded number of variables, motivated by the work of W. V. Quine. We show that the satisfiability problem for this fragment has nonelementary complexity, thus refuting an earlier published claim by W. C. Purdy that it is in NExpTime. More precisely, we consider ${\cal F}{{\cal L}^m}$, the intersection of the fluted fragment and the m-variable fragment of first-order logic, for all $m \ge 1$. We show that, for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  24
  The Lattice of Strengthenings of a Strongly Finite Consequence Operation.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (2):177 - 193.
  First, we prove that the lattice of all structural strengthenings of a given strongly finite consequence operation is both atomic and coatomic, it has finitely many atoms and coatoms, each coatom is strongly finite but atoms are not of this kind — we settle this by constructing a suitable counterexample. Second, we deal with the notions of hereditary: algebraicness, strong finitisticity and finite approximability of a strongly finite consequence operation. Third, we formulate some conditions which tell us when the lattice (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 25.  7
  Quine’s Fluted Fragment Revisited.Ian Pratt-Hartmann, Wiesław Szwast & Lidia Tendera - forthcoming - Journal of Symbolic Logic:1-30.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  What is Meta-Cognitive Skill? Kindling a Conversation Between Culadasa and Contemporary Philosophy of Psychology.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2018 - Contemporary Buddhism 19 (2):476-492.
  ABSTRACTI explore affinities and tensions between Culadasa’s model of meta-cognitive skill, in his recent The Mind Illuminated, and theories of skill and meta-cognition in contemporary philosophy of psychology. I find that, while there are many assumptions that these different approaches share, for the most part, contemporary philosophy of psychology has ignored the possibility that meta-cognitive skills can be cultivated through practice, as Culadasa persuasively argues. The one exception is Joëlle Proust’s recent The Philosophy of Metacognition. This work defends a model (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  The Guarded Fragment with Transitive Guards.Wiesław Szwast & Lidia Tendera - 2004 - Annals of Pure and Applied Logic 128 (1-3):227-276.
  The guarded fragment with transitive guards, [GF+TG], is an extension of the guarded fragment of first-order logic, GF, in which certain predicates are required to be transitive, transitive predicate letters appear only in guards of the quantifiers and the equality symbol may appear everywhere. We prove that the decision problem for [GF+TG] is decidable. Moreover, we show that the problem is in 2E. This result is optimal since the satisfiability problem for GF is 2E-complete 1719–1742). We also show that the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  16
  Modal Logics Connected with Systems S4n of Sobociński.Jerzy J. Blaszczuk & Wieslaw Dziobiak - 1977 - Studia Logica 36 (3):151-164.
 29.  33
  Competing Models of Stability in Complex, Evolving Systems: Kauffman Vs. Simon.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 1998 - Biology and Philosophy 13 (4):541-554.
  I criticize Herbert Simon 's argument for the claim that complex natural systems must constitute decomposable, mereological or functional hierarchies. The argument depends on certain assumptions about the requirements for the successful evolution of complex systems, most importantly, the existence of stable, intermediate stages in evolution. Simon offers an abstract model of any process that succeeds in meeting these requirements. This model necessarily involves construction through a decomposable hierarchy, and thus suggests that any complex, natural, i.e., evolved, system is constituted (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  10
  Negating as Turning Upside Down.Bartłomiej Skowron & Wiesław Kubiś - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 54 (1):115-129.
  In order to understand negation as such, at least since Aristotle’s time, there have been many ways of conceptually modelling it. In particular, negation has been studied as inconsistency, contradictoriness, falsity, cancellation, an inversion of arrangements of truth values, etc. In this paper, making substantial use of category theory, we present three more conceptual and abstract models of negation. All of them capture negation as turning upside down the entire structure under consideration. The first proposal turns upside down the structure (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Saying is Experiencing: Affective Consequences of Complaining and Affirmation.Katarzyna Kowalczyk, Michal Parzuchowski, Aleksandra Szymków-Sudziarska, Wieslaw Baryla & Bogdan Wojciszke - 2009 - Polish Psychological Bulletin 40 (2):74-84.
  Saying is experiencing: Affective consequences of complaining and affirmation In four experiments mood was measured before and after complaining or affirmation. Participants complained or affirmed either themselves or listened to such communications of another person. Mood decreased after complaining and increased after affirmation — a "saying is experiencing" effect. This effect was found also in the cognitive load condition suggesting that automatic mood contagion underlies the SIE effect rather than mechanisms based on self-perception or self-awareness. Appropriateness of a topic for (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  35
  In Memory of Willem Johannes Blok 1947-2003.Joel Berman, Wieslaw Dziobiak, Don Pigozzi & James Raftery - 2006 - Studia Logica 83 (1-3):5-14.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  38
  Dennett’s Strategy for Naturalizing Intentionality: An Innovative Play at Second Base.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2015 - Philosophia 43 (3):593-609.
  I briefly review the three basic strategies for naturalizing intentionality discussed by Haugeland 4:383–427, 1990, and Hutto and Satne, recounting their deficits. Then, I focus on Dennett’s version of what Haugeland calls the “second-base … neo-behaviorist” strategy. After briefly explaining Dennett’s proposal, I defend it against four common objections: circularity, relativity, under-specified rationality, and failure to track robustly natural facts. I conclude by recounting the advantages of Dennettian neo-behaviorism over the neo-Cartesian and neo-pragmatist alternatives, as well as Hutto and Satne’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  47
  Chesterton's Polish Journalism.Wiesław Toporowski - 1975 - The Chesterton Review 2 (1):89-91.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  25
  Polemiki wokół wkładu Poincarégo w powstanie szczególnej teorii względności.Wiesław Wójcik - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  10
  Analytic Colorings.Wiesław Kubiś & Saharon Shelah - 2003 - Annals of Pure and Applied Logic 121 (2-3):145-161.
  We investigate the existence of perfect homogeneous sets for analytic colorings. An analytic coloring of X is an analytic subset of [X]N, where N>1 is a natural number. We define an absolute rank function on trees representing analytic colorings, which gives an upper bound for possible cardinalities of homogeneous sets and which decides whether there exists a perfect homogeneous set. We construct universal σ-compact colorings of any prescribed rank γ<ω1. These colorings consistently contain homogeneous sets of cardinality γ but they (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  42
  Equivalents for a Quasivariety to Be Generated by a Single Structure.Wieslaw Dziobiak, A. V. Kravchenko & Piotr J. Wojciechowski - 2009 - Studia Logica 91 (1):113-123.
  We present some equivalent conditions for a quasivariety K of structures to be generated by a single structure. The first such condition, called the embedding property was found by A. I. Mal'tsev in [6]. It says that if A, B Є K are nontrivial, then there exists C Є X such that A and B are embeddable into C. One of our equivalent conditions states that the set of quasi-identities valid in X is closed under a certain Gentzen type rule (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. O przedsiębiorcach. Na podstawie tekstów Veblena i Sombarta.Wiesław Żyznowski - 2011 - Diametros 30:109-121.
  Celem artykułu jest sformułowanie koncepcji przedsiębiorcy na podstawie dziedzin filozofii społecznej, odnoszących się do materialnych uwarunkowań życia jednostki w społeczeństwie, a więc do jej własności, bogactwa i ubóstwa, działania i pracy. Zarysowana zostaje kwestia wkładu myśli Thorsteina Veblena oraz Wernera Sombarta w teorię współczesnej przedsiębiorczości. Autor stawia tezę, że zaczątkiem przedsiębiorczości leżącej u źródeł współczesnego kapitalizmu jest samodzielność w zarabianiu na utrzymanie oraz, że współczesne przedsiębiorstwo kapitalistyczne oddziela się od swojego założyciela jako podmiot gospodarczy, dzięki czemu nie jest przez niego (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  28
  Strong Completeness with Respect to Finite Kripke Models.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (3):249-252.
  We prove that each intermediate or normal modal logic is strongly complete with respect to a class of finite Kripke frames iff it is tabular, i.e. the respective variety of pseudo-Boolean or modal algebras, corresponding to it, is generated by a finite algebra.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  35
  A Turn in the Catholic Interpretation of Work.Wiesław Mysłek & Lech Petrowicz - 1978 - Dialectics and Humanism 5 (1):79-95.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  33
  The Degrees of Maximality of the Intuitionistic Propositional Logic and of Some of its Fragments.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (2):195 - 198.
  Professor Ryszard Wójcicki once asked whether the degree of maximality of the consequence operationC determined by the theorems of the intuitionistic propositional logic and the detachment rule for the implication connective is equal to ? The aim of the present paper is to give the affirmative answer to the question. More exactly, it is proved here that the degree of maximality ofC — the — fragment ofC, is equal to , for every such that.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  27
  An Anti-Individualist Approach to the Phylogeny of Human Cognition. [REVIEW]Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2015 - The European Legacy 20 (7):770-774.
 43.  12
  Contemporary Dilemmas of the Ecumenical Movement.Wiesław Romanowicz - 2017 - Philosophy Study 7 (11).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  27
  As Close to the Definitive Dennett as We 'Re Going to Get'.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2015 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 50:98-102.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  22
  On the Generator Problem.Wieslaw Szwast - 1990 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 36 (1):23-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  54
  Sexual Selection for Syntax and Kin Selection for Semantics: Problems and Prospects.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2006 - Biology and Philosophy 21 (4):453-470.
  The evolution of human language, and the kind of thought the communication of which requires it, raises considerable explanatory challenges. These systems of representation constitute a radical discontinuity in the natural world. Even species closely related to our own appear incapable of either thought or talk with the recursive structure, generalized systematicity, and task-domain neutrality that characterize human talk and the thought it expresses. W. Tecumseh Fitch’s proposal (2004, in press) that human language is descended from a sexually selected, prosodic (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Idea naukowości Henri Poincarégo.Wiesław Wójcik - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):7.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  20
  [recenzja] M.N. Wildiers, Obraz świata a teologia - od średniowiecza do dzisiaj, 1985.Wiesław Wójcik - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  When Dishonesty Leads to Trust: Moral Judgments Biased by Self-Interest Are Truly Believed.Bogdan Wojciszke, Wieslaw Baryla & Konrad Bocian - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (3):366-372.
  Research has shown that cheating is perceived as immoral when it serves the cheater’s interests, though it can be seen as moral when it serves the interests of the perceiver. However, are such biased moral judgments real, or are they merely lip service? To answer the question of whether biased moral judgments actually inform behavior, the authors asked participants to observe a confederate who either cheated for money or did not cheat, which benefited either the confederate alone or both the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  A Study of History From a Control-Theory Perspective.Elena Borgatti, Daniele Casagrande, Wiesław Krajewski & Umberto Viaro - 2018 - Foundations of Science 23 (1):1-16.
  The dynamics of ancient civilisations according to credited historians can be explained by means of a simple linear time-invariant feedback model whose loop only consists of a first-order process and a pure time delay. It is shown that, despite its simplicity, this model can give rise to a variety of responses, either oscillatory or aperiodic, such as those envisaged by A. Toynbee. Since modern civilisations are characterised by fast parameter variations, their description calls instead for a time-variant model. Simulations with (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 116