70 found
Order:
See also
Witold Marciszewski
Warsaw University
 1. Categorial Grammar.Wojciech Buszkowski, Witold Marciszewski & Johan van Benthem - 1991 - Studia Logica 50 (1):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 2.  85
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  4
  Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective.Witold Marciszewski & Roman Murawski (eds.) - 1995 - Brill | Rodopi.
  This volume is written jointly by Witold Marciszewski, who contributed the introductory and the three subsequent chapters, and Roman Murawski who is the author of the next ones - those concerned with the 19th century and the modern inquiries into formalization, algebraization and mechanization of reasonings. Besides the authors there are other persons, as well as institutions, to whom the book owes its coming into being. The study which resulted in this volume was carried out in the Historical Section of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 4. Podstawy logicznej teorii przekonań.Witold Marciszewski - 1973 - Studia Logica 32:198-201.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 5.  7
  Does Science Progress Towards Ever Higher Solvability Through Feedbacks Between Insights and Routines?Witold Marciszewski - 2018 - Studia Semiotyczne 32 (2):153-185.
  The affirmative answer to the title question is justified in two ways: logical and empirical. The logical justification is due to Gödel’s discovery that in any axiomatic formalized theory, having at least the expressive power of PA, at any stage of development there must appear unsolvable problems. However, some of them become solvable in a further development of the theory in question, owing to subsequent investigations. These lead to new concepts, expressed with additional axioms or rules. Owing to the so-amplified (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  12
  Logic from a rhetorical point of view.Witold Marciszewski - 1994 - New York: W. de Gruyter.
  CHAPTER ONE On the Rhetorical Point of View. Why rhetoric declined, and what remained of it. Once upon a time rhetoric was a vast and influential branch of ...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 7. Analiza semantyczna pytań jako podstawa reguł heurystycznych.Witold Marciszewski - 1974 - Studia Semiotyczne 5:133-146.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8. Organizacja semantyczna tekstu.Witold Marciszewski - 1975 - Studia Semiotyczne 6:105-124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Problem istnienia przedmiotów intencjonalnych.Witold Marciszewski - 1973 - Studia Semiotyczne 4:189-206.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Sposoby streszczania i odmiany streszczeń.Witold Marciszewski - 1970 - Studia Semiotyczne 1:151-167.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  16
  On Accelerations in Science Driven by Daring Ideas: Good Messages from Fallibilistic Rationalism.Witold Marciszewski - 2015 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1):19-41.
  The first good message is to the effect that people possess reason as a source of intellectual insights, not available to the senses, as e.g. axioms of arithmetic. The awareness of this fact is called rationalism. Another good message is that reason can daringly quest for and gain new plausible insights. Those, if suitably checked and confirmed, can entail a revision of former results, also in mathematics, and - due to the greater efficiency of new ideas - accelerate science’s progress. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  48
  Theo Bungarten (ed.), Wissenschaftssprache, Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription. [REVIEW]Witold Marciszewski - 1983 - Dialectics and Humanism 10 (4):181-183.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Cywilizacja liberalna a świat zachodni. Analiza krytyczna pojęć.Witold Marciszewski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):31-45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Davida Hume'a empirystyczna teoria sądu.Witold Marciszewski - 1971 - Studia Semiotyczne 2:115-137.
 15. Esej o Chimerach.Witold Marciszewski - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):146-151.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Formalna charakterystyka dziedziny rozważań jako podstawa indeksu rzeczowego.Witold Marciszewski - 1972 - Studia Semiotyczne 3:85-101.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Formal Characteristics of the Domain of Considerations as a Basis of the Subject Index.Witold Marciszewski - 1972 - Studia Semiotyczne—English Supplement 3:78-98.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Formalizacja informatyczna jako rekonstrukcja praktyki dowodowej.Witold Marciszewski - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Historyczne role nominalizmu.Witold Marciszewski - 1988 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Induction, Acceptance and Rational Belief, edited by Marshall Swain. [REVIEW]Witold Marciszewski - 1974 - Studia Logica 33:311.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Indywidualizm jako filozofia przyszłości.Witold Marciszewski - 1991 - Principia 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Issues of decidability and tractability.Witold Marciszewski (ed.) - 2006 - Białystok: University of Białystok.
 23. Logic and experience in the light of dialogic logic.Witold Marciszewski - 1983 - Bulletin of the Section of Logic 12 (4):173-178.
  There seems to be something mysterious about applications of for- mal systems, including those of logic, to empirical reality 1 . If logic is to be applied to empirical situations, like those described in an ordinary lan- guage, then { it seems to some people { its statements cannot be necessary, or analytic, propositions. However, they are both applicable and necessary. This supposed puzzle constitutes a signicant part of the problem of philo- sophical foundations of logic 2 . To this (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Logika formalna: zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki.Witold Marciszewski (ed.) - 1987 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk..
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. „Mathesis Universalis” na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Godla.Witold Marciszewski - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Zwrot \"Mathesis Universalis\" (MU) oznacza projekt unifikacji całości wiedzy za pomocą metody matematycznej. Powstał on pod tą nazwą u progu nowożytności, a częściowo miał antycypacje w starożytności i średniowieczu. Głównymi jego rzecznikami byli Kartezjusz i Leibniz. Podejście Leibniza jest radykalnie formalistyczne, a przez to nadające sie do realizacji maszynowej, podczas gdy Kartezjusza - zdecydowanie antyformalistyczne. Artykuł koncentruje się na projekcie Leibniza jako tym, który ma kontynuację w nauce współczesnej. Zamysł, żeby narzędziem realizacji projektu była uniwersalna symbolika i rachunek logiczny jest (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych.Witold Marciszewski - 2004 - Filozofia Nauki 3.
  The paper is meant as a survey of issues in computational complexity from the standpoint of its relevance to social research. Moreover, the threads are hinted at that lead to computer science from mathematical logic and from philosophical questions about the limits and the power both of mathematics and the human mind. Especially, the paper addresses Turing's idea of oracle, considering its impact on computational (i.e., relying on simulations) economy, sociology etc. Oracle is meant as a device capable of finding (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. O jednomyślności filozoficznej i atrakcyjności filozofii.Witold Marciszewski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 55 (3):241-143.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. On Methods of Abstracting and Types of Abstracts.Witold Marciszewski - 1970 - Studia Semiotyczne—English Supplement 1:139-158.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Problem reprezentacji arytmetycznej rozumowań zapisywanych w kodzie neuronowym.Witold Marciszewski - 2000 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 1:173-190.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Roland Posner, theorie Des kommentierens. [REVIEW]Witold Marciszewski - 1975 - Studia Logica 34:288.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. The structure of text and the distribution of key words.Witold Marciszewski - 1978 - Studia Semiotyczne 8:107-113.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Ratione et studio: Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze.Kazimierz Trzęsicki & Witold Marciszewski (eds.) - 2005 - Białystok: Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku.
 33.  44
  Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent). [REVIEW]Witold Marciszewski - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (3):149-154.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  A Jaśkowski-style system of computer-assisted reasoning.Witold Marciszewski - 1994 - In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer Academic Publishers. pp. 85--101.
 35.  31
  Would Leibniz have shared von Neumann's logical physicalism?Witold Marciszewski - 1995 - Logic and Logical Philosophy 3:115-128.
  This paper represents such an amateur approach; hence any comments backed up by professional erudition will be highly appreciated. Let me start from an attempt to sketch a relationship between professionals’ and amateurs’ contributions. The latter may be compared with the letters to the Editor of a journal, written by perceptive readers, while professionals contribute to the very content of the journal in question. Owing to such letters, the Editor and his professional staff can become more aware of the responses (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  25
  Platonian Rationalism as expressed in Leibniz's Program for Science.Witold Marciszewski - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (2-3):349-358.
 37.  22
  A Rationalistic Interpretation of "Reasons of the Heart".Witold Marciszewski - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (4):155-162.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  22
  Speakers.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita & Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  David Hume’s Empiristic Theory of Judgment.Witold Marciszewski - 1971 - Studia Semiotyczne—English Supplement 2:88-109.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  37
  On categorial grammar and logical form.Witold Marciszewski - 1978 - Studia Logica 37 (1):1-5.
 41.  34
  Recenzje.Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski - 1965 - Studia Logica 16 (1):117-122.
 42.  24
  Reviews. [REVIEW]Witold Marciszewski & Tadeusz Kubiński - 1974 - Studia Logica 33 (3):311-316.
 43.  21
  Books received. [REVIEW]Witold Marciszewski, Halina Mortimerowa, T. Grabińska, Jerzy Perzanowski & Grzegorz Malinowski - 1983 - Studia Logica 42 (4):477-484.
 44.  35
  Recenzje.Tadeusz Batóg, Henryk Stonert & Witold Marciszewski - 1965 - Studia Logica 17 (1):115-122.
 45.  15
  Speakers.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska & Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
 46.  17
  A study of intelligence guided by mechanization of reasoning.Witold Marciszewski - 1997 - Global Philosophy 8 (1-3):429-454.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  27
  Rational beliefs as produced by computational processes.Witold Marciszewski - 1997 - Foundations of Science 2 (1):87-106.
  Intelligent problem-solving depends on consciously applied methods of thinking as well as inborn or trained skills. The latter are like resident programs which control processes of the kind called (in Unix) daemons. Such a computational process is a fitting reaction to situations (defined in the program in question) which is executed without any command of a computer user (or without any intention of the conscious subject). The study of intelligence should involve methods of recognizing those beliefs whose existence is due (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  26
  Recenzje.Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski - 1971 - Studia Logica 28 (1):161-181.
 49. Confrontation of Reism with Type- theoretical Approach and Everyday Experience.Witold Marciszewski - 2012 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 27 (40).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. On the Power and Glory of Deductivism.Witold Marciszewski - 2009 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 16 (29).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 70