Order:
 1. Aksjologia Ruskina.Witold Rubczyński - 1936 - Kwartalnik Filozoficzny 13 (2):139-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Metoda indukcyjna w świetle nowszych teorii.Witold Rubczyński - 1930 - Kwartalnik Filozoficzny 8 (3):296-352.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nowa próba wyjścia poza relatywizm w teorii wartości.Witold Rubczyński - 1925 - Kwartalnik Filozoficzny 3 (3):300-373.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark