Order:
 1.  10
  Ewaluacyjne i egzystencjalne aspekty trafu moralnego.Wojciech Lewandowski - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):141-168.
  Fenomen szczęścia stanowi problem dla etyki z dwóch powodów. Po pierwsze, utrudnia sformułowanie jednorodnych sądów moralnych dla dwóch lub więcej działań, które wydają się do siebie podobne w każdym moralnie istotnym aspekcie, z wyjątkiem niektórych udanych lub niefortunnych zdarzeń, które mają miejsce w jednym przypadku, a w drugim nie. Wystąpienie tych zdarzeń nie było pod kontrolą żadnego z agentów, ale dla zewnętrznych obserwatorów wydaje się być podstawą bardziej rygorystycznego lub bardziej tolerancyjnego osądu moralnego w jednym przypadku, a w drugim nie. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Odpowiedzialność za nieistniejących?Wojciech Lewandowski - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):61-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark