Results for 'Wojciech Ma��ecki'

1000+ found
Order:
 1. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O niektórych etycznych aspektach transplantacji.Wojciech Słomski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:261-272.
  Przeszczep narządu angażuje zawsze trzy strony: dawcę, biorcę oraz lekarza. Podstawą wszelkich działań lekarza powinno być poszanowanie pacjenta jako autonomicznego podmiotu, któremu przysługuje prawo do decydowania o samym sobie. W przypadku transplantacji leczeniu podlega jedynie biorca narządu, a z powodu braku wystarczającej ilości narządów transplantacje wykonywane są tylko w przypadku pacjentów, dla których nie istnieją alternatywne sposoby leczenia. Pacjent oczekujący na przeszczep jest zawsze w sytuacji bez wyjścia, tzn. ma do wyboru zgodzić się na przeszczep lub umrzeć. Inaczej problem ten (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Giving Desert its Due: Social Justice and Legal Theory.Wojciech Sadurski - 1985 - D. Reidel Publishing Company.
  During the last half of the twentieth century, legal philosophy has grown significantly. It is no longer the domain of a few isolated scholars in law and philosophy. Hundreds of scholars from diverse fields attend international meetings on the subject. In some universities, large lecture courses of five hundred students or more study it. The primary aim of the Law and Philosophy Library is to present some of the best original work on legal philosophy from both the Anglo-American and European (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 6.  23
  To: “Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance,” Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński, and Marko Riedel, Interpretation, 6, No. 3, SH39–SH48, Http://Dx.Doi.Org/10.1190/Int-2017-0205.1. [REVIEW]Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):Y3-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Toleransi di Kalangan Mahasantri dalam Menjalankan Moderasi Beragama di Lingkungan Ma’had Aly.Irfan Mas'ud Abdullah, Bambang Ruswandi, Fatihunnada Fatihunnada & Abdul Hakim Wahid - 2021 - Refleksi 20 (2).
  Tolerance and accommodativeness to local culture among students in Ma'had 'Aly is very good and has a significant impact on proving the attitude of religious moderation. This can be seen from the loading factor value of the tolerance dimension with a value of and the Local Culture Accommodative dimension. If the level of tolerance and accommodativeness to local culture is calculated to measure the level of religious moderation of students, then the views of students regarding religious moderation are on a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  30
  Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event.Lin Ma - 2007 - Routledge.
  This book traces a most obscure and yet most intriguing theme concealed in Heidegger’s thinking and work, which has hitherto not yet been made the focus of a thorough and sustained investigation: that is, the emergence and course of Heidegger’s interest in East Asian thought and of his reflection on East-West dialogue. Lin Ma covers such complex issues as Heidegger’s thoughts on language, Being, technology, the other beginning, and the journey abroad, with a view to their implications for East-West dialogue. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 9.  9
  Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics.Andrzej Łukasik, Marcin Gileta & Sebastian Kozera - forthcoming - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie:1-7.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tshad Ma Rigs Paʼi Gter Gyi Rtsa Grel Źes Bya Ba Bźugs So.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - Dge Ldan Legs Bśad Gsuṅ Rab ʼgrem Spel Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ma Cai Wen Ji.Cai Ma - 2004 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ma Kechang Wen Ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tshad Ma Sde Bdun Mkhas Maṅ Dgoṅs Paʼi Bcud Bsdus Mdo Sṅags Kun la Lta Baʼi Mig Bźugs So. Thub-Bstan-Ñi-Ma-Saṅs-Rgyas - 2007 - [Distributed by] Bod Kyi Dpe Deb Khaṅ.
  On the exposition of Buddhist logic; study initiated by Ngagyur Nyingma Institute.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Kierkegaard, Mimesis, and Modernity: A Study of Imitation, Existence, and Affect.Wojciech Kaftanski - 2021 - Routledge.
  This book challenges the widespread view of Kierkegaard’s idiosyncratic and predominantly religious position on mimesis. -/- Taking mimesis as a crucial conceptual point of reference in reading Kierkegaard, this book offers a nuanced understanding of the relation between aesthetics and religion in his thought. Kaftanski shows how Kierkegaard's dialectical-existential reading of mimesis interlaces aesthetic and religious themes, including the familiar core concepts of imitation, repetition, and admiration as well as the newly arisen notions of affectivity, contagion, and crowd behavior. Kierkegaard’s (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  55
  Computer Science and Philosophy: Did Plato Foresee Object-Oriented Programming?Wojciech Tylman - 2018 - Foundations of Science 23 (1):159-172.
  This paper contains a discussion of striking similarities between influential philosophical concepts of the past and the approaches currently employed in selected areas of computer science. In particular, works of the Pythagoreans, Plato, Abelard, Ash’arites, Malebranche and Berkeley are presented and contrasted with such computer science ideas as digital computers, object-oriented programming, the modelling of an object’s actions and causality in virtual environments, and 3D graphics rendering. The intention of this paper is to provoke the computer science community to go (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  19
  Equality and Legitimacy.Wojciech Sadurski - 2008 - Oxford University Press.
  This book examines the relationship between the idea of legitimacy of law in a democratic system and equality, conceived in a tripartite sense: political, legal, and social. Exploring the constituent elements of the legal philosophy underlying concepts of legitimacy, this book seeks to demonstrate how a conception of democratic legitimacy is necessary for understanding and reconciling equality and political legitimacy by tracing and examining the conceptions of equality in political, legal, and social dimensions. -/- In the sphere of political equality (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. Ma Ana Mogas Fontcuberta. Una vida, una obra, un carisma.Ma Angeles Gomez-Limon - 2001 - Verdad y Vida 59 (232):543-560.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event.Lin Ma - 2007 - Routledge.
  This book traces a most obscure and yet most intriguing theme concealed in Heidegger’s thinking and work, which has hitherto not yet been made the focus of a thorough and sustained investigation: that is, the emergence and course of Heidegger’s interest in East Asian thought and of his reflection on East-West dialogue. Lin Ma covers such complex issues as Heidegger’s thoughts on language, Being, technology, the other beginning, and the journey abroad, with a view to their implications for East-West dialogue. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 19.  3
  Unification Types in Logic.Wojciech Dzik - 2007 - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20.  13
  Kant on the Jews and Their Religion.Wojciech Kozyra - 2020 - Diametros 17 (65):1-24.
  The main focus of the article is the analysis of Kant’s notion of Judaism and his attitude toward the Jewish nation in a new context. Kant’s views on the Jewish religion are juxtaposed with those of Mendelssohn and Spinoza in order to emphasize several interesting features of Kant’s political and religious thought. In particular, the analysis shows that, unlike Mendelssohn, Kant did not consider tolerance to be the last word of the enlightened state in matters of its coexistence with religion. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Thun Moṅ Sdud Grwaʼi Rnam Bśad Rig Paʼi Blo Sgo ʼbyed Paʼi Lde Mig Phas Rgol Log Lta ʼjoms Paʼi Thog Mdaʼ Gśen Bstan Pad Tshal Rgya Paʼi Ñi Ma Źes Bya Ba Bźugs So. [REVIEW] Ñi-Ma-Bstan-ʼ & Dzin - 2004 - GʼYuṅ-Druṅ Bon-Gyi Bśad-Sgrub Dus-Sde.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Od Fichtego Do Kanta I Z Powrotem. Kilka Uwag o Marka J. Siemka Idei Transcendentalizmu.Wojciech Hanuszkiewicz - 2018 - Argument: Biannual Philosophical Journal 8 (2).
  From Fichte to Kant and back. Several considerations on Marek J. Siemek’s concept of transcendentalism: The basic interpretation claim presented in Marek J. Siemek’s book is that Kant created a completely new level of philosophical reflection, for which the epistemological question remains characteristic. This question — in contrast to the epistemic questions posed before Kant — neither solely focuses on the problem of the ontic structure of the reality nor it does on the cognitive conditions which enable a subject to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Roman Ingarden’s Philosophy of Literature : A Phenomenological Account.Wojciech Chojna - 2017 - Brill | Rodopi.
  In _Roman Ingarden’s Philosophy of Literature_ Wojciech Chojna makes Ingarden’s philosophy of literature more consistent with Husserl’s phenomenology and more immune to both absolutism and relativism. The latter is overcome not through falling back on essentialism but from within itself.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  31
  Pojęcia Teoretyczne a Doświadczenie.Marian Przeŀęcki - 1961 - Studia Logica 11 (1):91 - 138.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 25.  23
  Glenn Sevilla Mas: Drama-Her Father's House.Glenn Sevilla Mas - 2008 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 12 (2 & 3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Science in Society.Wojciech Gasparski & Timo Airaksinen (eds.) - 1995 - Ifis Publishers.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  The Same, the Other, the Third.Wojciech Kalaga (ed.) - 2004 - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part I: Events Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - forthcoming - Interpretation:1-29.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  5
  Dreaming “the Unspeakable”? How the Auschwitz Concentration Camp Prisoners Experienced and Understood Their Dreams.Wojciech Owczarski - 2020 - Anthropology of Consciousness 31 (2):128-152.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  90
  Influence of Corporate Social Responsibility on Loyalty and Valuation of Services.Ma del Mar García de los Salmones, Angel Herrero Crespo & Ignacio Rodríguez del Bosque - 2005 - Journal of Business Ethics 61 (4):369-385.
  The study of corporate social responsibility has been the object of much research in recent decades, although there is a need to continue investigating its benefits as a marketing tool. In the current work we adopt a multidimensional perspective of social responsibility, and we carry out market research to determine the perceptions of users of mobile telephone services about economic, legal, ethical and social aspects of their operating companies. With these data we determine the structure and components of the concept (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   47 citations  
 31. Ereignisorte des Politischen.Bałus Wojciech - 2017 - De Gruyter.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part II: Shear Wave Splitting Analysis.Wojciech Gajek, Michał Malinowski & James Verdon - forthcoming - Interpretation:1-36.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  14
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (3):SH39-SH48.
  A precise velocity model is necessary to obtain reliable locations of microseismic events, which provide information about the effectiveness of the hydraulic stimulation. Seismic anisotropy plays an important role in microseismic event location by imposing the dependency between wave velocities and its propagation direction. Building an anisotropic velocity model that accounts for that effect allows for more accurate location of microseismic events. We have used downhole microseismic records from a pilot hydraulic fracturing experiment in Lower-Paleozoic shale gas play in the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34. Mathematical Linguistics and Proof Theory.Wojciech Buszkowski - 1997 - In Benthem & Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language. MIT Press. pp. 683--736.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 35.  21
  Chaniotis War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 . ISBN: 0-631-22608-7. [REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (2):421-423.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Legitimacy: The State and Beyond.Wojciech Sadurski, Michael Sevel & Kevin Walton (eds.) - 2019 - Oxford University Press.
  Traditionally, political legitimacy has been associated exclusively with states. But are states actually legitimate? And why should discussions of legitimacy focus only on the nation-state? This volume explores how legitimacy is intertwined with notions of statehood and how it reaches beyond the state into supranational institutions.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Quantum Theory and Measurement.John Archibald Wheeler & Wojciech Hubert Zurek - 1985 - Philosophy of Science 52 (3):480-481.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   106 citations  
 38. Categorial Grammar.Wojciech Buszkowski, Witold Marciszewski & Johan van Benthem - 1991 - Studia Logica 50 (1):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 39.  9
  Self-Directedness and the Question of Autonomy: From Counterfeit Education to Critical and Transformative Adult Learning.Wojciech Kruszelnicki - 2020 - Studies in Philosophy and Education 39 (2):187-203.
  The aim of this paper is to introduce a correction into the notion of self-directed adult learning by way of conjoining it with philosophically elaborated notions of autonomy, self-reflectiveness, and maturity. The basic premise of this intervention is that in andragogical theorizing, learners’ self-directedness ought not to be thought as obvious and thus beyond question. Since adult selves are not transparent but socially, culturally, and discoursively constructed, adult educators are encouraged to think of themselves as facilitators of adult learners’ self-awareness (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  48
  Chaniotis (A.) War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 (Cased, £55). ISBN: 0-631-22608-7 (0-631-22607-9 Hbk). [REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (02):421-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  23
  “If Happiness is Not the Aim of Politics, Then What Is?”: Rorty Versus Foucault.Wojciech Małecki - 2011 - Foucault Studies 11:106-125.
  In this paper, I present a new account of Richard Rorty’s interpretation of Michel Foucault, which demonstrates that in the course of his career, Rorty presented several diverse (often mutually exclusive) criticisms of Foucault’s political thought. These give different interpretations of what he took to be the flaws of that thought, but also provide different explanations as to the sources of these flaws. I argue that Rorty’s specific criticisms can be divided into two overall groups. Sometimes he saw Foucault’s rejection (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42.  24
  Bohr, Einstein and Realism.Wojciech Daniel - 1989 - Dialectica 43 (3):249-261.
  SummaryThe Bohr‐Einstein debate on the interpretation of quantum mechanics may be viewed as a discussion on the epistemological status of knowledge gained by physics. It is shown that in fact the advent of quantum theory has led, in a new context, to an old philosophical controversy between epistemological realism and phenomenalism . An inquiry into this controversy, taking into account the contemporary understanding of quantum mechanics based on the axiomatic study of its foundations, leads to the conclusion that contrary to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  21
  The Polish Way of Reform.Wojciech Hubner - 1989 - World Futures 26 (2):109-122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  22
  Constructive Knowledge: What Agents Can Achieve Under Imperfect Information.Wojciech Jamroga & Thomas Ågotnes - 2007 - Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (4):423-475.
  We propose a non-standard interpretation of Alternating-time Temporal Logic with imperfect information, for which no commonly accepted semantics has been proposed yet. Rather than changing the semantic structures, we generalize the usual interpretation of formulae in single states to sets of states. We also propose a new epistemic operator for ?practical? or ?constructive? knowledge, and we show that the new logic (which we call Constructive Strategic Logic) is strictly more expressive than most existing solutions, while it retains the same model (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 45.  24
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Mathematical Logic Quarterly 32 (1‐5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 46.  25
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (1-5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 47. Le problème de la rationalité des croyances religieuses.M. Prze Ecki - 1989 - Studia Filozoficzne 278:55-64.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. L'argumentation Éthique Dans le Gorgias de Platon.M. Prze Ecki - 1988 - Studia Filozoficzne 266:3-12.
 49. On Leszek Ko Akowski's Philosophy of Religion.M. Prze Ecki & S. Rainko - 1986 - Dialectics and Humanism 13 (1):143-155.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. "The Last Thing He Wanted" Realism and Utopia In: The Law of Peoples by John Rawls.Wojciech Sadurski - 2003 - European University Institute.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000