40 found
Order:
 1. Kultura I Życie: W 130. Rocznicę Urodzin Stanisława Brzozowskiego.Stanisław Brzozowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Kultura I Życie: W 130.Stanisław Brzozowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bioetyka jako filozoficzna podstawa nauk biomedycznych.Wojciech Słomski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Between Polish and European Philosophy.Wojciech Słomski - 2010 - York University.
 5.  8
  Dylematy etyczne XX wieku: klonowanie.Wojciech Słomski - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Etyka: Zagadnienia Wybrane.Wojciech Słomski - 2007 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Filozofia Kultury a Tożsamość Europejska.Wojciech Słomski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:20-21.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:169-189.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia Słowiańska: Historia I Współczesność.Wojciech Słomski (ed.) - 2007 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Filozofia Słowiańska Na Przełomie Wieków.Wojciech Słomski (ed.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Historické Typy Racionality.Wojciech Słomski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:300-302.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Istorija obščestvennych dviženij i političeskich partij [Historia ruchów społecznych i partii politycznych].Wojciech Słomski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:299-301.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Istoriko-Filosofskie Ėsse.Wojciech Słomski - 2006 - Izdatelʹ A.N. Varaksin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  K. R. Popper's Philosophy of Science and the Semantics of A. Tarski.Wojciech Słomski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:190-192.
 17. Karla R. Poppera teoria języka.Wojciech Słomski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:69-83.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  K. R. Popper's Theory of Language.Wojciech Słomski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:84-90.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kilka uwag o personazlizmie Emmanuela Mouniera.Wojciech Słomski - 2002 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 3:117-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ladislav Borecky. Veda v nás a około nás. Úvahy o vede, človeku a spoločnosti [Nauka w nas i wokół nas].Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):281-283.
  Nie ulega wątpliwości, ze jak na książkę filozoficzną praca L. Boreckiego jest pozycją nietypowy i zarazem wyjątkową. Jej nietypowość wynika przede wszystkim z faktu, że autor nie jest zawodowym filozofem, a jego filozoficzne zainteresowania wynikają z problemów, na które natknął się w dziedzinach nie związanych z filozofią. Mamy tutaj do czynienia z książką „filozofującego lekarza", tak osoby autora określa się we Wstępie. Tego rodzaju prac pojawia się dość sporo. Wiele z nich - właśnie dzięki swemu potocznemu, pozbawionemu specjalistycznych wyrażeń językowi (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Leona Chwistka teoria wielości rzeczywistości.Wojciech Słomski - 2005 - Idea 17 (17).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Między Mitem a Logosem, Europejski Podręcznik Filozofii [Between the Myth and the Logos. The European Textbook of Philosophy].Wojciech Słomski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:243-246.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Miedzy nauka a nie-nauką.Wojciech Słomski - 2000 - Nowa Krytyka 11:75-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ocherki Drevneĭ Filosofii.Wojciech Słomski - 2005 - Baltiĭskiĭ Russkiĭ Institut.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. O niektórych etycznych aspektach transplantacji.Wojciech Słomski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O podstawach filozofowania.Wojciech Słomski - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 34 (2):233-237.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Philosophical Attempts.Wojciech Słomski - 2009 - Europäische Akademie der Naturwissenschaften.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Pojęcie bytu i jego funkcjia w kształtowaniu kultury duchowej i cywilizacji europejskiej.Wojciech Słomski - 2003 - Idea 15 (15).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Początek nowej serii wydawniczej.Wojciech Słomski - 1999 - Sztuka I Filozofia 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Philosophy of Culture and European Identity.Wojciech Słomski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:13-20.
 31. Philosophy of Culture and European Identity.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):13-21.
  The problem of identity at least these days, is not a directly philosophical problem, but rather the subject of disputes in the well-known newspapers. Identity is rarely the subject of modern famous thinkers' speeches. This is because in the present process of uniting Europe, the main debate centres around the economic and political aspects of the process, whilst the cultural aspects are put to one side. It is worth mentioning here C. Adenauer's assertion: „The ground of European unity is an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Pojęcie \\\"sacrum\\\" w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego.Wojciech Słomski - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7:123-135.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Roman Suszko jako filozof.Wojciech Słomski - 2002 - Idea 14 (14).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Veda V Nás a Około Nás. Úvahy o Vede, Človeku a Spoločnosti [Nauka W Nas I Wokół Nas].Wojciech Słomski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:281-283.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wartość I Człowiek: W 40 Rocznicę Śmierci Henryka Elzenberga.Wojciech Słomski (ed.) - 2007 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Walor personalizmu Mouniera.Wojciech Słomski - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:93-101.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Władimir Władimirowicz Kokluchin. Istorija obščestvennych dviženij i političeskich partij [Historia ruchów społecznych i partii politycznych].Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):299-301.
  Książka wybitnego znawcy problematyki filozofii, socjologii i politologii profesora i akademika Włodzimierza Kokluchina zwraca uwagę przede wszystkim czymś, co określić można mianem „pozaczasowości", a co polega na tym, że mimo swego uwikłania w konkretną rzeczywistość początku XXI wieku ogarnia ona prawidłowości rządzące polityką w procesie jej przemian w czasie. Odniesienia do konkretnych sytuacji maja tu na ogół charakter egzemplifikacji i służy głównie ukonkretnieniu rozważań dotyczących problemów poza tą konkretność wykraczających. Owa „pozaczasowość" odnosi się zresztą w równym stopniu do przeszłości, jak (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zwierzęcy świat (J. Lejman: \\\"Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia wspólczesna\\\").Wojciech Słomski - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: W 70. Rocznicę Śmierci Kazimierza Twardowskiego.Kazimierz Twardowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania W Warszawie.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: W 70.Kazimierz Twardowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania W Warszawie.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark