Results for 'Xin Xia'

799 found
Order:
 1.  3
  An Improved Strong Tracking Kalman Filter Algorithm for the Initial Alignment of the Shearer.Yuming Chen, Wei Li, Gaifang Xin, Hai Yang & Ting Xia - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Multiobjective Optimization of a Fractional-Order PID Controller for Pumped Turbine Governing System Using an Improved NSGA-III Algorithm Under Multiworking Conditions.Chu Zhang, Tian Peng, Chaoshun Li, Wenlong Fu, Xin Xia & Xiaoming Xue - 2019 - Complexity 2019:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  4
  Multiobjective Optimal Control for Hydraulic Turbine Governing System Based on an Improved MOGWO Algorithm.Xin Xia, Jie Ji, Chao-Shun Li, Xiaoming Xue, Xiaolu Wang & Chu Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  Mirror Neuron System Based Therapy for Aphasia Rehabilitation.Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang, Qiumin Zhou, Fang Cong, Wei Chen, Xin Zhang, Bing Zhang, Yang Xia, Ti-Fei Yuan & Chunlei Shan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Qi Ye Lun Li Xue: Zhuan Xing Jing Ji Tiao Jian Xia de Qi Ye Lun Li Wen Ti Yan Jiu.Xumei Xia - 2008 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Lun Li Xin Lun: Zhongguo Shi Chang Jing Ji Ti Zhi Xia de Dao de Jian She = Lilun Xinlun.Guangyin Guo (ed.) - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xin Yang Yu Jue Xing: Sheng Cun Lun Shi Yu Xia de Xin Yang Xue Yan Jiu = Xinyang Yu Juexing.Huizhen Huang - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xi Xia Wen "Xin Ji Ci Xiao Zhuan" Yan Jiu.Hongyin Nie - 2009 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin.Zhenxi Wang - 2011 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Xin Ling Mei Ri Xia Wu Cha =.Yu Zhao - 2005 - Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. She Hui Zhu Yi He Xie She Hui Shi Yu Xia Zheng Fu Xin Yong Wen Ti de Lun Li Shen Shi =.Wencui Zhou - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Some Generalized Pythagorean Fuzzy Bonferroni Mean Aggregation Operators with Their Application to Multiattribute Group Decision-Making.Runtong Zhang, Jun Wang, Xiaomin Zhu, Meimei Xia & Ming Yu - 2017 - Complexity 2017:1-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14.  20
  HDeconvolution Filter Design for Uncertain Descriptor Hybrid Delay Systems with Limited Communication Capacity and Unknown Transition Rates.Guangming Zhuang, Jianwei Xia, Junsheng Zhao & Wei Sun - 2016 - Complexity 21 (S1):478-496.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 15.  7
  The Interpersonal Benefits of Leader Mindfulness: A Serial Mediation Model Linking Leader Mindfulness, Leader Procedural Justice Enactment, and Employee Exhaustion and Performance.Sebastian C. Schuh, Michelle Xue Zheng, Katherine R. Xin & Juan Antonio Fernandez - 2019 - Journal of Business Ethics 156 (4):1007-1025.
  Although it is an increasingly popular assumption that leader mindfulness may positively affect leader behaviors and, in turn, employee outcomes, to date, little empirical evidence supports this (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  23
  A Repeatable Optimization for Kinematic Energy System with Its Mobile Manipulator Application.Ying Kong, Ruiyang Zhang, Yunliang Jiang & Xiaoyun Xia - 2019 - Complexity 2019:1-16.
  For repeatable motion of redundant mobile manipulators, the flexible base platform and the redundant manipulator have to be returned to the desired initial position simultaneously after completing (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Nonfragile Finite-Time Extended Dissipative Control for a Class of Uncertain Switched Neutral Systems.Hui Gao, Jianwei Xia, Guangming Zhuang, Zhen Wang & Qun Sun - 2017 - Complexity:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18.  25
  GRETNA: a Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 19.  6
  Robust Tracking Control for Uncertain Markovian Jumping Systems with Interval Time-Varying Delay.Jianwei Xia, Ju H. Park, Baoyong Zhang & Hao Shen - 2016 - Complexity 21 (2):355-366.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 20.  17
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  6
  Multiple-Interval-Dependent Robust Stability Analysis for Uncertain Stochastic Neural Networks with Mixed-Delays.Jianwei Xia, Ju H. Park & Hao Shen - 2016 - Complexity 21 (1):147-162.
 22.  15
  Does It Take More Than Ideals? How Counter-Ideal Value Congruence Shapes EmployeesTrust in the Organization.Sebastian C. Schuh, Niels Van Quaquebeke, Natalija Keck, Anja S. Göritz, David De Cremer & Katherine R. Xin - 2018 - Journal of Business Ethics 149 (4):987-1003.
  Research on value congruence rests on the assumption that values denote desirable behaviors and ideals that employees and organizations strive to approach. In the present study, we (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  6
  Does It Take More Than Ideals? How Counter-Ideal Value Congruence Shapes EmployeesTrust in the Organization.Katherine Xin, David Cremer, Anja Göritz, Natalija Keck, Niels Quaquebeke & Sebastian Schuh - 2018 - Journal of Business Ethics 149 (4):987-1003.
  Research on value congruence rests on the assumption that values denote desirable behaviors and ideals that employees and organizations strive to approach. In the present study, we (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  28
  The Development and Validation of the Online Shopping Addiction Scale.Haiyan Zhao, Wei Tian & Tao Xin - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  17
  Corrigendum: GRETNA: a Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 26.  26
  NonfragileHOutput Tracking Control for Uncertain Singular Markovian Jump Delay Systems with Network-Induced Delays and Data Packet Dropouts.Guangming Zhuang, Jianwei Xia, Junsheng Zhao & Huasheng Zhang - 2016 - Complexity 21 (6):396-411.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  7
  The Effect of Social-Emotional Competency on Child Development in Western China.Yehui Wang, Zhaoxi Yang, Yingbin Zhang, Faming Wang, Tour Liu & Tao Xin - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Exploring the Effect of Red and Blue on Cognitive Task Performances.Tiansheng Xia, Lu Song, Ting T. Wang, Ling Tan & Lei Mo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  11
  Regulatory Sanctions on Independent Directors and Their Consequences to the Director Labor Market: Evidence From China.Michael Firth, Sonia Wong, Qingquan Xin & Ho Yin Yick - 2016 - Journal of Business Ethics 134 (4):693-708.
  We investigate the regulatory sanctions imposed on independent directors for their firmsfinancial frauds in China. These regulatory sanctions are prima-facie evidence of significant lapses in (...)business ethics. During the period 20032010, 302-person-time independent directors were penalized by the regulator, and the two stock exchanges. We find that the independent directors with accounting experiences are more likely to be penalized by the CSRC, though they do not suffer more severe penalties than do the other sanctioned independent directors. We also find that independent directors suffer less severe penalties than do the insider directors. These results are consistent with the hypothesis that the sanctions on independent directors are tied to their assumed ethical and legal responsibilities. Following a regulatory sanction, penalized independent directors experience a significant decline in the number of other board seats held. However, they can gain board seats in better quality firms. We find that interlocked firms that share penalized independent directors with the fraud firm do not suffer from a valuation decline. Overall, our results suggest that regulatory sanctions have not triggered further sanctions on the penalized directors in the labor market but they have, instead, created a disincentive for these directors to serve on the company boards of high-risk firms. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  5
  Dynamic Safety Assessment in Nonlinear Hydropower Generation Systems.Shuang Li, Yong Yang & Qing Xia - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  9
  The Relationship Between Job Demands and EmployeesCounterproductive Work Behaviors: The Mediating Effect of Psychological Detachment and Job Anxiety.Yang Chen, Shuang Li, Qing Xia & Chao He - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  5
  Attribute Reduction Based on Consistent Covering Rough Set and Its Application.Jianchuan Bai, Kewen Xia, Yongliang Lin & Panpan Wu - 2017 - Complexity:1-9.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  16
  Paradoxical Relationships Between Cultural Norms of Particularism and Attitudes Toward Relational Favoritism: A Cultural Reflectivity Perspective.Chao C. Chen, Joseph P. Gaspar, Ray Friedman, William Newburry, Michael C. Nippa, Katherine Xin & Ronaldo Parente - 2017 - Journal of Business Ethics 145 (1):63-79.
  We examined how the cultural dimension of universalismparticularism influences managersattitudes toward relational favoritism. Paradoxically, we found in a survey study that Brazilian and Chinese managers (...)perceived more negative consequences of relational favoritism than did American managerseven though the Brazilians and the Chinese perceived stronger particularistic cultural norms in their countries than Americans did in the United States. We attribute this pattern of results tocultural reflexivity”—the ability of people from transforming economies to be culturally self-critical during a period of dramatic societal change. This pattern of results also emerged in a scenario study in which we asked these same Brazilian, Chinese, and American participants to assess managerial succession decisions made by a General Manager. We varied the scenarios so that the promoted manager was either a colleague with no pre-existing relation with the GM or a colleague who was a relative, a close friend, from the same town, or from the same school. Consistent with the results of the survey study, we found that perceived cultural norms of particularism were negatively related to perceptions of fairness. In other words, Brazilians and Chinese, even while living in more particularistic cultures, were more harsh in judging relational favoritism. We conclude with a discussion on the implications of these paradoxical relationships. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  8
  A Review of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder From the Perspective of Brain Networks[REVIEW]Angelica De La Fuente, Shugao Xia, Craig Branch & Xiaobo Li - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 35.  4
  The Moderation Effect of Self-Enhancement on the Group-Reference Effect.Ruixue Xia, Wanru Su, Fangping Wang, Shifeng Li, Aibao Zhou & Dong Lyu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  DriverFinder: A Gene Length-Based Network Method to Identify Cancer Driver Genes.Pi-Jing Wei, Hai-Tao di ZhangLi, Junfeng Xia & Chun-Hou Zheng - 2017 - Complexity 2017:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  A Comparison of Differential Item Functioning Detection Methods in Cognitive Diagnostic Models.Yanlou Liu, Hao Yin, Tao Xin, Laicheng Shao & Lu Yuan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  Altered Connectivity of the Dorsal and Ventral Visual Regions in Dyslexic Children: a Resting-State fMRI Study.Wei Zhou, Zhichao Xia, Yanchao Bi & Hua Shu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 39.  6
  Neural Correlates of Morphological Processing: Evidence From Chinese.Lijuan Zou, Jerome L. Packard, Zhichao Xia, Youyi Liu & Hua Shu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 40.  3
  Thinking on Transcranial Direct Current Stimulation in Reading Interventions: Recommendations for Future Research Directions.Yongjun Zhang, Hongwen Song, Ying Chen, Lin Zuo, Xinzhao Xia & Xiaochu Zhang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 41.  3
  Nonlinear Torsional Vibration Analysis and Nonlinear Feedback Control of Complex Permanent Magnet Semidirect Drive Cutting System in Coal Cutters.Lianchao Sheng, Wei Li, Gaifang Xin, Yuqiao Wang, Mengbao Fan & Xuefeng Yang - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Effect of ParentsEncouragement on Reading Motivation: The Mediating Effect of Reading Self-Concept and the Moderating Effect of Gender.Tiansheng Xia, Honglei Gu & Weirong Li - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Unity of Man in Ancient Chinese Philosophy.Ru Xin - 1987 - Diogenes 35 (140):1-28.
 44.  3
  Morphological and Whole-Word Semantic Processing Are Distinct: Event Related Potentials Evidence From Spoken Word Recognition in Chinese.Lijuan Zou, Jerome L. Packard, Zhichao Xia, Youyi Liu & Hua Shu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 45.  9
  Applying the M2 Statistic to Evaluate the Fit of Diagnostic Classification Models in the Presence of Attribute Hierarchies.Fu Chen, Yanlou Liu, Tao Xin & Ying Cui - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  17
  Cassirers Symbolic Forms in Application.Yun Xia - 2017 - American Journal of Semiotics 33 (3):427-444.
  Communication online via the Internet includes different genres, such as email, blogs, chat groups, virtual worlds, and the World Wide Web. Across different genres, Internet communication is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  41
  The Foundation of Phenomenological Ethics: Intentional Feelings.Zhang Wei & Yu Xin - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):130-142.
  E. Husserl's reflections in Logical Investigations on "Intentional Feelings" and "non-intentional feelings" are significant in both his later ethical explorations and M. Scheler' (...)s thought on ethics. Through the incorporation of the views of Husserl and Scheler, we find that the phenomenology of the intentional feeling-acts is not only the foundation of the non-formal ethics of values in Scheler's phenomenology, but also at least the constitutive foundation of the ethics of Husserl's first orientation. /// 胡塞尔在 "逻辑研究" 中对 "意向感受" "非意向感受" 的思考无论是 在他后来的伦理学探讨中还是在舍勒的伦理学思想中都具有重要的意义通过 将胡塞尔与舍勒的视域融合可以发现意向感受行为现象学不仅是舍勒现象学的 质料的价值伦理学基础而且至少可以是胡塞尔第一个方向上的伦理学的建构基础。. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  3
  MI-Based Robust Waveform Design in Radar and Jammer Games.Bin Wang, Xu Chen, Fengming Xin & Xin Song - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Evaluation for Sortie Generation Capacity of the Carrier Aircraft Based on the Variable Structure RBF Neural Network with the Fast Learning Rate.Tiantian Luan, Mingxiao Sun, Guoqing Xia & Daidai Chen - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  Hostile Attribution Bias Mediates the Relationship Between Structural Variations in the Left Middle Frontal Gyrus and Trait Angry Rumination.Yueyue Wang, Wenfeng Zhu, Mingyue Xiao, Qin Zhang, Yufang Zhao, Hao Zhang, Xu Chen, Yong Zheng & Ling-Xiang Xia - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 799